SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-11-085

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-11-085


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 37
Ukupno objavljenih radova: 40


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Wind Wave Forecasts for Extended Spans of Time

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Pauše, Željko
  Urednici
  Blain, W.R.
  Izdavač: Computational Mechanics Publications
  ISBN: 1-85312-161-4
  Godina: 1992
  Stranice: od 213 do 232
  Broj referenci: 52
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj je ovog članka da prikaže valne prognoze za razdoblja od nekoliko godina do stotinu godina, koje daju numeričkerezultate za praktične inženjerske potrebe. Takve rezultate dajudugoročne lokalne valne prognoze i prognoze valnih ekstrema t.j.prognoze za duga vremenska razdoblja. Radi orijentacije kodizbora metode daje se opći pregled valnih prognoza s obzirom naizvor podataka i traženi rezultat. Upučuje se na niz metoda zaprognoziranje reprezentativnih valnih parametara kao što suznačajna valna visina Hs, maksimalna valna visina Hmax, očekivanamaksimalna valna visina N, najvjerojatnija maksimalna valnavisina HNmod od N najvećih valova, prosječni valni period o ,maksimalni valni period To,max kao i metode za prognoziranjeindividualnih valnih visina H.
  Ključne riječi: val, vjetar, prognoza, dugoročan, vjerojatnost, povratni period

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Plovidba-riječni promet

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Urednici
  Vodićka, Vilim
  Izdavač: Ministarstvo vodoprivrede Hrvatske i JVP Hrvatska vodoprivreda
  Godina: 1991
  Stranice: od 137 do 142
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađena je sadašnjost i budućnost plovidbe na hrvatskimrijekama. Općenito je objašnjen značaj unutrašnjih plovnihputeva. U prikazu historijata unutrašnjih plovnih puteva dan jeosvrt na svijet, Dunav i Savu. Prometni aspekta unutrašnjeplovidbe u Hvatskoj se osvrće na riječni promet u Evropi i ulogu Hrvatske u njemu. Saobračajni aspekt unutrašnje plovidbe uhrvatskoj obrađuje plovne puteve i flotu u Hrvatskoj. Planovi zabudućnost unutrašnje plovidbe u Hvatskoj istič u potrebneprometne i građ evinske zahvate za unapređenje unutrašnjeplovidbe u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: plovidba, rijeka, promet

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Natuknice iz područja oceanologije

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Urednici
  Simović, Anton
  Izdavač: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  ISBN: 86-7053-020-1
  Godina: 1990
  Stranice: od 0 do 0

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Prijedlog definicija učestalih vodoprivrednih građevina na otvorenim vodotocima

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Petraš, Josip (89593)
  Pršić, Marko (39106)
  Urednici
  Simović, Veselin
  Izdavač: Hrvatsko društvo građevinskih inženjera
  ISBN: 953-96085-1-1
  Godina: 1994
  Stranice: od 383 do 425
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Luke i pristaništa na riječnim plovnim putevima u Hrvatskoj

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Časopis: Promet
  Broj: 5
  ISSN: 0353-5320
  Godina: 1993
  Stranice: od 125 do 129
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: luka, promet, plovidbe, rijeka, troškovi

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kratkoročne prognoze vjetrovnih valova

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Časopis: Vodoprivreda
  Broj: 132
  ISSN: 0350-0519
  Godina: 1991
  Stranice: od 255 do 263
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: more, valovi, Jadran, spektar

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Effects of wind on a stratified estuary

  Autori:
  Gržetić, Zvonko
  Legović, T
  Smirčić, Ante (30036)
  Časopis: Marine Chemistri
  ISSN: 0304-4203
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 153 do 161
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: High-Frequency oscillations observed in the Krka Estuary

  Autori:
  Orlić, Miro
  Ferenčak, Marijan (192641)
  Gržetić, Zvonko
  Limić, N
  Pasarić, Z
  Smirčić, Ante (30036)
  Časopis: Marine Chemistri
  ISSN: 0304-4203
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 137 do 151
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Termohalinska i dinamička obilježja akvatorija Kumborskog tjesnaca

  Autori:
  Smirčić, Ante (30036)
  Leder, Nenead
  Časopis: Hidrografski godišnjak
  ISSN: 0439-0938
  Volumen: 9091
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 53
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The Adriatic Sea hydrography and Circulation in spring and autumn (1985-1987)

  Autori:
  Artegiani, N.
  Gačić, Miro
  Michelato, A.
  Kovačević, V.
  Russo, N.
  Pasarić, Z
  Scarrazato, P.
  Smirčić, Ante (30036)
  Časopis: Deep-Sea Research Part II, Topical Studies in Oceanography
  Broj: 6
  ISSN: 0967-0645
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 1143 do 1180
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimalizacija parametara preljevnog profila na stepenicama malih vodotoka

  Autori:
  Petraš, Josip (89593)
  Kuspilić, Neven (127141)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 5
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 47
  Godina: 1995
  Stranice: od 10 do 16
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizira se uvjet grani ne dubine kao uobičajeni kriterij proračuna kontrakcije preljevnog profila na objektima koncentracije pada nivelete dna otvorenih vodotoka koji ne pronose nanos. Pokazano je da taj kriterij nije primjenljiv na vodotocima koji su dimenzionirani po kriteriju granične brzine ili dopuštene pokretne sile toka. Za optimalno oblikovanje preljevnog profila predloženo je da se kao realniji kriterij uvede uvjet jednakosti specifične energije toka u koritu i na kontrahiranom profilu, te se obrazlaže taj prijedlog.
  Ključne riječi: stepenice, kaskade, preljevni profil, granična dubina, kritična brzina, dopuštena pokretna sila toka, specifična energija toka, kritično stanje

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Projektni val pomorskih građevina

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 5
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 47
  Godina: 1995
  Stranice: od 262 do 267
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izbor projektnog vala predstavlja jedan od osnovnih koraka u projektiranju pomorskih građevina. Zbog složenosti postupaka, svjetske norme i preporuke daju samo načela njegovog odabira. U radu je dan dijagram toka aktivnosti kod određivanja projektnih valova i tablica njihovih okvirnih veličina i pripadajućih povratnih perioda za najzastupljenije pomorske građevine. Analizira se rizik prekoraćenja projektnog vala i ukazuje na njegovu različitost u odnosu na rizik prekoraćenja dubokovodnih valova.
  Ključne riječi: projektni val, valna klima, valna prognoza, pomorske građevine, rizik

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Statistički i spektralno definirani valni parametri na Jadranu

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Časopis: Građevinar
  Broj: 5
  ISSN: 0350-2465
  Volumen: 46
  Godina: 1994
  Stranice: od 269 do 278
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Stanje vjetrovnih valova na nekoj geografskoj točki u kratkoročnom razdoblju izražava se statistički ili spektralno odredenim reprezentativnim valnim parametrima čiji su odnosi temeljeni na probabilističkim modelima valnog procesa. U ovom je radu istraženo koliko djelomična neispunjenja teorijskih pretpostavki utječu na odstupanja realnih od teorijskih odnosa, i koliko utječu na rasipanje realnih dogadaja oko prosječnog odnosa.
  Ključne riječi: more, val, valni zapis, vjerojatnost, statistika, valni spektar

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Strategija razvitka unutrašnje plovidbe u Hrvatskoj

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Aržek, Zvonimir
  Petrušić, Dušan
  Petraš, Josip (89593)
  Urednici
  Mađarić, Juraj
  Naslov zbornika: Strategija razvoja saobraćaja Jugoslavije s naglaskom na povezivanje s EZ
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 115 do 122
  Skup: 8. susret saobraćajnih inženjera Jugoslavije
  Održan: od 17.04.91 do 20.04.91
  Sažetak: Intencija je ovog članka da dade opći presjek stanja unu- trašnje plovidbe u Hrvatskoj i znanstveno utemeljenu procjenuautora o njenoj budućnosti. U tom smislu obrađen je niz aspekatakao što su: prometni, saobraćajni, flotni igrađevinsko-troškovni. Pokazano je da unutrašnja plovidba uHrvatskoj ima potencijal ako kroz prometni koridorJadran-Podunavlje izađe na evropsko tržište prometnih usluga. Utom cilju treba spomenuti koridor učiniti saobraćajno atraktivnimizgradnjom kombinirane plovno-željezničke veze visoke međunarodneklase na relaciji Jadran-Dunav. Zahtjev se može realiziratiizgradnjom kanala Dunav-Sava, izgradnjom dvokolosječne pruge Rijeka-Zagreb, kanaliziranjem rijeke Save, izgradnjomzagrebačke luke uz uređenje ostalih luka i inovacijom flote. Zaspomenute višenamjenske zahvate orijentacioni troškovi svihsudionika su cca 4 milijardi US$, a dinamika razvitka je u okviru30-tak godina
  Ključne riječi: promet, unutrašnja plovidba, kombinirani transport, luka, rijeka, Dunav, Sava, Jadran, troškovi, trasa, građevine, vremenski plan

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Wind Wave Parameters

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Urednici
  Vukelić, Zvonko
  Naslov zbornika: Research on Hydraulic Engineering - proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 361 do 373
  Skup: International Symposium on Research on Hydraulic engineering
  Održan: od 07.09.92 do 09.09.92
  Ključne riječi: valovi, vjetar, more, generativni procesi, valni parametri, ekologija

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Optimalization of Spillway Profile Parameters on Steps in Small Watercourses

  Autori:
  Petraš, Josip (89593)
  Kuspilić, Neven (127141)
  Urednici
  Vukelić, Zvonko
  Naslov zbornika: Researsh in Hydraulic Engineering
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 85 do 104
  Skup: International Symposium on Research on Hydraulic engineering
  Održan: od 07.09.92 do 09.09.92

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mathematical Models of the Wind Wave Spectrum

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Kuspilić, Neven (127141)
  Urednici
  Vukelić, Zvonko
  Naslov zbornika: Research on Hydraulic Engineering - proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 375 do 382
  Skup: International Symposium on Research on Hydraulic engineering
  Održan: od 07.09.92 do 07.09.92
  Ključne riječi: more, valovi, spektar, ekologija, Jadran

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uloga i značaj hidrografske izmjere Jadranskog podmorja u gospodarstvenom razvoju priobalja i otoka

  Autori:
  Gržetić, Zvonko
  Smirčić, Ante (30036)
  Naslov zbornika: Mediteranski koncept razvojne strategije Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 6
  Skup: Znanstveni skup: Mediteranski koncept razvojne strategije Hrvatske
  Održan: od 08.12.93 do 09.12.93

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Marina Protection by Floating Breakwaters

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Urednici
  Andročec, Vladimir
  Lovrić, Josip
  Naslov zbornika: IMAM'95 Proceedings of the VII Congr.of the Intr.Maritime Ass. of the Mediterran
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  Stranice: od 616 do 622
  Skup: IMAM'95
  Održan: od 23.04.95 do 27.04.95
  Sažetak: U radu se daje prikaz plutajućih lukobrana kao ekološki prihvatljivijih objekata za zaštitu marina i lučica od valova. Opisuju se mehanizmi kojima se valna visina smanjuje, te se daje prikaz nekih tipova plutajućih lukobrana. U nastavku se komentiraju strogi funkcionalni zahtjevi za dozvoljenu agitaciju bazena marine valovima. Konačno se daju hidrauličke karakteristike plutaju ih lukobrana, gdje se upozorava na složenost određivanja njihove efikasnosti određene koeficijentom transmisije. Za najčešće upotrebljavan tip analizirana su teorijska i eksperimentalna istraživanja te su ustanovljeni uvjeti njegove maksimalne efikasnosti.
  Ključne riječi: plutajući lukobran, marina, lučica, val, valna visina, koeficijent transmisije

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Experience on Specific Foundation in Croatian Marinas

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Verić, Franjo
  Naslov zbornika: Proceedings on 10th Danube-European Conn. on Soil Mechan. and Foundation Enginee
  Jezik: engleski
  Mjesto: Mamaia, Bugarska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 973-0-00175-8
  Stranice: od 1115 do 1126
  Skup: 10th Danube-European Conf. on Soil Mech. and Foundation Eng.
  Održan: od 12.09.95 do 15.09.95
  Sažetak: Intenzivni razvitak nautičkog turizma na hrvatskoj obali Jadrana i funkcionalni zahtjevi marina uzrokovali su u zadnje vrijeme gradnje na lokacijama i s materijalima izvan svakodnevnog standarda. Kod nasipnog lukobrana marine Opatija u Ičićima korišten je nestandardan granulat kamene jezgre s prekomjernom količinom prašinaste frakcije pa je primijenjeno kompaktiranje nasipa eksplozivom. Na primjeru marine Umag, prikazat će se temeljenje polupropusnog fiksnog lukobrana, dominantno opterečenog horizontalnim silama, na podmorskoj vrtači ispunjenoj marinskim sedimentom. Za rečene primjere dat će se prikaz primijenjenih metoda rješavanja problema i rezultati opažanja nekih ponašanja konstrukcija.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Postojeći stupanj i planirani razvoj plovnih puteva u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Marušić, Josip
  Pršić, Marko (39106)
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Novigrad, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 13 do 24
  Skup: Geotehnika prometnih građevina
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: Razvoj plovnih puteva je od velikog značaja za razvoj prometnog sustava Hrvatske, a na taj način i jače gospodarske uloge naše države u povezivanju Podunavlja i Jadrana. Ratnim djelovanjem 1991. i 1992. g. došlo je do prekida riječnog transporta, koj i do tada nije zadovoljavao potrebe razvoja prometa i gospodarstva Hrvatske. Međutim, neophodno je nastaviti s terenskim snimanjem i ispitivanjem za projektnu i ostalu dokumentaciju mreže unutra njih plovnih puteva Hrvatske (rijekama i plovnim kanalima) - u cilju povezivanja s međunarodnim plovnim putevima Europe. Osnovno značenje i zadatak unutrašnje plovidbe Hrvatske je da kroz prometni sustav Jadran - Podunavlje omogući izlazak na europsko tržićte prometnih usluga, a na taj način i uspješniji gspodarski razvoj naše države.
  Ključne riječi: geoprometni položaj, plovni putevi, obnova, razvoj, značenje, promet, Hrvatska, Podunavlje, Jadran

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A some Characteristics of the sea Water Transparency of the Adriatic Sea During the Period from 1956 to 1990

  Autori:
  Domijan, Nenad (178285)
  Smirčić, Ante (30036)
  Naslov zbornika: Rapports et Proces-Verbaux des Reunions
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, MO
  Godina: 1992
  Stranice: od 332 do 332
  Skup: XXXIII Congress-Assamble Pleniere; Commission Internationale pour Exploration Scientifique de la Mer Mediteranee Monaco

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Adriatic Sea General Circulation and its Variabilities (Poem Results)

  Autori:
  Artegiani, N.
  Gačić, Miro
  Michelato, A.
  Kovačević, V.
  Russo, N.
  Scarrazato, P.
  Smirčić, Ante (30036)
  Naslov zbornika: Rapports et Proces-Verbaux des Reunions
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trieste, Italia
  Godina: 1992
  Stranice: od 328 do 328
  Skup: XXXIII Congress-Assamble Pleniere; Commission Internationale pour Exploration Scientifique de la Mer Mediteranee Monaco

 24. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Novi tip strujne funkcije u primjeni valne teorije
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KUSPILIĆ NEVEN
  Datum obrane: 19.05.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 100
  Sažetak: Za matematički opis valnog gibanja razradeno je niz valnih teorija, većina uz pretpostavku funkcije brzinskog potencijala. Te valne teorije, za prijelazno i plitko područje, daju više ili manje pouzdane rezultate u vidu opisa gibanja djelića vode. Najpouzdanije rezultate po kriteriju greške u dinamičkom rubnom uvjetu na površini daje Deanova Š9) valna teorija strujne funkcije. Kod Deanove valne teorije strujne funkcije, javljaju se poteškoće u konvergenciji rješenja uzrokovane prisustvom hiperbolnog člana u strujnoj funkciji. U ovom radu odabran je oblik strujne funkcije s eksponencijalnim članom umjesto hiprebolnog člana. Pokazano je da pri takvom odabiru u postavljenom standardnom i modificiranom Newtonovom postupku rješavanja N nelinearnih jednadžbi s N nepoznanica rješenje konvergira. Red veličine greške u dinamičkom rubnom uvjetu je zanemariv (10-7). Uvođenjem eksponencijalnog člana u strujnu funkciju kinematski rubni uvjet na dnu nije strogo zadovoljen. Dosadašnji autori su taj kinematski rubni uvjet strogo zadovoljavali odabirom strujne funkcije s hiperbilnim članom. Pokazano je da je tako unesena greška istog reda kao i greške u ostala dva rubna uvjeta na površini.


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Umjetne plaže na morskim obalama
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: PRŠIĆ MARKO
  Datum obrane: 15.07.92
  Broj stranica: 143
  Autor: Vareško Milenko
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Optimalno dimenzioniranje nasipnog lukobrana Rovinj
  Fakultet: Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: PRŠIĆ MARKO
  Datum obrane: 12.09.93
  Broj stranica: 71
  Autor: Goran Piškorić
  Rad: Diplomski rad


 27. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Savska luka Zagreb-Rugvica Idejno rješenje

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Vuković, Živko
  Naručitelj: Hrvatska vodoprivreda
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Funkcionalnotehnološka studija pristana za ukrcaj vode kod HE Dubrovnik

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Vuković, Živko
  Čorić, Većeslav
  Naručitelj: Elektroprojekt
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 102
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Nautički centar Tribunj - Operativna lučica - Glavni projekt

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Kuspilić, Neven (127141)
  Naručitelj: INA - AGI
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 184
  Jezik: hrvatski

 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Vodoprivredna osnova grada Zagreba - Plovidba

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Vuković, Živko
  Petraš, Josip (89593)
  Naručitelj: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 94
  Jezik: hrvatski

 31. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Tender projekt građevinskih radova ACI marine Umag

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Naručitelj: INA - AGI
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 52
  Jezik: hrvatski

 32. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Hidrauličko modelsko ispitivanje polupropusnog lukobrana marine Umag

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Andročec, Vladimir
  Pršić, Marko (39106)
  Naručitelj: ACI Adriatic Croatia International Club
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 113
  Jezik: hrvatski

 33. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Plutajući valobran u Rovinju - hidraulički proračuni

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Čorić, Većeslav
  Naručitelj: ACI Adriatic Croatia International Club
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 56
  Jezik: hrvatski

 34. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija izvodljivosti pomorskog transporta ugljena za TE Obrovac

  Autori:
  Čorić, Većeslav
  Pršić, Marko (39106)
  Milivoj, Maričić
  Naručitelj: EKONERG
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 23
  Jezik: hrvatski

 35. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija rješenja privremenog pristaništa za istovar ugljena u Plominskom zaljevu

  Autori:
  Čorić, Većeslav
  Pršić, Marko (39106)
  Kuspilić, Neven (127141)
  Žiganto, Igor
  Naručitelj: Elektroprojekt
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 56
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija funkcioniranja nosive konstrukcije keja u kamenolomu Antenal

  Autori:
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Verić, Franjo
  Naručitelj: Lemex
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 50
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Konceptualni hidrogeološki model zaštite Bubić jame od zaslanjenja

  Autori:
  Gjetvaj, Goran
  Kuspilić, Neven (127141)
  Naručitelj: Elektroprojekt
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 19
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija prostornog rješenja ušća kanala Dunav-Sava i Vukovarske luke 1.izvještaj

  Autori:
  Desselbrunner, Davorin
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Naručitelj: Zavod za prostorno planiranje
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 23
  Jezik: hrvatski

 39. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Idejni projekt armiranobetonskog valobrana i gata za marine

  Autori:
  Radujković, Mladen
  Veverka, Rajka
  Kosovec, Željko
  Čorić, Većeslav
  Kuspilić, Neven (127141)
  Pršić, Marko (39106)
  Naručitelj: ACI Adriatic Croatia International Club
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 125
  Jezik: hrvatski

 40. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Idejno rješenje nautičkog centra Novigrad

  Autori:
  Pršić, Marko (39106)
  Kuspilić, Neven (127141)
  Naručitelj: Neaopolis
  Depo ustanova: Građevinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 24
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr