SVIBOR - Projekt broj: 2-10-414

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-10-414


OPTIMALNI RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA HRVATSKE I UKLJUČIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROMETNI SUSTAV EUROPE


Glavni istraživač: TOPOLNIK, DRAŽEN (65614)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 34
Naziv ustanove: Institut prometa i veza, Zagreb (193)
Odjel/Zavod: CESTOVNI PROMET
Adresa: Kušlanova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 230 0147
Telefon: 385 (0)1 233 4444

Sažetak: Znanstveni projekt "Razvoj prometnog sustava Hrvatske i njegovo uključivanje u prometni sustav Europe i Mediterana obuhvaća kompleksno i sveobuhvatno analiziranje postojećeg stanja prometa u Republici Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe i Sredozemlja i predlaže metode i trendove usmjeravanja njegova razvoja u cilju ubrzanijeg razvoja i korištenja komparativnih geoprometnih prednosti koje Hrvatska ima. Posebno se analizira i usmjerava razvoj pojedinih grana prometa u vremenu i prostoru kao komplementarnih dijelova prometnog sustava, kao cjeline.

Ključne riječi: Prometni sustav Hrvatske, razvoj prometnog sustava Hrvatske

Ciljevi istraživanja: Istraživačka djelatnost na razvoj prometnog sustava Hrvatske isvih njegovih sastavnih dijelova ima za cilj da najsuvremenijimznanstvenim metodama istraži dosadašnji razvoj i buduće domete imogućnosti razvoja prometnog sustava Republike Hrvatske kako bise razvijao sukladno u svim njegomi sastavnim dijelovima. Ciljistraživanja je i povećanje sigurnosti prometnog sustava injegovog nepovoljnog utjecaja na okoliš, kao i smanjenjetransportnih troškova, te optimalan i usklađen razvoj u vremenu iprostoru sukladno razvojnim potrebama Hrvatske, svih dijelovatransportnog sustava: (cestovni, željeznički, pomorski, zračni ipodsustava transporta na unutarnjim plovnim putevima). Cilj ovog istraživanja je i u sagledavanju komplementarnostirazvoja prometa radi unutrašnjeg povezivanja svih dijelovaRepublike Hrvatske, te ostvarivanja tranzitne funkcije i boljegvaloriziranja njenog geoprometnog položaja i infrastrukturnogpromicanja na srednjeeuropskim koridorima a time i boljegpovezivanja s međunarodnim prostorima.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr