SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-12-150

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-12-150


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 63
Ukupno objavljenih radova: 66


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Digitalni niveliri Wild (Leica) s automatskim očitavanjem letve

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Urednici
  Feil, Ladislav
  Izdavač: Geodetski fakultet
  ISBN: 953-6082-01-2
  Godina: 1994
  Broj stranica: 58
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: digitalni nivelir,

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Sjećanje na Don Niku Miličevića astronoma u Pustinji Blaca

  Autori:
  Randić, Leo (40276)
  Izdavač: Galerija umjetnina "B. Dešković", Bol
  Godina: 1993
  Stranice: od 86 do 90
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Primjene novih digitalnih i laserskih nivelira u graditeljstvu

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Urednici
  Simović, Veselin
  Izdavač: Hrvatsko društvo građevinskih inženjera
  ISBN: 953-96085-1-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 447 do 464
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisan princip rada novih digitalnih nivelira s automatskim očitanjem letve (visine i duljine) i registracijom očitanja (Leica-Wild Na2000 i NA3000), a prikazana je i njhova primjena u graditeljstvu. Osim toga prikazan je princip rada laserskog nivelira Leica-Wild LNA10, LNA30 s rotirajućom zrakom u horizontalnoj ravnini (ili malo nagnutoj prema horizontu) i vertikalnoj ravnini. Prikazane su također i njegove primjene u graditeljstvu.
  Ključne riječi: digitalni nivelir, laserski nivelir

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ovisnost točnosti mjerenja s durbinima geodetskih instrumenata o položaju okulara

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Časopis: Allgemeine Vermessungs-Nachrichten
  Broj: 7
  ISSN: 0002-5968
  Godina: 1992
  Stranice: od 297 do 304
  Broj referenci: 7
  Jezik: njemački
  Sažetak: U ovom radu je prikazano od kolike je važnosti ispravnodioptriranje i izoštravanje pri mjerenju s durbinima geodetskihinstrumenata. I eksperimentalna ispitivanja pokazuju neophodnostmjerenja pri optimalnom položaju okulara, posebno pri mjerenjimavisoke točnosti. Preporuča se jednostavan i praktičan postupakoptimalnog podešavanja durbina za mjerenje.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Logaritamsko-eksponencijalne ovisnosti točnosti izoštravanja i srednje pogreške vizurnog pravca uslijed paralakse nitnog križa durbina o duljini vizure

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Lapaine, Miljenko
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 2
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 151
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom se radu predlaže primjena logaritamsko-eksponencijalne funkcije za modeliranje ovisnosti točnosti izoštravanja, tepogreške vizurnog pravca uslijed paralakse nitnog križa durbina oduljini vizure. Postupak određivanja nepoznatih parametaraprimjenom metode najmanjih kvadrata ilustrira se na nekolikoprimjera izvedenih na osnovi provedenih opažanja teodolitima WILDT3, WILD T2 i ZEISS THEO 010A preko mora u ljetnom razdoblju.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Digitalna mjerna sprava X-PLAN 360iR

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Šimičić, Ljubimko
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 3
  ISSN: 0016-710
  Volumen: 0
  Godina: 1992
  Stranice: od 373 do 378
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu prikazane su osnovne značajke, način rada imogućnosti primjene digitalne mjerne sprave X-PLAN 360iR.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fizikalna osnova utjecaja atmosfere u geodetskim mjerenjima

  Autori:
  Benčić, Dušan (3073)
  Lasić, Zlatko (25404)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 4
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1992
  Stranice: od 437 do 449
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utjecaj atmosfere postao je bitni ograničujući čimbenik točnostigeodetskih mjerenja. Stoga se u ovom radu razlaže fizikalnaosnova utjecaja atmosfere i razvoj kriterija za ocjenustabilnosti atmosfere, te primjena teorije prizemnog sloja imatematičko-fizikalnih modela.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje metrološke djelatnosti i njen razvoj u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Benčić, Dušan (3073)
  Lasić, Zlatko (25404)
  Solarić, Nikola (44023)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 4
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1993
  Stranice: od 293 do 304
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Metrološka djelatnost ima osobito značenje za svaku državu.Republika Hrvatska je, donošenjem zakona o ustrojstvu idjelovanju ministarstva i ostalih organa uprave prišla osnivanjuDržavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Kako bi seistaknulo značenje tog čina i daljnjeg djelovanja ovog Zavoda zagospodarstvo i industriju Hrvatske, a isto tako i za našugeodetsku djelatnost, opisana je u ovom radu važna uloga mjernogjedinstva, napose osnove baždarnog sustava za duljinska mjerila ikutove. S tim u svezi istaknuto je značenje kalibracijske bazeGeodetskog fakulteta u Zagrebu, radi postizavanja jedinstvamjerenja većih duljina te potreba za realizacijom ovlaštenogageodetskog mjeriteljstvog laboratorija za daljine i kutove.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Teoretska osnova rektifikacije glavnog uvijeta nivelira s kompenzatorom

  Autori:
  Novaković, Gorana (92614)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 4
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1992
  Stranice: od 489 do 496
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jednadžba geodetske vizurne linije durbina nivelira skompenzatorom predstavlja osnovu za analizu glavnog uvijetanivelira. Sadržaj ovog članka služi kao uvod u prikaz različitihterenskih i laboratorijskih metoda određivanja pogreške geodetskevizurne linije, a koje će biti opisane u jednom od sljedećihbrojeva ovog lista.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Terenske metode ispitivanja glavnog uvijeta nivelira s kompenzatorom

  Autori:
  Novaković, Gorana (92614)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 3
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1993
  Stranice: od 213 do 221
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su opisane neke terenske metode ispitivanja, terektifikacija glavnog uvijeta nivelira s kompenzatorom.Postavljen je opći izvod za metodu koja se najčešće primjenjuje.Ukazano je i na dodatne pogreške koje se pojavljuju priispitivanju a predočena je i metoda određivanja jedne od njih.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog ispitivanju i rektifikaciji glavnog uvijeta automatskih nivelira u laboratoriju

  Autori:
  Novaković, Gorana (92614)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 4
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1993
  Stranice: od 305 do 314
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su predočeni ispitivanje i rektifikacija glavnog uvijetaautomatskih nivelira, različitim metodama, a u "Laboratoriju zamjerenja i mjernu tehniku" Geodetskog fakulteta. Ispitivanja suprovedena radi određivanja točnosti pojedine metode. Pritom su,zahvaljujući upotrebi specifičnog pomoćnog pribora, neke poznatemetode modificirane, što je rezultiralo povećanjem njihovetočnosti i brzine. Na temelju podataka dobivenih ispitivanjemglavnog uvijeta četiriju nivelira, izračunato je u ovisnosti oudaljenosti i obliku vizurne marke te broju mjerenja, standardnoodstupanje koje u najvećoj mjeri određuje preciznost pojedinemetode.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pogreške pribora, opažača te vanjski utjecaji na točnost određivanja kratkotrajnih vertikalnih deformacija građevina

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Narobe, Zvonimir (33170)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 10
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1991
  Stranice: od 357 do 366
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nastavljajući na publicirane članke (Geod. list 1988,7-9,249-253i 1990., 1-3, 35-43), ovdje se analizira utjecaj pogrešakavezanih uz upotrebu nivelmanske letve, u specifičnim uvijetimamjerenja vertikalnih pomaka građevina, metodom geometrijskognivelmana. Osim uobičajenih, ukazuje se i na druge praktičnenačine stabilizacije odnosno signalizacije mjernih mjesta nagrađevini. U članku se još razmatraju pogreške opažača i pogreškeuslijed vanjskih utjecaja.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ispitivanje vijadukta Limska Draga pokusnim opterećenjem

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Mastelić-Ivić, Siniša (157765)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 61 do 68
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su predočene teorijske osnove, praktična razmatranja iprimjer određivanja vertikalnih pomaka pri pokusnom ispitivanjumostova. Posebno se upozorava na probleme geodetskih radova priispitivanju duljih kontinuiranih mostovnih konstrukcija.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza mjerenih veličina pri određivanju deformacija građevina

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 1
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1993
  Stranice: od 29 do 35
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Koristeći se kriterijima Baardae (Caspary, 1987.) i primjenjujućineke osnovne postavke iz matematičke statistike, prikazan je diodeformacijske analize koji je temelj svakoj daljnjoj obradi,odnosno interpretaciji izmjerenih vrijednosti.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinkovitost Hannoverskog modela u ispitivanju pomaka repera osnovne nivelmanske mreže

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Narobe, Zvonimir (33170)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 3
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1993
  Stranice: od 223 do 229
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nastavno na već publicirani članak (Geodetski list 1993, 1,29-35) predočena je učinkovitost analize pomaka točaka osnovnenivelmanske mreže po hannoverskom modelu. Teorijska razmatranjapopraćena su analizom rezultata mjerenja na ispitnoj (testnoj)mreži.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pregled radova na automatizaciji katastra u Austriji

  Autori:
  Roić, Miodrag
  Mastelić-Ivić, Siniša (157765)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 4
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1992
  Stranice: od 489 do 496
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dane su informacije s korisnim primjerima, o najvažnijimtehničkim i administrativnim elementima suvremenog katastra uAustriji. Kronološki je predočen razvoj digitalnog katastarskogplana, iz baze podataka o parcelama i baze podataka koordinata.Objašnjen je i razvoj višenamjenskog katastra, komunalnoginformacijskog sustava te smjernice razvoja digitalnog modelnogreljefa za izradbu državnih karata.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Od katastra vodova prema komunalnom informacijskom sustavu

  Autori:
  Roić, Miodrag
  Mastelić-Ivić, Siniša (157765)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 4
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1993
  Stranice: od 325 do 332
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađeni su prijelaz s analognog na digitalno vođenje evidencijeprostornih podataka i izradba komunalnog informacijskog sustavaza potrebe održavanja i upravljanja podacima što se odnose nakomunalnu infrastrukturu te planiranje prostornog razvoja.Prikazani su načini automatskog prikupljanja podataka i danesmjernice za njihovo struktuiranje pogodno pri izgradnjikomunalnih informacijskih sustava.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Automatsko određivanje azimuta metodom satnog kuta Sunca, zvijezda ili planeta pomoću elektronskog teodolita Kern E2

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Časopis: Astrophysics and Space Science
  Broj: 177
  Godina: 1991
  Stranice: od 175 do 179
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Točnost automatskog određivanja azimuta elektroničkim teodolitom Leica-Kern E2 opažanjem Polarnice

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Časopis: Surveying and Land Information Systems
  Broj: 2
  Volumen: 52
  Godina: 1992
  Stranice: od 80 do 85
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je analizirana postignuta točnost automatskog određivanjaazimuta pomoću satnog kuta Polarnice. Korišten je elektroničkiteodolit Kern E2 i "on-line" priključeno programabilno računaloHP41CX. Tokom perioda od sedam noći opažala su dva opažača s dvatakva teodolita, a izopažano je 460 girusa. U prosjeku jepostignuta unutrašnja točnost jednog girusa +-0.59" (izračunataiz prekobrojnih mjerenja unutar pojedinih girusa). U seriji odpet girusa postignuta je u prosjeku unutarnja točnost +-0.36", avanjska točnost serije +-0.48". Analiza je nadalje pokazala dase obično ne isplati opažati više od 5 girusa u seriji i da setada postiže vanjska točnost serije od približno +-0.5". Namjerenje jedne serije s pet girusa troši se približno pola sata.

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Automatsko registriranje vremena kod određivanja astronomske širine i duljine pomoću astrolaba i HP41CX

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Časopis: Astrophysics and Space Science
  Broj: 177
  Godina: 1991
  Stranice: od 169 do 173
  Jezik: engleski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Točnost određivanja smjernog kuta astronomskim metodama pomoću elektroničkog teodolita Leica-Kern E2

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Lukinac, Zdenko
  Časopis: Surveying and Land Information Systems
  Godina: 1994
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je analiziran utjecaj pogrešaka koordinata stajališta naodređivanje astronomskog azimuta. U slučaju da su komponenteotklona vertikale poznate sa srednjom pogreškom +-0,5", tadavanjska točnost automatskog određivanja smjernog kuta opažanjemPolarnice pomoću Kerna E2 i HP41CX na širini 43N iznosi +-0.7" apomoću Sunca u optimalnom vremenskom periodu +-1.9". Zapostizanje naprijed navedene točnosti potrebno je opažatiPolarnicu odnosno Sunce u 6 girusa. Ukoliko nije poznat otklonvertikale predlaže se određivanje smjernog kuta opažanjem jednesjeverne i jedne južne zvijezde u blizini meridijana. Problemmjerenja na širini 43N ukazuje da se ovom metodom na jednomstajalištu za približno jedan sat opažanja određuje smjerni kut stočnošću +-0.7" (vanjska točnost).

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Automatsko registriranje vremena pomoću laptop Toshibe T1600 i analiza točnosti

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Časopis: Wissenschaftliche Zeitschrift der technischen Dresden
  Broj: 6
  ISSN: 0043-6925
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 104
  Broj referenci: 6
  Jezik: njemački

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Automatsko određivanje astronomskog azimuta promatranjem nebeskog tijela pomoću elektronskog teodolita Kern E2 i laptop računala Toshiba T1600

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Vresk, Miljenko
  Skender, Ivica
  Časopis: Hvar Observatory Bulletin
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2657
  Volumen: 14
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 43
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Automatsko određivanje azimuta opažanjem Sunca ili zvijezdapomoću teodolita Kern E2 i laptop računala Toshiba T1600. 1. Ne treba astronomski godišnjak za koordinate Sunca ilizvijezda. 2. Laptop Toshiba T1600 služi i za mjerenje vremena. 3. Na ciljnu točku možemo vizirati do 10 puta u jednom kao i udrugom položaju teodolita, a računalo će automatski izbacitipogrešna mjerenja. Postupak možemo ponoviti i na nebesko tijelo. 4. Opažanje se može započeti i u I ili II položaju teodolita, azatim T1600 kontrolira da li je teodolit u odgovarajućempoložaju. 5. Na kraju opažanja svakog girusa dobiva se odmah na terenusrednja vrijednost smjernog kuta iz svih girusa koji su do tadaizopažani i standardna devijacija. 6. Prva probna mjerenja ukazuju da se za približno 20 minutaopažanja dobiva srednji smjerni kut sa standardnom devijacijommanjom od 0.5".

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Druga poboljšana varijanta automatskog registriranja vremena pomoću laptop Toshibe T1600

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Časopis: Hvar Observatory Bulletin
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2657
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 54
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Izložena je druga poboljšana varijanta automatskog registriranjavremena za vizualnih opažanja prolaza slike zvijezde preko niti uvidnom polju durbina i automatizacija primanja vremenskih radiosignala. Nakon analize primljenih vremenskih radio signalaautomatski se izbacuju pogrešne registracije vremena, te dobivakorekcija i hod sata. U odnosu na prvu varijantu pojednostavljenoje unošenje općih podataka, namještanje datuma i vremena unutarje normalnih rutina programa, a rezultati korekcije sata i hodasata ulaze odmah u file potreban za rada na geoidnim točkama. Oveautomatizacije primjenjene su kod automatskog određivanjaastronomske širine i duljine astrolabom. Automatizacija jenapravljena na laptop računalu Toshiba T1600 uz pomoć specijalnokonstruiranog releja. Ispitivanja točnosti pokazala su, da seregistracija vremena u Toshibi T1600, može odrediti sazadovoljavajućom točnošću potrebnom za opažanja na geoidnimtočkama, a instrumentarij nije skup i omogućava automatski načinregistracije i obrade mjerenih podataka.

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Projekt i izgradnja kalibracijske baze Geodetskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Solarić, Miljenko
  Benčić, Dušan (3073)
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 1
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 25
  Broj referenci: 54
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kalibracijska baza Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuizgrađena je za potrebe kalibriranja elektrooptičkihdaljinomjera, ispitivanja točnosti novih tipova daljinomjera ipostizanja jednoga zajedničkog mjerila pri mjerenju duljina do6000m na području Hrvatske. Pri projektu kalibracijske bazeposebna je pozornost posvećena analizi rasporeda stupova, tako darasponi stupova na bazi omogućuju ispitivanje gotovo svihpogrešaka elektrooptičkih daljinomjera poznatih u literaturi, aprema onom što je nama poznato, ovo je najduljakalibracijska bazai s najvećim brojem stupova.

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Automatizacije iz geodetske astronomije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Časopis: Hvar Observatory Bulletin
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2657
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 63
  Broj referenci: 33
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom preglednom (znanstvenom) radu izložene su automatizacijerazvijene na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zadnjihdvadeset godina iz geodetske astronomije u okviru Zavoda za višugeodeziju (Odjela za astronomiju i Opservatorija Hvar). Razvijenoje ukupno 11 različitih automatizacija, o njima je održano 40referata od toga 12 referata na internacionalnim skupovima ipublicirano je 29 članaka od toga 11 članaka u inozemnimčasopisima. Tako veliki broj radova objavljenih u inozemstvusvjedoči da su razvijene originalne automatizacije.

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnosti i kratki opis načina rukovanja digitalnim nivelirom Wild Na 2000

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Nogić, Čedomir (150133)
  Barković, Đuro
  Časopis: Geodetski list
  Broj: 3
  ISSN: 0016-710
  Godina: 1992
  Stranice: od 361 do 372
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su izložene mogućnosti i kratke upute za rad digitalnimnivelirom Wild (Leica) NA 2000.

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suvremene digitalne mjerne sprave za rad na planovima i kartama

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Urednici
  Kobilica, Janez
  Naslov zbornika: Savjetovanje nove tehnologije u geodeziji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1991
  Stranice: od 197 do 202
  Skup: III. radni sabor Hrvatske-graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 07.06.91 do 08.06.91
  Sažetak: U ovom radu su ukratko prikazane suvremenije digitalne mjernesprave za određivanje koordinata, duljina i površina nageodetskim planovima i kartama. Posebno je prikazano ispitivanjesa mjernom spravom X-PLAN 360iR, kao i rezultati tih ispitivanja.Predlaže se dozvoljeno odstupanje iz dva neovisna računanjapovršina na planu.

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilog ispitivanju točnosti katastarskih planova

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Urednici
  Feil, Ladislav
  Naslov zbornika: Zbornik Geod. fakul. Sveuč. u Zagr. u povodu 30. obljet. samostalnog djelovanja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81465-07-4
  Stranice: od 213 do 216
  Skup: Simpozij u povodu 30. obljetnice samostalnog djelovanja 1962.-1992.
  Održan: od 25.02.93 do 25.02.93
  Sažetak: Točnost izrade katastarskih planova, posebno izrađenih grafičkommetodom u 19 stoljeću, bitna je zbog određivanja koordinatagraničnih točaka parcela u svrhu izrade "koordinatnog katastra".U tu svrhu se obavljaju ispitivanja kao prilog postupkudigitalizacije spomenutih planova. U ovom se radu prikazujurezultati ispitivanja točnosti starih katastarskih planova kojise još koriste u praksi. Prema rezultatima ispitivanja može sezaključiti da je točnost, s obzirom na metodu izrade tih planova,vrlo dobra i da je u potpunosti zadovoljila ondašnje potrebe.

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilog ispitivanju točnosti računanja površina na geodetskim planovima

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Naslov zbornika: 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 380 do 385
  Skup: 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Danas su u upotrebi geodetski planovi i ostali dijelovi elaboratageodetske izmjere zemljišta koji su izrađeni, kako sada većsmatramo, klasičnim instrumentima i priborom. Do pojavesuvremenih instrumenata i pribora, površine parcela računale suse na geodetskim planovima uglavnom mehaničkom metodom pomoćuposebnih sprava-planimetara. Točnost ovako izračunatih površinaovisi, osim o pogreškama mjerenja na terenu i o mnogim drugimfaktorima. Stoga se u ovom radu prikazuje usporedba računanjapovršina parcela na planu pomoću klasičnog planimetra spovršinama istih parcela izračunatih is podataka mjerenja naterenu. Iz te usporedbe ocijenjuje se točnost računanja površinana planu mehaničkom metodom. Pojedinačne razlike površina suuglavnom manje od 1%, a srednje pogreške relativno male.

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje koordinata i površina s instrumentima različitih točnosti

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Naslov zbornika: 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 383 do 385
  Skup: 38. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.93 do 28.04.93
  Sažetak: Snimanje istog detalja izvršeno je s elektroničkim tahimetromWILD TC 1600 i klasičnim tahimetrom WILD RDS. S podacima mjerenjaoba instrumenta izračunate su koordinate detaljnih točaka ipomoću tih koordinata površine parcela. Kartiranje je izvršeno naploteru s koordinatama detaljnih točaka izračunatih premapodacima mjerenja s elektroničkim tahimetrom. Na tako izrađenomplanu određene su koordinate istih detaljnih točaka i izračunatepovršine istih parcela s digitalnom mjernom spravom X-PLAN 360iR.Prema tome dobiveni su podaci za koordinate detaljnih točaka ipovršine parcela na tri neovisna načina, odnosno s tri različitainstrumenta. Usporedbom i analizom svih tih rezultata ispitivanjanavedeni su u radu određeni zaključci, koji mogu poslužiti usagledavanju problema pri izradi "koordinatnog katastra".

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dugi hidrotehnički tuneli malog presjeka

  Autori:
  Jašarević, I.
  Srkoč, Miljenko
  Bilajbegović, Asim
  Solarić, Nikola (44023)
  Naslov zbornika: International congress on rock mechanich
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aachen, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 1309 do 1315
  Skup: International congress on rock mechanich

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kalibracijska baza za ispitivanje elektrooptičkih daljinomjera Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 236 do 241
  Skup: 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: U radu je kratko opisan projekt i izgradnja kalibracijske bazeGeodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Baza je postavljenada bi se na njoj mogli ispitati i kalibrirati elektrooptičkidaljinomjeri.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Automatska određivanja azimuta astronomskim metodama pomoću elektroničkog teodolita Leica Kern E2 i programabilnog kalkulatora Hewlett Packard HP41CX

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Randić, Leo (40276)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81571-11-7
  Stranice: od 264 do 267
  Skup: 37. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 26.04.92 do 29.04.92
  Sažetak: U radu je opisana automatizacija određivanja azimuta prema nekomzemaljskom objektu opažanjem Sunca, zvijezda ili planeta pomoćuelektroničkog teodolita Kern E2 i on-line priključenogprogramabilnog kalkulatora HP41CX. Očitanje horizontalnog ivertikalnog kruga s elektroničkog teodolita i vrijeme opažanjaautomatski ulaze u HP41CX.

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Položajna astronomija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Randić, Leo (40276)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Naslov zbornika: Pogled u svemirski ocean
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6183-03-x
  Stranice: od 155 do 171
  Skup: 90. obljetnica Zvjezdarnice u Zagrebu 1903-1993
  Održan: od 06.12.93 do 06.12.93
  Sažetak: Prije uvođenja nastave i znanstvenog rada iz Položajneastronomije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu(odnosno njegovim pretečama) tom granom astronomije odnajvažnijih hrvatskih znanstvenika bavili su se Ruđer Bošković uItaliji /1711. - 1788./ (Dadić 1987, Čubranić 1961, Čolić 1993), Mirko Danijel Bogdanić /1762. - 1802./ (Kren 1991/92) iĐuro Pilar /1846. - 1893./ (Kren 1990/91). Položajna astronomijai to naročito onaj njezin dio koji se bavi određivanjem položajatočaka na površini Zemlje, igrao je vrlo važnu ulogu upostavljanju i orijentaciji osnovnih trigonometrijski geodetskih mreža s kojih se određuju koordinate svih točaka u prostoru naZemlji kao i pri određivanju geoida. Upravo to je i razlog zaštosu nastava i znanstveni rad iz Položajne (praktične, geodetske)astronomije u Hrvatskoj vezani uz razvoj nastave i znanstvenograda na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena metode konačnih elemenata u geodeziji

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Naslov zbornika: Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6175-04-5
  Stranice: od 433 do 438
  Skup: III. radni sabor Hrvatske-graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Za razliku od drugih geodetskih oblasti, pri mjerenju pomaka i deformacija građevinskih objekata, nema naputaka ili pravilnika o metodama i točnosti mjerenja. U ovom je radu izložena primjena metode konačnih elemenata u definiranju optimalne točnosti određivanja vertikalnih pomaka objekata.
  Ključne riječi: deformacije građevinskih objekata, metode i točnost mjerenja, metoda konačnih elemenata
  Ostalo:

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeliranje malih promjena geometrije krčkog mosta pod utjecajem temperature

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Lapaine, Miljenko
  Naslov zbornika: Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6175-02-9
  Stranice: od 455 do 459
  Skup: II. radni sabor građevinara - graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 12.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Iz podataka periodijskih mjerenja deformacija Krčkog mosta (lučni, upeti most), uočeni su tipični utjecaji promjene temperature na vrijednost pomaka. U ovom se radu, analiziraju rezultati opažanja s tog objekta te definira matematički model pomaka u funkciji temperature.
  Ključne riječi: modeliranje malih promjena geometrije mosta

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanje mosta preko "Pazinske jame"

  Autori:
  Rak, Mladenko
  Herceg, Ljudevit
  Kapović, Zdravko (20114)
  Dekanović, Đuro
  Naslov zbornika: Graditelji u obnovi Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6175-04-5
  Stranice: od 111 do 117
  Skup: III. radni sabor Hrvatske-graditelji u obnovi Hrvatske
  Održan: od 13.10.94 do 15.10.94
  Sažetak: Ispitivanje mosta preko "Pazinske jame" provedeno je u skladu s postojećim propisima koji tretiraju ovu problematiku. Provedena su odgovarajuća statička i dinamička ispitivanja prema sačinjenom programu. Mjereni su pomaci, deformacije i dinamički odgovor konstrukcije mosta na prolaz laganog vozila. Rezultati mjerenja se dobro slažu s računskim, a pohranjeni su u bazu podataka kao početni parametri u ocjeni stanja konstrukcije tijekom eksploatacije.
  Ključne riječi: statička i dinamička ispitivanja mosta preko Pazinske jame

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pilarova sveučilišna predavanja iz astronomije

  Autori:
  Randić, Leo (40276)
  Naslov zbornika: Zbornik znanstvenog skupa o Gjuri Pilaru (1846.-1893.)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-154-031-4
  Stranice: od 173 do 181
  Skup: Znanstveni skup o Gjuri Pilaru
  Održan: od 01.10.93 do 01.10.93
  Sažetak: Djuro Pilar bio je prvi sveučilišni profesor koji je držao predavanja iz astronomije. U svojoj tridesetoj godini nabavlja vrijedan Dollondov astronomski teleskop, a deset godina kasnije u školskoj godini 1886.-1887. održao je na Sveučilištu u Zagrebu kolegij "Astronomija". Šk. god. 1890.-91. ponovo je održao astronomski kolegij pod naslovom "Astronomija opisna". U arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nalazi se njegov rukopis tih predavanja pod naslovom "Astronomija (opisna)".
  Ključne riječi: Gjuro Pilar, predavanja iz astronomije

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontinuirano praćenje deformacija

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Ratkajec, Marjan (169061)
  Roić, Miodrag
  Naslov zbornika: Simpozij - Suvremeni postupci izvedbe
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Brijuni, Hrvatska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6175-06-1
  Stranice: od 429 do 434
  Skup: Simpozij u povodu 30. obljetnice samostalnog djelovanja 1962.-1992.
  Održan: od 19.06.95 do 21.06.95
  Sažetak: Razvoj geodetskih mjernih instrumenata i računala omogućava kontinuirano praćenje deformacija građevinskih objekata. Kombinacijom geodetskih robota i senzora razvijen je mjerni sustav za kontinuirano praćenje deformacija objekata. U ovom radu izložen je mjerni sustav te prateća softverska podrška.
  Ključne riječi: deformacije, geodetski roboti i senzori

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Automatsko određivanje deformacija građevinskih objekata pri probnim opterećenjima primjenom elektroničkog teodolita

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Špoljarić, Drago (1692)
  Naslov zbornika: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 273 do 276
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Sažetak: U radu je prikazano automatsko određivanje deformacija građevinskih objekata od nekog pravca, pri raznim opterećenjima, elektroničkim teodolitom Leica (Kern) E2 i serijski priključenim laptopom. Da bi se dobila što veća točnost moguće je prema izboru fino vizirati 2 do 10 puta. Računalo automatski izbacuje grubo pogrešna mjerenja. Očitanje horizontalnog i vertikalnog kuta automatski ulazi u računalo i s duljinom izmjerenom do značke, unešenom prije početka mjerenja, računa se deformacija u odnosu na referentno mjerenje. Za probnih opterećenja poslije mjerenja u svakoj fazi na ekranu se mogu dobiti grafički prikazane razlike u deformaciji u horizontalnom i vertikalnom smjeru između različitih faza probnog opterećenja. U slučaju prevelike deformacije može se odmah prestati s povećanjem probnog opterećenja. Za prvih probnih opažanja ova metoda se pokazala vrlo praktičnom. Standardno odstupanje određivanja pomaka na duljini 50 m s jednim finim viziranjem na mjernu značku postignuto je 0,2 mm, a s više finih viziranja može se očekivati i ispod 0,1 mm.
  Ključne riječi: automatsko određivanje deformacija građevinskih objekata

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Točnost vremenskih signala javnih službi u Hrvatskoj 1990. godine i točnost potrebna pri opažanju u geodetskoj astronomiji

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Randić, Leo (40276)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Skender, Ivica
  Naslov zbornika: Zbornik radova 39. godišnji skup KoREMA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 238 do 241
  Skup: 39. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Sažetak: U radu je ispitivana točnost vremenskih signala javnih službi u Hrvatskoj 1990. godine, prema preciznim vremenskim radio signalima postaje Mainflingen (točnost 0,2 ms). Iz mjerenja, u periodu od približno 5 mjeseci, s povremenim prekidima, utvrđeno je da vremenski signali na HTV ponekad odstupaju i po 3,5 s, na Hrvatskoj radio postaji Zagreb do 0,5 s, a na telefonu HPT Zagreb do 0,9 s. Prema tome slijedi, da se signali svih naprijed navedenih službi u Hrvatskoj mogu primjeniti pri određivanju azimuta neke strane po zenitnoj daljini Sunca i zvijezda. Pri određivanju azimuta po satnom kutu Sjevernjače, da pogreška u određivanju azimuta ne bi bila veća od 1", mogu se primjeniti vremenski signali Hrvatske radio postaje Zagreb i vremenski signali telefona HPT Zagreb. Kada određujemo azimut pomoću dvije zvijezde u meridijanu i na geoidnim točkama korekcija sata može se odrediti jedino primanjem vremenskih radio signala internacionalnih specijaliziranih postaja točnog vremena.
  Ključne riječi: točnost vremenskih signala, javne službe, geodetska astronomija

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Automatsko registriranje vremena pomoću laptop Toshibe T1600

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Špoljarić, Drago (1692)
  Urednici
  Feil, Ladislav
  Naslov zbornika: Zbornik Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81465-07-4
  Stranice: od 53 do 60
  Skup: Simpozij u povodu 30. obljetnice samostalnog djelovanja 1962.-1992.
  Održan: od 25.02.93 do 25.02.93
  Sažetak: Izložena je automatizacija registriranja vremena za vizualnih opažanja prolaza slike zvijezde preko niti u vidnom polju durbina i automatizacija primanja vremenskih radio signala. Nakon analize primljenih vremenskih radio signala automatski se izbacuju pogrešne registracije vremena, te dobiva korekcija i hod sata. Ove automatizacije primjenjene su kod automatskog određivanja azimuta astronomskim metodama pomoću elektroničkog teodolita odnosno pri određivanju astronomske širine i duljine astrolabom. Automatizacija je napravljena na laptop računalu Toshiba T1600 uz pomoć specijalno konstruiranog releja. Ispitivanja točnosti pokazala su, da se registracija vremena u Toshibi T1600, može odrediti sa standardnom devijacijom u intervalu vremena do 3 sata (koliko obično traju opažanja zvijezda na geoidnim točkama), gdje je n broj registracija vremena.
  Ključne riječi: automatsko registriranje vremena, laptop

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uređaj za precizno određivanje korekcije sata

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Urednici
  Feil, Ladislav
  Naslov zbornika: Zbornik Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81465-07-4
  Stranice: od 61 do 65
  Skup: Simpozij u povodu 30. obljetnice samostalnog djelovanja 1962.-1992.
  Održan: od 25.02.93 do 25.02.93
  Sažetak: Opisan je uređaj za precizno određivanje korekcije sata pomoću vremenskih radio signala, kad pri prijemu postoje veće radio smetnje, a služi za rad na opservatorijima. Uređaj je konstruiran i izrađen prema originalnoj ideji autora, a sastoji se od specijalnog elektroničkog brojila impulsa i osciloskopa s memorijom. Za određivanje razlike geografskih duljina Opservatorija Hvar i Opservatorija Maksimir postignuta je vrlo visoka preciznost određivanja korekcije sata +-0,2 ms, i aparatura se pokazala vrlo praktičnom.
  Ključne riječi: uređaj za precizno određivanje korekcije sata

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Automatizacije iz geodetske astronomije i praktične geodezije

  Autori:
  Solarić, Nikola
  Urednici
  Feil, Ladislav
  Naslov zbornika: Zbornik Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-81465-07-4
  Stranice: od 157 do 175
  Skup: Simpozij u povodu 30. obljetnice samostalnog djelovanja 1962.-1992.
  Održan: od 25.02.93 do 25.02.93
  Sažetak: U ovom preglednom (znanstvenom) radu izložene su automatizacije razvijene na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zadnjih dvadeset godina iz geodetske astronomije i praktične geodezije u okviru Zavoda za višu geodeziju (Odjela za astronomiju) i Geodetskog zavoda (Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku). Razvijene su ukupno 22 različite automatizacije, o njima održano je 12 referata na internacionalnim skupovima, a publiciran je isto toliki broj članaka u inozemnim časopisima. Tako velik broj radova objavljen u inozemstvu svjedoči, da su razvijene originalne automatizacije.
  Ključne riječi: automatizacije u geodetskoj astronomiji i praktičnoj geodeziji

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O ispitivanju točnosti izrade geodetskih planova polarnom metodom

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Naslov zbornika: Zbornika radova KoREMA39
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-02-5
  Stranice: od 483 do 486
  Skup: 39. međunarodni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 25.04.94 do 27.04.94
  Ključne riječi: geodetski planovi, točnost izrade

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Točnost prijenosa točaka s temelja na više razine objekta

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA40
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 281 do 284
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Ključne riječi: točnost prijenosa točaka s temelja na više razine objekta

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Priprema katastarskih planova za izradu digitalnog katastra zemljišta

  Autori:
  Šimičić, Krsto (92603)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KoREMA 40
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6037-08-4
  Stranice: od 277 do 280
  Skup: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
  Održan: od 19.04.95 do 21.04.95
  Ključne riječi: katastarski planovi, digitalni katastar zemljišta

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Automatsko određivanje smjernog kuta astronomskim metodama

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Vresk, Miljenko
  Skender, Ivica
  Naslov zbornika: IAPSO Proceedings, XX General Assembly
  Jezik: engleski
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: XX General Assembly, International Association for the Physical Sciences of the Oceans of the International Union of Geodesy and Geophysics
  Održan: od 11.08.91 do 24.08.91

 50. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Prilog određivanju i analizi pomaka i deformacija mostova s posebnim osvrtom na temperaturne utjecaje
  Fakultet: Geodetski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KAPOVIĆ ZDRAVKO
  Datum obrane: 04.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 155
  Sažetak: U disertaciji je izložena problematika vezana uz određivanje i analizu pomaka i deformacija mostova. Posebna pozornost posvećena je definiranju optimalne točnosti mjerenja pomaka, te utjecajima vanjskih čimbenika na deformacije objekata. Sva teorijska razmatranja popraćena su primjerima iz prakse.
  Ključne riječi: analiza pomaka i deformacije mostova, optimalna točnost mjerenja pomaka


 51. Tip rada: Karta

  Naslov: Izletnička karta otoka i grada Raba

  Autori:
  Lovrić, Paško
  Šimičić, Krsto (92603)
  Depo ustanova: Geodetski fakultet
  Ostalo: Turistička zajednica grada Raba,1993.

 52. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Kratke upute za sustav i programe Leica (Wild) T/TC1010 i T/TC1610
  Jezik: hrvatski


 53. Tip rada: Ostalo

  Naslov: L. Fialovszky (Ed.): Geodetski instrumenti i njihov način rada

  Autori:
  Benčić, Dušan (3073)
  Vrsta rada: recenzija knjige
  Jezik: hrvatski

 54. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dušan Benčić: Geodetski instrumenti

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: recenzija knjige
  Jezik: hrvatski

 55. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bojan Stopar, Florijan Vodopivec: Relativne metode mjerenja deformacij

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: recenzija knjige
  Jezik: hrvatski

 56. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Rudolf Sigl: Geodetska astronomija

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Špoljarić, Drago (1692)
  Vrsta rada: recenzija knjige
  Jezik: hrvatski

 57. Tip rada: Ostalo

  Naslov: A. Gruen, H. Kahmen: Optička 3-D tehnika mjerenja

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: recenzija knjige

 58. Tip rada: Ostalo

  Naslov: F. Hennecke, G. Muller, H. Werner: Inženjerska mjerenja

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: recenzija knjige

 59. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prof. dr. ing. Krešimir Čolić redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Frančula, Nedjeljko
  Bilajbegović, Asim
  Vrsta rada: prigodni članak povodom izbora za člana akademije
  Jezik: hrvatski

 60. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Poklon firme "Leica AARAU" (bivša firma Kern)

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: prigodni članak
  Jezik: hrvatski

 61. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pedeset godina rada prof.dr. Lea Randića na Geodetskom (tehničkom) fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: prigodni članak
  Jezik: hrvatski

 62. Tip rada: Ostalo

  Naslov: XX. kongres FIG od 5. do 12. ožujka 1994. u Melbourneu

  Autori:
  Solarić, Nikola (44023)
  Vrsta rada: prigodni članak
  Jezik: hrvatski

 63. Tip rada: Ostalo

  Naslov: H.J.Matthias-A.Grun: Ingenieurvermessung'92

  Autori:
  Kapović, Zdravko (20114)
  Ratkajec, Marjan (169061)
  Vrsta rada: recenzija knjige
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr