SVIBOR - Projekt broj: 2-11-003

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-003


MIKROKOMPJUTORSKE METODE ANALIZE VODOSPREMIŠTA


Glavni istraživač: MARGETA, JURE (70755)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 01.04.94.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za sanitarnu hidrotehniku Jadransko-Mediternaski centar za vode
Adresa: Matice Hrvatske 15, 58000 Split
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: INTERNET margeta@cigla.gradst.hr
Telefon: 385 (0)21 523 333
teleFaks: 385 (0)21 524 162

Sažetak: Analize vodospremišta provode se cijelim nizom metoda koje prvenstveno grupiramo u metode: simulacije, optimalizacije i ekspertni sustavi. Ove metode primjenjene na anlize vodospremišta su uglavnom prilagođene korištenju večih kompjutera, a zadnjih godina je trend u njihovom prilagođavanju za korištenje na mikrokompjuterima kao i razvoju novih. To se posebno odnosi na ekspertne sustave i korištenje novih kompjuterskih postupaka, kao što je spread sheet. Osnovna teorijska znanja vezana za analize vodospremišta su poznate, međutim, njihovo prilagođavanje praktičnom korištenju od strane inženjera u stvarnim aprimjenama su još u razvoju. To posebno vrijedi za vodospremišta u posebnim situacijama, kao što su otoci. Vodospremišta su osnovni element regulacije opskrbe vodom te od njihovog funkcioniranja uveliko ovisi vodoopskrba neke regije. Zbog toga korištenje postupaka koji efikasnije i sigurnije tretiraju ovu problematiku je od velike važnosti za racionalno gospodarenje vodnim resursima i usklađen razvoj neke regije.

Ključne riječi: vodospremišta, gospodarenje vodama, simulacija, optimalizacija, sustavni pristup, priobalna područja, spread sheet,

Ciljevi istraživanja: Razvoj postupaka za dimenzioniranje i analizu rada vodospremištana mikrokompjuterima. Unaprijeđenje prakse u rješavanju ovih problema s posebnimosvrtom na inženjerske metode. Unaprijeđenje prakse u racionalnom gospodarenju i zaštiti vodnih resursa i time poboljšanju socio-ekonomske osnove razvoja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute of Water Technology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Luqa, MALTA

 2. Naziv ustanove: UNEP Mediterranean Action Plan Center for Priority Action
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Colorado State University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 80233 - Fort Collins, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Elementi i sadržaj tipične studije razvoja vodnih bogatstava neke regije
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Jure Margeta

 2. Naziv: Studija vodnih resursa Malog i Velog Drvenika
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): J.Margeta, O.Bonacci, F.Fritz

 3. Naziv: Mikrokompjuterski program za dimenzioniranje malih akumulacija
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Jure Margeta

 4. Naziv: Implications of expected climatic changes on Kastela Bay
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Jure Margeta (vodni resursi), grupa autora

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr