SVIBOR - Projekt broj: 2-11-415

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-415


PRIMJENA STOHASTIČKIH PROCESA U ZEMLJOTRESNOM INŽENJERSTVU


Glavni istraživač: DIKLIĆ, DEA (9682)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Odjel/Zavod: Katedra za tehničku mehaniku
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 323332 ku†a
Telefon: 385 (0)4561 246 fakultet
teleFaks: 385 (0)1 442024

Sažetak: Kad je napon u konstrukciji stacionaran usko-pojasni Gaussov proces,problem je predvidjeti lom od zamora.Pokazano je da takav proces ima Rayleigh-evu distribuciju ekstremnih vrijednosti.Da bi se predvidio amplitudski varijabilan vijek trajanja elementa, koristena je modificirana Palmgren-Minerova hipoteza o akumulaciji šteta,koja je omogućila da se definira oštećenje izazvano svakim naponskim ciklusom.Ukupno prosječno oštećenje nastalo od svih pojedinačnih oštećenja korišteno je da bi se predvidjelo očekivano srednje vrijeme loma.Rezultati su grafički prikazani za razne vrijednosti prigušenja sistema.Prezentirani su numerički primjeri,koji ukazuje na jednostavnost ove približne metode.Ovu problematiku treba promatrati u kontekstu niza do sada objavljenih radova vezanih za problematiku utjecaja potresnog gibanja tla na konstrukcije koje gradi čovjek.

Ključne riječi: slučajne vibracije,slučajni naponski proces,lom uslijed zamora,idealni bijeli šum,bijeli šum ograničenog frekvencijskog opsega,stacionarni,ergodički procesi

Ciljevi istraživanja: U ovoj fazi istraživanja želi se ukazati na mogućnosti koje pruža Teorija slučajnih vibracija posebno u vezi s procjenom vjerojatnosti loma.Lom konstrukcije se može javiti kao posljedica raznih uzroka,a posebno zamora izazvanog dugotrajnom kontinuiranom slučajnom vibracijom,kakvu uzrokuje potresno gibanje tla.Kako su upravo slučajne vibracije od izuzetnog interesa zbog svoje velike sposobnosti da izazovu lom,a stohastička analiza odgovora konstrukcije može pružiti podatke o raspodjeli vršnih vrijednosti odgovora,to je vrlo razumno tražiti rješenje problema "najgoreg" slučaja dimenzioniranja konstruktivnih elemenata upravo ovom tehnikom.Cilj rada je da se omogući dimenzioniranje izuzetno važne kategorije gradjevina kao što su to atomske centrale-izuzetno opasne po cjelokupni život,radio-stanice,složeni sistemi te fleksijski mekani objekti.Osim toga ova istraživanja su bitna za teoretsku interpretaciju problema i za usavršavanje normativnih metoda proračuna konstrukcija u odnosu na potresno gibanje tla,što je u visokim seizmičkim zonama kao sto je to slučaj kod nas,od posebnog interesa.U ovim metodama sasvim sigurno leži budućnost u pogledu dimenzioniranja konstrukcija izloženih potresnom gibanju tla te udarnom turbulentom djelovanju vjetra.Jasno je da su ovi postupci za ocjenu stabilnosti konstrukcija pouzdaniji i ekonomičniji od determinističkih postupaka bilo kojeg tipa.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Prijevod knjige autora: Salvadori,Heller:Structure in Architecture,The Bilding of Buildings.Knjiga je odobrena kao Sveučilišni udžbenik, nalazi se u tisku, očekujem izdanje tokom listopada 1995.
    Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
    Autor(i): Prof.dr.Dea Diklić,dipl.ing.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr