SVIBOR - Projekt broj: 2-11-061

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-061


VREDNOVANJE TEHNOLOGIJA GRAĐENJA


Glavni istraživač: MATKOVIĆ, ANTE (29796)



Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 10
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Rijeka (114)
Odjel/Zavod: Katedra za prometnice, organizaciju građenja i zgradarstvo
Adresa: 51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 5
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)5139555
teleFaks: 385 (0)5132816

Sažetak: Sadašnja razina razvoja građevinske tehnologije omogućavaŤ primjenu većeg broja alternativnih tehnoloških sustava građenjaŤ koji se međusobno razlikuju po materijalima u konstrukcijamaŤ objekata, po metodama izrade konstruktivnih elemenata, poŤ veličinama tih elemenata, po mjestima gdje se obavljajuŤ tehnološke operavije, po stupnju tehničke opremljenosti rada i poŤ udjelu živog ljudskog rada u procesu građenja, u odnosu na radŤ strojeva. U pitanju su različite tehnologije građenja, s različitim odnosomŤ veličina potrebnih utrošaka pojedinih elemenata proizvodnje (Ť rada, predmeta rada i sredstava za rad) po fizičkoj jediniciŤ mjere izgrađenog objekta, što ujedno znači i različite ukupneŤ troškove elemenata proizvodnje. Radi se, dakle, o utjecajuŤ tehnologije građenja na troškove građenja, odnosno o utjecajuŤ tehnologije na ekonomičnost građenja objekta. S tim u veziŤ postavlja se i pitanje odabira optimalne tehnologije, izmeđuŤ ponuđenih alternativnih tehnologija. Zbog svega navedenoga potrebno je istražiti i proanaliziratiŤ utjecaj tehnologije građenja na ekonomičnost izgradnje objekata.Ť U tu analizu treba uključiti sve utjecajne faktore naŤ ekonomičnost izgradnje objekata, koji su u bilo kakvoj vezi sŤ tehnologijom građenja, neposrednoj ili posrednoj. Takva cjelovitaŤ analiza rezultirat će pronalaženjem METODE VREDNOVANJAŤ alternativnih tehnologija građenja, na osnovi ekonomskogŤ kriterija optimalnosti, u cilju odabira one tehnologije kojaŤ omogućava građenje s najnižim ukupnim troškovima, vodeći računa oŤ zahtijevanoj kvaliteti objekta. Dobivena će metoda biti teorijskiŤ točno postavljena, a u praksi aplikativna.

Ključne riječi: Tehnologija/ Ekonomičnost/ Analiza/ Metoda/ Vrednovanje

Ciljevi istraživanja: Radi se o vrednovanju tehnologija građenja da bi se odabrala optimalna tehnologija i o tome postoji određena razina spoznaja. Kod svih subjekata koji se bave tehnologijama građenja, uvijek je prisutno pitanje odabira optimalne tehnologije između alternativnih tehnologija. Dosadašnja istraživanja te problematike dala su, manje više, parcijalne rezultate, ovisno o kriterijima, na osnovi kojih je obavljeno vrednovanje. Pitanje je, naime, definiranja kriterija, na osnovi kojih se tehnologije vrednuju. Relativno je velik broj kriterija, na osnovi kojih se tehnologije mogu vrednovati tako da odabrana tehnologija po jednom kriteriju obično ne zadovoljava druge kriterije. Poseban je problem, kad se kao kriterij vrednovanja tehnologija građenja definira ekonomski kriterij optimalnosti, tj. kako u postupak vrednovanja uključiti sve utjecajne faktore na ekonomičnost objekta koji su u bilo kakvoj vezi, neposrednoj ili posrednoj s tehnologijom. S tim je u vezi i pripadnost utjecajnih faktora na ekonomičnost objekta, da li ovise o tehnologiji ili su to utjecaji organizacijske kategorije. To je potrebno istražiti, teorijski obraditi i razgraničiti. Potrebno je cjelovito analizirati odgovarajuću predmetnu problematiku, kako bismo promašli potrebnu metodu vrednovanja alternativnih tehnologija, koja će se temeljiti na ekonomskom kriteriju optimalnosti, a da ujedno zadovoljava i druge bitne kriterije, što znači i kriterij zahtjevane kvalitete građevinskih objekata. Cilj je "doći" do METODE VREDNOVANJA alternativnih tehnologija građenja, na osnovi ekonomskog kriterija optimalnosti, u cilju odabira one tehnologije koja omogućava građenje objekata zahtjevane kvalitete s najnižim ukupnim troškovima. Očekivani doprinos: dobivena spomenuta metoda vrednovanja alternativnih tehnologija građenja, koja će biti znanstveno utemeljena, teorijski dokazana, a u praksi aplikativna.


SURADNJA - PROJEKTI



Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr