SVIBOR - Projekt broj: 2-11-345

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-345


ZDRAVO STANOVANJE


Glavni istraživač: KRITOVAC, FEDOR (23562)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 05.10.91. do 05.10.95.

Ukupno radova na projektu: 143
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Zavod za zgradarstvo Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-442-600
Telefon: 385 (01)45 61 222

Sažetak: Istraživački projekt ZDRAVO STANOVANJE kao primijenjeno-razvojno istraživanje s elementima temeljnih istraživanja odnosi se na racionalno postizanje integralne kvalitete stana i stanovanja uz osobitu važnost zdravstveno-ekoloških značajki. Po naravi je stoga interdisciplinaran uzimajući u obzir bitne odrednice: higijenske, ekobiološke, meteorološke, geološke, geobiološke, energetske, prostorno-planerske, građevinske, arhitektonske, informacijsko-komunikacijske, te pokazatelje i kriterije uporabnog i ekonomskog vrednovanja. Obuhvat je projekta: od utvrđivanja standarda, normi i smjernica, programiranja, planiranja i projektiranja, novih izvedbi, sanacija i rekonstrukcija do korištenja i održavanja objekata i lokacija. Žele se povezati dosadašnja domaća parcijalna iskustva i istraživanja, a osobito upoznati i obraditi evropska i svjetska saznanja koja se ubrzano šire i produbljuju uz već donesene upute i standarde, kako bi se pružila mogućnost primjene rezultata istraživanja za razne prisutne i očekivane potrebe (od proizvodnje građevinskih materijala do uspostave ili promjene građevinske, prostorno-planerske, zdravstvene, energetske i druge regulative i uključenja zdravstveno-ekoloških kriterija i činioce tržišnih djelovanja. Na predviđeno istraživanje trebalo bi uslijediti redovito bavljenje ovom problematikom u stručno-upravnim tijelima, a znanstveno-istraživački rad također bi se nadalje produbljivao i proširivao, osobito uključivanjem u međunarodnu znanstvenu suradnju.

Ključne riječi: Ekološki utjecaji, Procjene ekoloških utjecaja, Energetski racionalno projektiranje, Građevinska regulativa, Građevinski materijali, Informiranje korisnika, Kvaliteta stanovanja, Osiguranje kvalitete u stanogradnji, Rizici i sigurnost, Okoliš - zdravstveni kriteriji i pokazatelji, Racionalizacija u stambenim i komunalnim djelatnostima, Planiranje i projektiranje, Stambena obnova, Sustavski pristup u oblikovanju okoliša, Vrednovanje - metode i modeli, Zdravo stanovanje, Zdravo građenje, Stambena politika

Ciljevi istraživanja: Opći cilj: iznalaženje, utvrđivanje i određivanje prostornih,građevinskih i arhitektonskih koncepcija, energetskih,tehnoloških, zdravstvenih rješenja, te okolnosti i uvjetakorištenja, održavanja i upravljanja - koji će unapređivatikvalitetu stana i stanovanja u stambenim jedinicama, zgradama inaseljima. Podciljevi: - utvrditi i uvrstiti pokazatelje i zdravstveno-ekološkekriterije u vrednovanju i postizanju uporabne i ekonomskevrijednosti u stanogradnji i gradogradnji, - predložiti izmjene i upotpune u zakonskim odredbama iautonomnoj regulativi i to na svim razinama, - pripremiti građu i podloge za razne operativne potrebe(profesionalne priručnike, praksu planiranja, projektiranja,kontrolu dokumentacije, izvedbu, korištenje i upravljanjestambenim fondom) i to akako za opću zdravstveno-ekološkupolitiku, tako i za pojedine discipline i profesionalne procese, - dati preporuke za uspostavljanje redovitog istraživačkog(prvenstveno primijenjenog i razvojnog rada) o zdravomstanovanju, - uključiti se u stalnu međunarodnu suradnju preuzimanjemodređenih problemskih dionica ili konkretnih lokacija zaistraživačku obradu, - na konkretnim projektima primijeniti razultate iz istraživačkogprojekta - kako u sanacijama i rekonstrukcijama postojećegstanja, posebno u obnovi ratom razorenog i smještaja prognanih,tako i u građenju iznadprosječnih objekata i lokacija. Očekivani doprinos: Postizanjem navedenih (pod)ciljeva u izvršenju zadataka dat će serezultati korisni za uporabu na tržištu, privređivanju igospodarenju, za razvoj kvalitete življenja i za unapređenjeprofesionalnog djelovanja i to: - nacionalne i internacionalne strategije održivog razvitka - izrada i revizija potrebne opće i građevinske zakonskeregulative u Hrvatskoj, s uključenim zdravstveno-ekološkimzahtjevima - primjena na pripremi i izgradnji posebnih objekata i naselja zasmještaj djece, hendikepiranih i privremeno smještenih osoba, uturizmu - za potrebe modernizacije i rekonstrukcije postojećeg stambenogfonda u procesima vlasničke transformacije. Parcijalni rezultati istraživačkog rada već su u funkciji doprinosa. To se posebno odnosi na: - utvrđivanje sadržaja, programa i zadataka nacionalnog programa "Okoliš i zdravlje" kao sastavnog dijela međunarodnog programa ENHAP (Environmental/Health Activity Programme) i sudjelovanja Hrvatske, - obnavljanje i intenziviranje sudjelovanja gradova Hrvatske (Zagreb, Dubrovnik, itd) u međunarodnom projektu "Zdravi gradovi" (Healthy Cities), - promjene i nadopune regulative i metodologije stručnog i znanstvenog rada na području graditeljsva, prostornog planiranja i komunalnog gospodarstva, gospodarenja otpadom, energetike, geotehnike, turizma, te zaštite na radu. Razvojno-istraživački rad na području ovog projekta potrebno je nastaviti u budućem nacionalnom programu istraživačkog rada.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Međunarodni projekt "Zdravi gradovi"
  Naziv ustanove: World Health Organization
  Grad: Copenhagen, Danska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: World Health Organization
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Copenhagen, Danska

 2. Naziv ustanove: United Nations Centre for Human Settlements - Habitat
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Nairobi, Kenija

 3. Naziv ustanove: WHO European Centre for Environment and Health
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Bilthoven, Nizozemska

 4. Naziv ustanove: Byggforskningsradet/ Swedish council for Building Research
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Stockholm, Švedska

 5. Naziv ustanove: Oesterreichisches Institut fuer Baubiologie und Oekologie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Wien, Austrija

 6. Naziv ustanove: Institut fuer Baubiologie und Oekologie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 8201 - Neubeurn, Njemačka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Zdravo stanovanje
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Fedor Kritova, Miljenko Smoljanović, Mario Pehnec, Josip Čiček

 2. Naziv: Zdravo građenje
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Fedor Kritovac, Miljenko Smoljanović

 3. Naziv: Zbrinjavanje otpada: odnos građana prema deponijima
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Fedor Kritovac

 4. Naziv: Globalna strategija zdravog okoliša
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Fedor Kritovac

 5. Naziv: Kriteriji i smjernice za: građevinsku regulativu, regulativu zaštite okoliša, tehničko-tehnološke projekte, revizije i recenzije, inspekcijski nadzor, procjene i prosudbe rizika u okolišu i u graditeljstvu. Uključenje u mreže znanstvenih informacija
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Istraživači na projektu

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr