SVIBOR - Projekt broj: 2-11-449

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-11-449


DINAMIČKA ANALIZA LAMELIRANIH PLOČA POD UDARNIM OPTEREĆENJEM


Glavni istraživač: KOŽAR, IVICA (146206)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.06.93.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Rijeka (114)
Odjel/Zavod: Katedra za nosive konstrukcije
Adresa: V. C. Emina 5
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (051) 331-095
Telefon: 385 (051) 339-555
teleFaks: 385 (051) 332-816
E-mail: ivicak@master.gradri.hr

Sažetak: Projekt je pokušaj da se omogući optimizacija lameliranih Ť konstrukcija (ploča) glede otpornosti na penetraciju vanjskog Ť tijela. Već duže vrijeme su poznata eksperimentalna istraživanja Ť navedenog problema, ali su ona dugotrajna i spojena s visokim Ť troškovima. Stoga se pristupilo stvaranju računalnog programa Ť koji će omogućiti numeričku analizu i uvid u mehanizam sloma Ť konstrukcije. Smatra se da je dovoljno upotrijebiti Ť elasto-plastični model materijala za općeniti uvid u ponašanje Ť konstrukcije. Da bi se to ostvarilo potreban je robustan konačni element i Ť prikladan postupak opisivanja sile udarca kao dinamičkog Ť opterećenja. Na kraju je potrebno izvršiti verifikaciju dobivenih Ť rezultata.

Ključne riječi: ploče, ljuske, dinamička analiza, analiza na udar, konačni elementi

Ciljevi istraživanja: Za učinkovitu analizu lameliranih sklopova načinit će se kompjutorski model ploče uz korištenje elasto-plastičnog modela materijala i ljuskastog konačnog elementa. Time bi se omogućila analiza mehanizma sloma lameliranih struktura i određivanje minimalne kinetičke energije vanjskog tijela za prodor ploče. Takvim kompjutorskim modelom mogla bi se izvršiti usporedba ponašanja lamelirane ploče u usporedbi s homogenom pločom istih dimenzija i moglo bi se ponuditi optimalno rješenje lameliranog sklopa glede rasporeda i sastava lamela u cilju poboljšanja otpornosti sklopa ma prodor vanjskog tijela.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 21-36491.92 Swiss Governament Scholarship "Young Professors"
  Naziv ustanove: LSC, EPFL
  Grad: CH-1015 - Lausanne, Suisse


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: LSC, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: CH-1015 - Lausanne, Suisse

 2. Naziv ustanove: Institut fur Werkstoffe im Bauwessen, Universitat Stuttgart
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 70550 - Stuttgart, Deutschland

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr