SVIBOR - Projekt broj: 2-11-093

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-093


OPTIMALIZACIJA GRAĐENJA I ORGANIZACIJE PODUZEĆA U TRŽIŠNIM UVJETIMA


Glavni istraživač: LONČARIĆ, RUDOLF (117735)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 28
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za organizaciju i ekonomiku građenja
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/440857
teleFaks: 385 (0)1/416621

Sažetak: Izgradnja svakog objekta ima veliko značenje u našem Ť gospodarstvenom sustavu posebno u ovom vremenu kada se Ť uspostavljaju tržišni proizvodni odnosi i vrši prestrukturiranje Ť građevinskih poduzeća u odnosu na vlasništvo. Uspostavljanje Ť optimalnog sustava u međuzavisnom odnosu organizacijepoduzeća i Ť proizvodnje u građenju treba rezultirati modelom koji će se Ť najlakše uklopiti u tržišno poslovanjem sa ciljem postizanja Ť zadovoljavajućih veličina u vremenu građenja i troškovima.

Ključne riječi: optimalizacija, organizacija i tehnologija građenja, građevinska poduzeća u tržišnim uvijetima

Ciljevi istraživanja: Obzirom na prisutnost potrebe prestrukturiranja gospodarstva natržišne uvijete poslovanja i proizvodnje potrebno je da segrađevinska poduzeća organizacijski prilagode tom uvjetu.Temeljni cilj istraživanja je ukupno tretiranje građevinskogobjekta, gradilišta kao proizvodnog sustava ostvarenogracionalnim organizacijskim i tehnološkim postupcima građenjaprilagođenim optimalnoj organizaciji poduzeća u tržišnimuvijetima poslovanja. Temeljne teze istraživanja usmjerene su nadefiniranje svih mogućih elemenata pojedinih podsustava(tehnološki, organizacijski, tehno-ekonomski, upravljanje ikontrola) i njihovo usklađenje s ciljem postizanja najnižihtroškova, uz prisutne uvjete kvalitete i optimalnog vremenaproizvodnje. Očekivani doprinos je primjena rezultata u praksi udirektnoj suradnji s graditeljskim poduzećima, testiranjerezultata i prijedlog za širu primjenu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr