SVIBOR - Projekt broj: 2-11-215

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-215


OPTIMALIZACIJA HIDROMELIORACIJSKIH SUSTAVA ZA ODVODNJU


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, JOSIP (109130)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 42
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za hidrotehniku
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-222
Telefon: 385 (0)1 446-468
teleFaks: 385 (0)1 4161-621
E-mail: KUSPA_MASTER.GRAD,HR

Sažetak: Iznalaženje optimalnih projektnih i izvedbenih rješenja hidromelioracijskih sustava za odvodnju je osnovni preduvjet za uspješan uzgoj biljnih kultura odnosno razvoj poljoprivrede. Za rješenje tog zadatka neophodna je prethodna provedba terenskih snimanja i ispitivanja kao i odgovarajućih analiza i proračuna. Izvršena je sistematizacija podataka o građenju i održavanju hidromelioracijskih sustava za odvodnju za period 1975-1990. g. -za 28 melioracijskih područja Hrvatske (ukupne površine 1.789.070 ha). Na osnovu mjerodavnih terenskih obilježja i zahtjeva uzgoja pojedinih biljnih kultura neophodno je odrediti glavne projektne elemente hidromelioracijskih sustava za odvodnju te vrste i količine glavnih melioracijskih radova. Sastavni dio toga je određivanje troškova građenja i održavanja hidromelioracijskih sustava, obzirom na utjecaj njihovih troškova na uzgoj biljnih kultura. Cilj istraživanja je u primjeni dobivenih rezultata za izradu normativa i standarda građenja i održavanja hidromelioracijskih sustava za odvodnju u Hrvatskoj, jer isti nisu izrađeni do 1990. godine. Na osnovu optimalnih izvedbenih rješenja odredit će se i potrebni iznos vodoprivredne naknade za troškove poslova redovnog održavanja hidromelioracijskih odvodnih sustava, a u cilju njihovog efikasnog funkcioniranja odnosno održavanja optimalnog vodnog i zračnog režima poljoprivrednih zemljišta.

Ključne riječi: slivno, područje, projektni, građenje, održavanje, troškovi, hidromelioracijski, sustavi, optimalno, rješenje, standardi, normativi, vodni režim, zemljište, kriteriji, razvitak

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj projekta je u iznalaženju optimalnih projektnih i izvedbenih rješenja hidromelioracijskih objekata i sustava za odvodnju. Dosadašnja iskustva su ukazala na nedovoljno sagledavanje utjecaja terenskih obilježja melioracijskih područja na troškove građenja i održavanja hidromelioracijskih objekata i sustava za odvodnju. Zbog toga su u procesu istraživačkih poslova izvršene odgovarajuće analize i proračuni u cilju definiranja optimalnih projektnih i izvedbenih elemenata hidromelioracijskih objekata i sustava za odvodnju. U sklopu toga dati su kako prirodni i tehnički tako i financijski pokazatelji za projektna i izvedbena rješenja, ali i za troškove održavanja hidromelioracijskih objekata i sustava.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-11-059 Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Rijeka
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 1-08-075 Uređenje i zaštita tla i voda u agrosustavima
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 4-99-046 Reguliranje vodnog režima tla za intenzivno biljnogojstvo
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 2-11-080 Primjena ekspertnih sistema u vodoprivredi Hrvatske
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: 5-12-044 Povezivanje Podunavlja i Jadrana
  Naziv ustanove: Zavod za znanstveni rad HAZU Osijek
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 6. Naziv projekta: Hrvatsko vodoprivredno nazivlje i veličine
  Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hrvatska vodoprivreda
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Državna uprava za vode
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Gospodarska komora,Strukovno udruženje za poljoprivredu i vodoprivredu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Hrvatsko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Državni zavod za statistiku
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tehnički uvjeti i normativi u vodogradnji
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Marušić Josip, Gereš Dragutin

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr