SVIBOR - Projekt broj: 2-11-094

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-094


PROCJENA PRIJEMNOG KAPACITETA POLUZATVORENIH VODNIH SUSTAVA


Glavni istraživač: TEDESCHI, STANISLAV (49234)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.02.91. do 20.12.92.

Ukupno radova na projektu: 49
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: ODJEL ZA HIDROTEHNIKU
Adresa: FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 442-600, 446-468
teleFaks: 385 (0)41 416-621

Sažetak: Poluzatvoreni vodni sustavi zbog ograničene hidrodinamičke izmjene masa vode predstavljaju vrlo osjetljive cjeline, te je nužna posebna pažnja kod zaštite i unapređenja ekosustava. Donošenje odluke o načinu saniranja i/ili planiranju novih društveno-gospodarskih djelatnosti mora se temeljiti na procjenama o kapacitetu okoline uz odgovarajuću prihvatljivu veličinu rizika. Procjena unosa dozvoljene mase otpadnih tvari izvršena na temelju ograničenih podataka o okolišu i/ili ograničenim istražnim radovima, predstavlja korisno oruđe donosiocima odluke u fazi planiranja. Alternativne metode redukcije opterećenja otpadnom tvari omogućavaju kompleksnije planiranje u gospodarskom pogledu. Sociološki pristup kod donošenja odluke bitan je kako za faze donošenja odluke, tako i za kasnije korištenje ekosustava.

Ključne riječi: poluzatvoreni sustav, kritični ciljevi, kapacitet okoline, alternativne metode

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj izrade ovog projekta je utvrđivanje postupka za donošenje odluke o dozvoljenim količinama otpadnih tvari koje se mogu ispuštati u poluzatvoreni vodni sustav (jezera, morski zaljev,) uz uvjet da se ne izazivaju ni kratkotrajne ni dugoročne nepoželjne promjene u okolišu. Daljnji cilj je utvrđivanje postupka za procjenu troškova zaštitnih mjera uvjetovanih osnovnim ciljem, uz uvjet da je visina troškova prihvatljiva u gospodarskom pogledu. Iz temeljnih ciljeva slijedi potreba procjene "asimilativnog kapaciteta okoliša". Pod asimilativnim kapacitetom okoliša može se definirati maksimalni unos mase otpadnih tvari, koja ne izaziva nepoželjne promjene u ekosustavu. Kod tog postupka želi se utvrditi one pokazatelje otpadne tvari, koji u određenom poluzatvorenom sustavu zadovoljavaju predviđene standarde kvalitete za "kritične ciljeve". U ovom projektu žele se utvrditi postupci koji će omogućiti "donošenje odluke" u fazi planiranja (društveno-gospodarskog i prostornog) o podobnosti razvojnog programa u zonama poluzatvorenih vodnih sustava. Treba omogućiti donošenje odluke na temelju minimalno raspoloživih (ili minimalnog programa istraživanja) podataka o stanju okoliša.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr