SVIBOR - Projekt broj: 2-11-383

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-383


NELINEARNA NUMERIČKA ANALIZA PRODORA PLOČE I STUPA


Glavni istraživač: BLAŽIĆ, SERGIO (167994)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.11.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 4
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Rijeka (114)
Odjel/Zavod: Katedra za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku
Adresa: V.Cara Emina 5.
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 339555
Telefon: 385 (0)51 331095
teleFaks: 385 (0)51 332816

Sažetak: Upotrebom mikroravninskog modela za krto-plastičan materijal Ť beton treba izraditi program za nelinearnu nelokalnu numeričku Ť analizu prostornih problema metodom konačnih elemenata. Programom Ť treba obuhvatiti monotono kao i cikličko statičko opterećenje te Ť efekt puzanja. Tim programom treba analizirati problem prodora Ť ploče i stupa za konstruktivni model ploče na stupovima bez greda Ť i bez kapitela. Konstrukcija se opterećuje uzdužnom silom te Ť momentom savijanja do loma. Rezultate dobivene numeričkom Ť analizom treba usporediti sa rezultatima poznatih modelskih Ť ispitivanja u svijetu.

Ključne riječi: Konstitutivne relacije, Mikroravninski model, Nelinearno, Nelokalno, Monotono, Cikličko, Viskoznost, Puzanje, Beton, Omekšanje materijala, Ojačanje materijala

Ciljevi istraživanja: Cilj je projekta izraditi program za nelinearnu nelokalnu numeričku analizu prostornih problema metodom konačnih elemenata, pri čemu će se primjeniti mikroravninski model za krto-plastičan materijal beton. Program će obuhvatiti monotono kao i cikličko statičko opterećenje te mogućnost analiziranja konstrukcije na zadane pomake. Tim programom analizirat će se problem prodora ploče i stupa za konstruktivni sustav ploče nad stupovima bez greda i bez kapitela. Rezultati dobiveni numeričkom analizom usporedit će se sa rezultatima modelskog istraživanja jednakog konstruktivnog sustava, autora A.A.Elgary i A.Ghali objavljenima u ACI Structural Journal September-October 1987. Rezultati analize objavit će se na odgovarajućim kongresima i u časopisima u zemlji i inozemstvu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Universitat Stuttgart Institut fur Werkstoffe im Bauwesen
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: Stuttgart, Germany

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr