SVIBOR - Projekt broj: 2-11-078

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-078


SUSTAV GOSPODARENJA RADOVIMA ODRŽAVANJA CESTA


Glavni istraživač: SRŠEN, MATE (44363)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: Odsjek za konstrukcije kolnika Zavod za prometnice
Adresa: HR-10000 Zagreb, Janka Rakuše 1, P.O.Box 283, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: +385 (0)1 6115243
Telefon: +385 (0)1 533056
teleFaks: +385 (0)1 534737

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanje mogućnosti uvođenja u Ť primjenusustavnog gospodarenja radovima održavanja i obnove Ť kolnika cestovne mreže Hrvatske.Za razvitak i primjenu sustavnog Ť gospodarenja održavanjem cestovnih kolnika nužno je razviti nove ili kritički prosuditi postojeće modele za odlučivanje o optimalnim strategijama održavanja.Za prilike u Hrvatskoj u tom Ť pogledu posebno zanimljivim čini se HDM-III model(HighwayDesign Ť and Maintenance Standards Model) kojega je Svjetska banka za Ť obnovu i razvoj razvila za potrebe zemalja u razvoju. Težište istraživanja čini prosudba mogućnosti primjene HDM-III modela u uvjetima stvarnog stanja cesta, značajki cestovnog Ť prometa i klimatskih uvjeta u pojedinim područjima Hrvatske. Ť Drugim riječima željelo se istražiti dali se ovaj model, pod uvjetima koji prevladavaju u Hrvatskoj, može racionalno primjeniti za predviđanje ponašanja cestovnih kolnika, Ť odnosno troškova prijevoza vozila a time i za određivanje Ť prioriteta alternativnih mjera ili strategija održavanja. Ť Pored navedenog obavljena je i analiza raspona utjecaja pojedinih čimbenika koji čine ulazne parametre modela Ť (tzv. analiza osjetljivosti).Ova analiza indicirala je stupanj Ť važnosti pojedinih od šest odabranih utjecajnih čimbenika Ť ali je isto tako otvorila nekoliko pitanja koja je u nastavku istraživanja potrebito detaljnije osvjetliti.

Ključne riječi: sustav gospodarenja, gospodarenje u održavanju kolnika, HDM-IIImodel, kolnik, cestovna mreža,održavanje cesta,snimanje cesta/stanje kolnika,baza podataka o cestama, istraživanje,statistička analiza, optimiziranje, pilot primjena, analiza

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj istraživanja jest definiranje najmanjeg brojaosnovnih (i opcijskih) podataka o cestama i prometu potrebnih zapraktičnu primjenu sustava gospodarenja održavanja i obnove cesta.Uz ostale neophodne preduvjete, ovo bi upravi za ceste omogućilodonošenje financijski racionalnih i tehnički ispravnih odluka u pogledu planiranja potreba održavanja,obnove i rekonstrukcija mreže cesta. U tom je pogledu u okviru istraživanja bilo neophodno kvantificirati mjeru u kojoj pojedini činitelji (kao što su: prometno opterećenje, klimatski uvjeti,svojstva materijala i njihove promjene, kvaliteta građenja,razina održavanja) utječu na oštećivanje i ponašanje postojećih cestovnih kolnika. Rezultati ovog istraživanja izuzetno su važni za konačan razvitaki praktičnu primjenu sustava gospodarenja u održavanju i obnovicesta u Hrvatskoj, jer bi takav sustav po svom ustrojstvu cestovnoj upravi Hrvatske omogućio uvođenje novog pristupa u politici planiranja i gospodarenja cestama. Stoga je nedvojbeno da će rezultati istraživanja imatineposrednu praktičnu primjenu u praksi. Isto tako je evidentno daćeprimjena rezultata ovog istraživanja pridonijeti racionalnijemodržavanju i obnovi cestovnih kolnika, a time i općenitom povećanju kvalitete cesta i tokova prometa, kao i smanjenju nepoželjnih utjacaja ceste i cestovnog prometa na okoliš.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Management der Strassenverwaltung
  Naziv ustanove: Universitat der Bundeswehr Munchen,Institut fur Verkehrswesen und Raumplanung
  Grad: Munchen, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KTI-Institute for Transport Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Budapest, Madđarska

 2. Naziv ustanove: Ministry of Transport, Road Directorate International Department
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Copenhagen, Danska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr