SVIBOR - Projekt broj: 2-11-080

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-080


PRIMJENA EXPERTNIH SISTEMA U VODOPRIVREDI HRVATSKE


Glavni istraživač: PETRAŠ, JOSIP (89593)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.96.

Ukupno radova na projektu: 60
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za hidrotehniku
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-260
teleFaks: 385 (0)1 416-621

Sažetak: Istraživanje je usmjereno na stvaranje informatičkih i softverskih preduvjeta za buduće uspješnije gospodarenje s vodnim resursima u Hrvatskoj. Takovo gospodarenje u suvremenoj praksi tehnički razvijenih zemalja podrazumjeva sustavni pristup, tj. planiranje, realizaciju i korištenje (višenamjenskih) vodoprivrednih sustava. Za upravljanje s takovim sustavima u bilo kojoj njihovoj fazi (od planiranja do eksploatacije na bilo kojem stupnju njihove fizičke izgrađenosti), danas se razvijaju ekspertni sistemi. Za kreiranje i primjenu tih sistema u vodoprivredi neophodna su znanstvena istraživanja sa kojima se nastoje identificirati i definirati svi relevantni procesi u fizičkim djelovima vodoprivrednih sustava, kao i sve interaktivne veze između vodoprivrednih i drugih relevantnih djelatnosti, što je postavljeno kao glavni cilj ovog primjenjenog istraživačkog projekta. Kao sekundarni cilj postavljen je doprinos razvoju jedinstvenog vodoprivredno-informacijskog sustava za cijeli teritorij Hrvatske, bez kojeg je praktično nemoguća primjena ekspertnih sistema u vodopriivredi, kao ni uspješno gospodarenje s vodama. U okviru glavnog cilja, preliminarni je cilj ovog projekta identifikacija i sistematizacija svih važnih vodoprivrednih problema u Hrvatskoj. Istraživanje se provodi primjenom načela i metoda sistemske analize i sinteze, te metoda i spoznaja drugih relevantnih znanstvenih disciplina, prvenstveno hidrotehnike, ekologije, ekonomije i socijologije. Uz to se anketiranjem prikuplja znanje i iskustvo vodoprivrednih eksperata koji su dali ili daju značajan doprinos vodnom gospodarstvu Hrvatske. U završnoj fazi istraživanja planira se izrada ekspertnog sistema za upravljanje sa vodoprivrednim sustavom za zaštitu od poplava na području Zagreba i Srednjeg Posavlja.

Ključne riječi: vodni resursi, vodoprivreda, vodoprivredni sustav, gospodarenje vodama, upravljanje, expertni sistem, korištenje voda, zaštita voda, zaštita od poplava, zaštita okoliša, hidroenergetika, vodosnabdjevanje, hidromelioracije, akumulacijska jezera, (ne)pouzdanost, rizik, štete, troškovi, korist.

Ciljevi istraživanja: Sve veće potrebe za vodom i izrazito nepovoljna prostorna i vremenska raspodjela vodnih resursa u Hrvatskoj upozoravaju da tim resursima treba posvetiti naročitu pažnju. Glede toga, ovaj je istraživački projekt usmjeren na stvaranje informatičkih i softverskih preduvjeta za buduće uspješnije gospodarenje s vodnim resursima u Hrvatskoj. Suvremeno rješavanje problematike gospodarenja vodnim resursima podrazumjeva sustavni pristup, tj.planiranje, razvoj i upravljanje s višenamjenskim vodoprivrednim sustavima. Ti su sustavi prema Neumanovoj sistematizaciji "veliki i loše organizirani sustavi", kod kojih postoji velik broj objekata za manipulaciju s vodama, i kod kojih se uglavnom ne mogu jasno razdvojiti svi procesi i čvrsto definirati sve međusobne veze njihovih konstitutivnih komponenata. Na najvišem nivou generalizacije, s takovim je sustavima moguće u izvjesnoj mjeri upravljati u svim fazama, tj. u procesu njihovog planiranja, razvoja i korištenja. Za rješavanje tih upravljačkih problema danas se u svijetu razvijaju i koriste ekspertni sistemi koji se osnivaju na suvremenim rezultatima razvoja umjetne inteligencije, dostignutim spoznajama u relevantnim znanstvenim disciplinama i implementaciji znanja i iskustva vodoprivrednih eksperata. Kreiranje i korištenje ekspertnih sistema u vodoprivredi pretpostavlja potrebu istraživanja i identifikacije kako vodoprivrednih problema, tako i svih veza i procesa koji se odvijaju unutar postojećih vodoprivrednih sustava. Podmirenje te potrebe postavljeno je kao cilj ovog istraživačkog projekta, a realizacija tog cilja podrazumjeva i kreiranje jedinstvenog vodoprivredno- informacijskog sustava Hrvatske. Prijedlog optimalne konfiguracije monitorskog dijela tog sustava očekuje se na završetku ovog istraživačkog projekta.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: bez šifre ISTRAŽIVANJE FENOMENA EROZIJE TLA VODOM I ZAŠTITA VODA U HRVATSKOJ
  Naziv ustanove: JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE "HRVATSKA VODOPRIVREDA" ZAGREB
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: 1.) JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE "HRVATSKA VODOPRIVREDA", ZAGREB, AVENIJA VUKOVAR 220
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ugovor o zajedničkom ulaganju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: 3.) VODOOPSKRBNI SISTEM ISTRE "VODOVOD BUTONIGA" - BUZET
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Buzet, HRVATSKA

 3. Naziv ustanove: 2.) AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREBSVETOŠIMUNSKA CESTA 25
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: 4.) JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE "HRVATSKA VODOPRIVREDA" ORGANIZACIJSKA JEDINICA RIJEKA
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: 5.) JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE ZA SLIVNO PODRUČJE ISTARSKIH SLIVOVA - LABIN
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 52220 - Labin, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: 6.) INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM - POREČ
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: 7.) ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr