SVIBOR - Projekt broj: 2-11-057

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-057


METODE OPTIMALIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU


Glavni istraživač: ŠKOMRLJ, JAKOV (47311)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 27.12.90. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Adresa: Matice hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (058)523-333

Sažetak: Primjena suvremenih metoda operacijskih istraživanja. Optimalna rješenja proizvodnje, transporta i potrošnje cementa i MODEL FGZ CEMIND. Vrijeme kao kriterij optimalnosti u transportu cementa i asfaltnih mješavina. Razvoj transportnog betona. Višekriterijalni SPO za izbor lokacija tvornica transportnog betona. Izbor lokacija asfaltnih baza za izgradnju Jadranske autoceste, primjena višekriterijalne analize - metoda PROMETHEE. Optimalno upravljanje izvođenjem ekoloških projekata, primjena 0-1 programiranja. U cilju unapređenja programske podrške nabavljeno je i testirano više softwerskih paketa kako bi se postojeći modeli optimalizacije metodološki osuvremenili i prilagodili radu na personalnom računalu. Ujedno se ovladalo grafičkom podrškom i "vizualizacijom" prezentiranja numeričkih modela, te pojednostavnilo korištenje modela primjenom šireg kruga korisnika. Programska podrška proširena je i s metodama višekriterijalne analize odnosa softwerima PROMCALC i GAIA, te općim optimalizacijskim paketom GB.

Ključne riječi: Optimalizacija, programska podrška, upravljanje, industrija cementa, transportni beton, asfaltne baze, ekološki projekti

Ciljevi istraživanja: Istraživanje i primjena metoda optimalizacije u suradnji i razvoju građevinske privrede. Stjecanje magistarskih i doktorskih stupnjeva sudionika na projektu.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 2-11-099 Mogućnosti i metode reduciranja potrebnog volumena deponije otpada
    Naziv ustanove: Građevinski fakultet
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

  2. Naziv projekta: 5-12-179 Gospodarenje prostorom Kaštelanskog zaljeva
    Naziv ustanove: Građevinski fakultet
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr