SVIBOR - Projekt broj: 2-11-097

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-097


PARAMETRI STANJA I REALNO PONAŠANJE POSEBNIH OBJEKATA


Glavni istraživač: HERMAN, KREŠIMIR (15721)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 41
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za tehničku mehaniku
Adresa: fra Andrije Kačića Miošića 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-222
Telefon: 385 (0)1 442-025
teleFaks: 385 (0)1 442-025

Sažetak: Brzi razvoj graditeljske tehnike, smionost u projektiranju, te ekstrapoliranje izvan standardnih oblika i veličina bez dovoljno iskustvenih podataka, zahtijeva posebno pažljiv pristup u postupku dokaza sigurnosti posebnih građevina kao što su kapitalni mostovi velikih raspona, visoki tornjevi i dimnjaci, krovišta velikih dimenzija, silosi i slično. Problemi se očituju u izboru fizikalnih parametara probabilističkog karaktera od kojih bitno ovisi rezultat matematičkog modeliranja. Nužni parametri stanja svrstavaju se u određene skupine ovisno o frekvenciji prisutnosti po pojedinim vrstama posebnih konstrukcija. Potreba poznavanja bitnih parametara stanja konstrukcije a priori u procesu projektiranja posebnih građevina iziskuje opsežna istraživanja na postojećim objektima i modelima. Determinističko projektno iskazivanje potrebnih parametara u pravilu ne jamči pouzdano rješenje problema, pa ih je potrebno dovoljno sigurno odrediti probabilističkim pristupom, eksperimentalnim i teoretskim istraživanjima. Parametri stanja konstrukcije, u korelaciji s realnim kolektivom opterećenja, mjere se na značajnim objektima i modelima u višegodišnjem periodu, što omogućava praćenje postojećeg stanja sigurnosti i stvaranje banke podataka o ponašanju posebnih konstrukcija, posebno o reološkom tijeku i dinamičkom ponašanju. Rezultati ovih istraživanja služe ne samo kao nužni parametri za sigurno i ekonomično projektiranje modernih konstrukcija, već i kao podloga za donošenje tehničkih preporuka za projektiranje, građenje i održavanje posebnih građevina te za izradu prijedloga građevinske regulative.

Ključne riječi: posebne građevine, eksperimentalna istraživanja, parametri stanja, dinamički parametri, mostovi, mostovi velikih raspona, krovišta, silosi, montažne konstrukcije, dugotrajna mjerenja, metode mjerenja, bezrazorno ispitivanje, realno ponašanje, realno opterećenje, prometno opterećenje, opterećenje vjetrom, dinamičko opterećenje, termičko opterećenje, deterministička pobuda, stohastička pobuda

Ciljevi istraživanja: Usavršavanje i stvaranje suvremenih metoda za praćenje ponašanja posebih građevina,posebice za određivanje parametara stanja u vremenskoj ovisnosti te njihovoj korelaciji s realnim ponašanjem i stanjem sigurnosti. Razvoj analitičkih modela za za utvrđivanje realnog stanja sigurnosti konstrukcija i njihovog ponašanja. Postavka i oblikovanje generalnog postupka nedestruktivnog istraživanja za ocjenu ponašanja i realnog stanja sigurnosti za pojedine vrste konstrukcija, posebice mostova. Razvoj procesa mjerenja, oblikovanje sustava te izbor i razvoj metoda mjerenja. Izbor i razvoj elektroničke opreme sukladne karakterističnom ponašanju građevinskih konstrukcija. Oblikovanje baze podataka parametara stanja sa skupom realnih parametara svake pojedine opservirane građevine tijekom vremena s uređenim skupovima po pojedinim vrstama konstrukcija s naročitim naglaskom na dinamičke karakteristike, kao što su frekvencije i periodi modalnih oblika, koeficijenti prigušenja, dinamički koeficijenti i koeficijenti modalnih oblika, funkcije autokorelacije, međukorelacije, spektralne gustoće snage, međuspektralne gustoće snage i frekventnog odgovora. Razvoj i oblikovanje sustava permanentne opservacije kapitalnih objekata s bežičnim ili modemskim prijenosom podataka u središnjicu za promatranje, kontrolu i prikupljanje podataka. Primjena rezultata istraživanja u razvoju suvremenih konstrukcija, te za unapređenje normi i propisa za projektiranje, građenje i održavanje posebnih građevinskih konstrukcija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-11-077 Temeljna istraživanja u mehanici čvrstog deformabilnog tijela
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: JP Hrvatske ceste
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Dalmacija-Cement
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Elektroprojekt
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: "I. L. LAVČEVIĆ" SPLIT
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr