SVIBOR - Projekt broj: 2-11-356

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-356


TEMELJI GRAĐEVINA S DIRIGIRANOM RASPODJELOM KONTAKTNIH NAPREZANJA


Glavni istraživač: VERIĆ, FRANJO (74774)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za geotehniku
Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, 41000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-442-600, 451-185
teleFaks: 385 (0)41-416-621

Sažetak: Projekt: "Temelji građevina s dirigiranom raspodjelom kontaktnihŤ naprezanja" obuhvaća široki spektar problema gdje se određenimŤ fizičkim postupcima prisilno mijenja "prirodni" tok sila odnosnoŤ naprezanja u tlu i konstrukciji. Istraživanje se provodi uŤ nekoliko potprojekata koji zajedno tvore jedinstvenu cjelinu. Ť U projektu o geotehničkim sidrima promatrana je ovisnost pomakaŤ korijena (krajnje točke ) sidra i aktivirane sile. Za linearni iŤ bilinearni odnos pomaka i posmičnog naprezanja na kontaktuŤ sidrenog valjka i okolnog tla razvijena su analitička rješenja,Ť dok je za opći odnos razvijen numerički postupak. Stanovito dirigiranje toka sila u konstrukciji predstavlja iŤ dirigirani tok vode kroz nasute brane. Izboromn drenažnog sustavaŤ stvara se strujno odnosno potencijalno polje koje utječe naŤ statičku i hirauličku stabilnost objekta. Dirigirana raspodjela naprezanja posebno dolazi do izražaja uŤ grednim i plošnim temeljnim konstrukcijama. Ovdje se oslabljenjemŤ tla u pojedinim područjima može bitno utjecati na naprezanja uŤ konstukciji kao i na njezinu deformaciju. Kod pilota negativno trenje predstavlja posebni problem, ali seŤ ono može određenim fizičkim zahvatima u cijelosti ili djelomičnoŤ eliminirati. Na kraju, složeni sklopovi pružaju najveće mogućnosti dirigiranogŤ prijenosa sila kroz konstrukcije u tlo (primjerice, tračniceŤ kranskih staza na uzdužnom pragu uz primjenu elstičnihŤ podložaka).

Ključne riječi: Temeljne konstrukcije, kontaktno naprezanje, dirigirana raspodjela, sidra, piloti, nasute brane, procjeđivanje.

Ciljevi istraživanja: Osnovna je svrha ovih istraživanja pronalaženje takvih fizičkih zahvata na konstrukciji i/ili tlu da se promjeni "prirodni tok" sila iz konstrukcije u tlo. Promjenom toka sila mijenja se stanje naprezanja, deforamcija i pomaka jedinstvenog sklopa: građevina-temelj-tlo. Ova se promjena provodi u svrhu postizanja jednog od slijedećih ciljeva: - dobiti tehnički povoljnije rješenje, - dobiti ekonomičnije rješenje, - dobiti sigurnije rješenje, - izbječi određene tehničke probleme. Rezultat ovakvih zahvata može biti ujednačena deformacija konstrukcije jednakih ili podjednakih slijeganja svih temelja, ili ujednačavanja slijeganja temeljnih greda ili temeljnih roštilja. Nadalje, dirigiranim prijenosom sila u tlo može se spriječiti da novoizgrađeni objekt ne izaziva naprezanja pod postojećim objektom uslijed kojih bi se ovaj dodatno slijegao, savijao i pucao. Dakle, "prirodni tok sila" iz konstrukcije u tlo ne mora biti povoljan niti za novi niti za postojeće objekte. Prisilnom promjenom prijenosa sila u tlo mogu se dobiti tehnički i ekonomski povoljnija rješenja, ili izbjeći određeni tehnički problemi.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr