SVIBOR - Projekt broj: 2-11-074

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-074


PRILOG PRORAČUNA I OPTIMALIZACIJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA


Glavni istraživač: DVORNIK, JOSIP (11083)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 22
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za tehničku mehaniku
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 442-600 , 442-025
teleFaks: 385 (041) 416-621

Sažetak: Istraživanje obuhvaća linearnu i nelinearnu teoriju štapova, ploča, trodimenzionalnih konstrukcija, te probleme optimalizacije štapnih konstrukcija. Također su obuhvaćene gipke prednapregnute konstrukcije od tkanine i od mreže užadi. Istražuje se automatsko prepoznavanje štapnih sustava. Od nelinearnih problema istražuje se materijalna i geometrijska nelinearnost te problem kontakta.

Ključne riječi: konstrukcija,optimalizacija,algoritam,numeričke metode,geometrijska nelinearnost,materijalna nelinearnost,konstitutivni zakoni

Ciljevi istraživanja: U sklopu ove teme predviđeno je rješenje niza aktualnih problema građevinskog konstrukterstva: -Izvod iz matematičkog modela teorije štapova iz trodimenzionalne teorije elastičnosti -Razvoj i primjena modela tankih i umjereno debelih ploča -Analiza geometrijske nepromjenljivosti složenih konstrukcija -Analiza gipkih elastičnih ploča u transkritičnom području pomoću metode konačnih diferencija -Primjena metode konačnih diferencija na složena trodimenzionalna područja -Matematički modeli konstrukcija s elastomernim ležajevima -Parametarske oscilacije prostornog okvira s proizvoljnim brojem stupnjeva slobode i primjena na seizmičku analizu -Poboljšani algoritmi za proračun materijalno i geometrijskinelinearnih pojava na konstrukcijama -Razvoj metode redukcije elementa -Optimalizacija temeljnog roštilja s pločom na elastičnompoluprostoru -Optimalizacija rješenja u mostogradnji U sklopu ovog istaživanja predviđa se izrada šest doktorskihdisertacija i tri magistarska rada.(Četiri doktorata i jedanmagistarski rad su već u toku)


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-11-071 Sigurnost nosivih metalnih konstrukcija
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-11-190 Modeliranje postojanosti mostova
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Split
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: University of Swansea
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna

 3. Naziv ustanove: University of Glasgow
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Glasgow, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr