SVIBOR - Projekt broj: 2-12-150

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-12-150


ISTRAŽIVANJA MJERNE TEHNIKE, AUTOMATIZACIJE I METODA MJERENJA


Glavni istraživač: SOLARIĆ, NIKOLA (44023)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 66
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Geodetski fakultet, Zagreb (7)
Odjel/Zavod: Odjel za astronomiju
Adresa: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561222/243
teleFaks: 385 (0)41 445410

Sažetak: Razvijene su 4 originalne automatske metode mjerenja u geodetskoj Ť astronomiji i ispitana njihova točnost. Objavljeno je 5 radova u Ť inozemstvu (2 USA, 2 u intern. časopisu u Belgiji, 1 u Njemačkoj) Ť i 7 radova u Hrvatskoj. Istraživano je pronalaženje optimalnih Ť metoda mjerenja pomaka deform. građevinskih objekata, s posebnim Ť osvrtom na temp. utjecaje na veličine vertik. pomaka. Obranjena Ť je diser. radnja i objav. 8 radova. Proučena je literatura o Ť utjecaju atmosfere na geodetska mjerenja i ispitane pogreške Ť kompenzatora. Objavljeno je 5 radova. Ispitana je točnost Ť mjerenja geodetskim instrumentima u zavisnosti o položaju Ť okulara, ispitana točnost digitalnih mjernih sprava za mjerenja Ť na planovima i ispitana točnost katastarskih planova. Objavljen Ť je jedan rad u Njemačkoj i 9 radova u Hrvatskoj. Razrađen je Ť postupak komunalnog informacijskog sustava za potrebe komunalne Ť infrastrukture. Objavljena su 2 rada. Objavljena su 2 rada o Ť izgrađenoj kalibracijskoj bazi za ispitivanje i kalibriranje Ť elektrooptičkih daljinomjera u Hrvatskoj, čime će se postizati Ť jedno zajedničko mjerilo pri mjerenju velikih duljina do 6000 m. Ť Automatizirane su dvije geodetske metode mjerenja s primjenom u Ť strojarstvu, za precizno određ. visinskih razlika i kontrolu Ť dugih osovina s Kernom E2 i HP41CXC. Ispitana je njihova točnost, Ť ali rad nije pripravljen za tisak. Objavljeno je ukupno 1 Ť disertacijska radnja, 6 radova u inozemnim časopisima i 49 u Ť domaćim časopisima i zbornicima.

Ključne riječi: automatizacije u geodeziji, mjerna tehnika, geodetska mjerna tehnika, deformacije, deformacijska analiza, matematičko modeliranje, komunalni informacijski sustavi

Ciljevi istraživanja: Cilj je automatizirati i modernizirati (prema sadašnjem nivou tehnologije u svijetu) niz geodetskih metoda mjerenja koja se primjenjuju u geodetskoj praksi kao i u graditeljstvu i strojarstvu. Osim toga, ispitat će se točnost i praktičnost novih razvijenih kod nas i u inozemstvu automatiziranih metoda mjerenja. Izvršit će se analiza točnosti i praktičnosti tih mjerenja, da bi se moglo ocijeniti u koje svrhe se te metode mogu primjeniti. Očekuje se da će na taj način naša geodetska praksa biti maksimalno modernizirana. Pri tom radu na ovoj užoj znanstvenoj disciplini odgojit će se i mladi znanstveni kadar. Cilj ispitivanja optičkih durbina i kompenzatora je dobivanje detaljnije spoznaje o složenim faktorima koji utječu na točnost mjerenja kao i pronalaženje objektivnih testova za ocjenu kvalitete optičkih sustava. Očekuje se, da će se na temelju ovih istraživanja moći postići veća točnost mjerenja i pravilniji izbor instrumentarija za odgovarajuće potrebe. Cilj dijela projekta iz znanstvene discipline inženjerske geodezije je istraživati periodične pomake građevinskih objekata s posebnim osvrtom na temperaturne utjecaje. Osim izučavanja ponašanja građevinskih objekata u toku eksploatacije, doprinos se očekuje i na području noveliranja i unapređenja geodetskih metoda i postupaka prilikom projektiranja i izgradnje građevina. Pri tom radu na ovoj užoj znanstvenoj disciplini bit će izrađena disertacijska radnja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr