SVIBOR - Projekt broj: 2-11-055

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-055


OPTIMALIZACIJA ELEMENATA TRASE ŽELJEZNIČKIH PRUGA


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, DUŠAN (77711)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Ketedra za prometnice i geodeziju Odjel za željeznice
Adresa: Matice Hrvetske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 523-333
teleFaks: 385 (0)21 524-162
E-mail: marusic@cigla.gradst.hr

Sažetak: U projektu je razrađen originalan postupak za određivanje primarnih parametera trase željezničkih pruga. Optimalni elementi trase određeni su interdisciplinarno. Suština postupka sastoji se u tome da se svi godišnji troškovi i društveni efekti iskažu u ovisnosti o brzini vožnje putničkih vlakova po jedinici izvršenog rada. Povećanje brzine vožnje divergentno utječe na troškove i društvene efekte. Točke u kojima nastaju minimalne suprotnosti predstavljaju optimalne brzine vožnje. U radu su sprovedena svestrana ispitivanja različitih utjecaja što ih imaju uvjeti eksploatacije na troškove odnosno optimalne parametre trase, kao što su opseg i struktura prometa, terenske prilike, vrsta vuče vlakova i drugi relevantni činioci. Za sve primarne parametre trase izrađeni su matematički modeli prilagodljivi za elektroničku primjenu.

Ključne riječi: optimum, elementi, željeznička trasa, matematički modeli

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživačkog projekta je daljnje usavršavanje prethodno razvijenih, te razvoj novih numeričkih modela izbora optimalnih elemenata trase željezničkih pruga. Modeli su prvenstveno namijenjeni simulaciji realnih uvjeta eksploatacije s namjerom da budu što jednostavniji uz dovoljnu točnost. Predložena istraživanja su ptimarno teorijska, ali namijenjena praktičnom korištenju u svrhu odabiranja optimalnih elemenata trase željezničkih pruga. U radu treba teorijski uspostaviti uzročnu vezu između primijenjenih elemenata trase i njihovog utjecaja na investicijske i eksploatacijske troškove kao i društveni efekti koji se ostvaruju pri različitim ostalim uvjetima kao što su: terenske prilike, opseg i struktura prometa, vrsta vuče vlakova i drugo. Svi razvijeni modeli inkonporirali bi se u odgovarajući software za praktičnu inženjersku primjenu. Određeni doprinos ovog rada može se očekivati i u oblasti regulative iz ovog područja, koju uskoro treba temeljito revidirati.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-10-372 Sustavna analiza prometa na primjeru Splita
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Univerza v Ljubljani
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Projektiranje i građenje željezničkih pruga
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić

 2. Naziv: Optimalizacija investicijskih projekata prometne infrastrukture
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić

 3. Naziv: Program GUP-a područja Kopilica i istočnog dijela Gradske luke Split - Željeznički sadržaji
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić, Zlatko Čatlak dipl. ing., Tatjana Stazić (ex. Šestanović) dipl. ing., mr. sc. Ante Lešina

 4. Naziv: Prometna studija Splita, Solina i Kaštela - poglavlja: Željeznički promet, Terminali putničkog prometa, Terminali robnog prometa, Terminali daljinskog prometa putnika i roba
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Prof. dr. sc. Dušan Marušić, Tatjana Stazić (ex. Šestanović) dipl. ing., Zlatko Čatlak dipl. ing., mr. sc. Ante Lešina

 5. Naziv: Izbor optimalnih elemenata željezničke pruge (predavanja na posljediplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu)
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): prof. dr. sc. Dušan Marušić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr