SVIBOR - Projekt broj: 2-12-149

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-12-149


KOMASACIJA ZEMLJIŠTA U NOVIM UVJETIMA


Glavni istraživač: MEDIĆ, VJENCESLAV (30185)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Geodetski fakultet, Zagreb (7)
Odjel/Zavod: Zavod za inženjersku geodeziju
Adresa: Kačićeva 26, 41000 Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-45 61 222
teleFaks: 385 (0)1-445-410

Sažetak: Promjenom vlasničkih odnosa na nekretninama, ukidanjem limita zemljišnog maksimuma, denacionalizacijom zemljišta i drugim pozitivnim mjerama, otvara se prostor za proširenje i intenziviranje komasacijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja komasaciona djelatnost bila je usmjerena uglavnom na uređenje poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu. Komasacija koja bi se izvodila u novim uvjetima treba poprimiti karakter kompleksnog uređenja prostora, što uključuje i realizaciju prostornih posebno provedbenih urbanističkih planova. Dakle, zadatak istraživanja odnosi se na proširenje komasacijske djelatnosti i iznalaženje modela izvođenja i toka komasacionih radova, prilagođenog suvremenim metodama i našim uvjetima. Realizacija ovog plana nameće potrebu obnove i osuvremenjivanje evidencija o zemljištu.

Ključne riječi: Komasacija, katastar, zemljišna knjiga

Ciljevi istraživanja: Složenost izvođenja komasacionih radova očituje se kao sinteza: geodetskih radova detaljne izmjere zemljišta, utvrđivanja i sređivanja imovinsko-pravnih odnosa, planiranje i projektiranje prometnih i hidrotehničkih objekata, planiranje i projektiranje prostornog uređenja poljoprivrednog zemljišta s pripadajućim naseljima. Cilj predloženog istraživanja je: a) objedinjavanje podataka evidencija katastra i zemljišne knjige te njihovo intehriranje u suvremeni zemljišni informacijski sistem, b) iznalaženje odgovarajuće tehnologije projektiranja i izvođenja komasacije primjenom moderne elektroničke posebno fotogrametrijske opreme i tome primjerenih metoda izmjere i obrade podataka, c) racionalizacija metoda planiranja i projektiranja hidrotehničkih radova općenito i u vezi dinamike izvođenja tih radova u postupku komasacije, d) proširenje komasacione djelatnosti na građevinsko zemljište, posebno pri realizaciji Detaljnih planova uređenja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr