SVIBOR - Projekt broj: 2-11-411

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-411


ISTRAŽIVANJE OPTIMALNOG ODRŽAVANJA MOSTOVA S ASPEKTA KOROZIJE I ZAŠTITE


Glavni istraživač: ĐUKIĆ, LJUBOMIR (9884)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.06.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb (110)
Odjel/Zavod: AZEKOR, Zaštita od korozije
Adresa: Zagreb, Mikulićeva 15
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 271-811
teleFaks: 385 (0)1 271-811

Sažetak: Razvijena je metoda koja utvrđuje kompletno stanje zaštite od korozije mostova u cilju optimalnog projektiranja, izvođenja i održavanja zaštitnih sustava, te produživanja trajnosti mostova. Izrađen je ekspertni sustav za ocjenu sustava za zaštitu od korozije, utvrđivanja njihovog stanja na konstrukcijama, te realizacije optimalnih postupaka održavanja ili sanacije, a u svrhu produživanja trajnosti mosta, osobito na njegovim teže pristupačnim i vitalnim pozicijama. Na mostovima su izvršeni testovi provjere metode. Rezultati su pokazali da se ovim kompleksnim pristupom utvrđivanja stanja protukorozijskih sustava na čeličnim mostovima može jasno odrediti optimalni zaštitni sustav za sredinu u kojoj se most nalazi. Time se troškovi održavanja zaštite znatno smanjuju, budući se obnavljanje vrši na mjestima na kojima je stvarno utvđena potreba.

Ključne riječi: Mostovi, održavanje, trajnost, korozija, zaštita od korozije, ekologija, mjerenja, računalo, ocjena stanja, zaštitni sustavi, norme.

Ciljevi istraživanja: Istražiti i verificirati tehnički i ekonomski najpovoljniji postupak ustvrđivanja stanja sustava za zaštitu od korozije na mostovima u fazi održavanja i/ili saniranja. Time će se doprinjeti pravilnom postupku utvrđivanja stanja mosta tokom eksploatacije, boljoj kvaliteti, kao i određivanju bitnih parametara koji djeluju u cilju povećanja trajnosti objekta. Rezultati istraživanja, osim izvorno znanstvenog doprinosa razvoju metoda i tehnika mjerenja, razumijevanja procesa degradacije zaštitnih prevlaka, te utvrđivanja odnosa korozijskih parametara in-situ, trebali bi omogućiti racionalno projektiranje, gradnju i održavanje, te povećanje trajnosti i sigurnosti objekta. Primjena novih tehnologija odrazit će se kao doprinos povećanju kvalitete radnog i životnog okoliša.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Rezultati znanstvenih istraživanja na projektu 2-15-025, objavljeni na International Bridge Conference, 1989. god. u Pittsburghu, USA.
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): Đukić Ljubomir, Štern Ivica

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr