SVIBOR - Projekt broj: 2-11-085

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-085


OCEANOGRAFSKOEKOLOŠKI PARAMETRI PRIOBALNOG JADRANA


Glavni istraživač: PRŠIĆ, MARKO (39106)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.90. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za hidrotehniku
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)4561-222
Telefon: 385 (01)446-468
teleFaks: 385 (01)416-621
Telefon: 385 (01)695-042
teleFaks: 385 (01)4561-260
E-mail: mprsic@master.grad.hr
E-mail: kuspa@master.grad.hr

Sažetak: Projekt se odnosi na fizikalne oceanografske parametre obalnog i otočkog područja istočne obale Jadrana kao što su: valovi, vjetrovi, morske razine, morske struje, temperatura i slanost mora. Sistematizacija znanja navedenih parametara u obalnom području potrebna je iz razloga što se u tom području nalaze objekti turističke privrede, nautičkog turizma, pomorskog prometa, te komunalni objekti sa svojim ekološkim parametrima. Svi ti objekti su potencijalni zagađivači, a ujedno većina od njih ima vrlo visoke ekološke prohtjeve. Definiranjem navedenih parametara podigla bi se teorijska osnova za optimalno projektiranje objekata u priobalju. Analize relevantnih prirodnih pojava provele bi se mjerenjem u naravi, fizikalnim i matematičkim modeliranjem.

Ključne riječi: valovi, vjetrovi, morske razine, morske struje, temperatura mora, oceanografska mjerenja, vjetrovalna klima, zaštita okoliša

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog projekta je definiranje statističke i spektralne karakteristike vjetrovalne klime i morskih mijena tipičnih priobalnih i otočkih regija istočne jadranske obale. Za morske struje ovim projektom se predviđa definiranje vertikalnog profila smjerova i brzina za tipične zatvorene otočke bazene po sezonama, a od ostalih fizikalnih karakteristika mora paralelno bi se određivala slanost i temperatura mora. Bilo bi znanstveno vrlo korisno istovremeno opažati i obrađivati biološke i kemijske karakteristike mora, za ekološke potrebe, koristeći jednom pokrenuti oceanografski brod, tj. ovoj temi pripojiti neku u tom smislu predloženu. Doprinos ovog istraživanja je u stvaranju teorijski postavki, kao i u kvantifikaciji oceanografskoekoloških parametara za optimalno projektiranje objekata pomorskog prometa, nautičkog turižma, podmorskih ispusta i sprečavanja zagađenja Jadranskog mora.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr