SVIBOR - Projekt broj: 2-12-151

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-12-151


GRAVITACIJSKO POLJE U GEODEZIJI, GEOFIZICI I GEODINAMICI


Glavni istraživač: ČOLIĆ, KREŠIMIR (8304)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 48
Naziv ustanove: Geodetski fakultet, Zagreb (7)
Odjel/Zavod: Zavod za višu geodeziju Odjel za višu geodeziju
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-44-26-00 /350
Telefon: 385 (0)41-44-26-00 /237
Telefon: 385 (0)41-44-26-00/ 342
teleFaks: 385 (0)41-44-54-10
E-mail: tomislav.basic@x400.srce.hr

Sažetak: Određivanje Zemljinog polja sile rješava se putem međunarodne znanstvene suradnje i glavni je predmet istraživanja u projektu"Gravitacijsko polje u geodeziji, geofizici i geodinamici".Izvršena su dugotrajna elitna astronomska noćna opažanja za nužnoprogušćivanje "novih geoidnih točaka" u području Hrvatske iSlovenije, te kompjutorsko računanje pripadnih astrogeodetskihotklona vertikale. Uz globalne modele za Zemljino polje težeuspostavljen je, dijelom u interdisciplinarnoj suradnji, velikbroj drugih opsežnih datoteka (srednjih visina reljefa, raznihanomalija sile teže, gustoće masa Zemljine kore, dubina vlastitogmodela Mohorovičićeva diskontinuiteta i baze sedimenata, tebatimetrijskih i altimetrijskih podataka za Jadran). Postupno jerazrađena teorijska osnova i pripravljeni kompjutorski programi,pa su 1992. ostvarena prva određivanja plohe geoida i ostalihparametara polja sile teže pomoću tri metode: astrogeodetska(kopno), altimetrijska (more) i gravimetrijska (cijelo područjeRH). Efekti topografije iznađeni su uz pomoć digitalnih modelareljefa i gustoće, kolokacijski modeli uključeni putem "Remove -Restore" postupka, a za gravimetrijski geoid upotrebljena jeFFT-metoda. Posebna pažnja posvećena je lokalnim varijacijamageoida i kompletnog vektora sile teže poradi prospekcije nafte iplina u odabranom test-području Hrvatske. Prva etapa GPS-mjerenjau geodinamičkom projektu "CRODYN" naslanja se na međunarodniprojekt "EUREF'94", kojim će se Slovenija i Hrvatska konačnopriključiti na osnovnu evropsku 3D-mrežu. U tijeku su pripreme zauspostavu "nulte apsolutne gravimetrijske mreže" za Hrvatsku.

Ključne riječi: geodezija, geofizika, geodinamika, interdisciplinarnost, otkloni vertikale, geoid, anomalije ubrzanja sile teže, gravitacijsko polje i polje Zemljine sile teže, globalno pozicijsko određivanje (GPS), satelitska altimetrija, nafta i plin

Ciljevi istraživanja: Sam naslov projekta definira postavljene ciljeve, a s dodavanjem lako odredivog djelovanja centrifugalne sile prelazi se od gravitacijskog u polje Zemljine sile teže. Moderna i efikasna GPS-mjerenja daju isključivo geometrijske informacije - prostorne koordinate stajališnih točaka. Za njihovu primjenu na cijelom području Hrvatske neophodan je bar već postignuti subdecimetarski ili još bolje "cm"-model plohe geoida, protegnut preko Slovenije do Austrije, da bi se od elipsoidnih moglo prijeći na u praksi prijeko potrebne ortometrijske (nadmorske) visine. Regionalni i lokalni visokorazlučujući modeli geoida, kao fizikalno definirane referentne plohe, potrebni su svim geoznanostima (geodezija, geofizika, oceanografija) u brojnim važnim projektima, npr. za korištenje altimetrijskih mjerenja sa satelita ERS-1. S visoko preciznim geodetskim mjerenjima, u čijoj se obradi sada moraju uzimati u obzir utjecaji polja sile teže, smiju se uskoro očekivati i vrijedni prinosi boljem razumijevanju tektonskih procesa u našem seizmički aktivnom području, kao i za praćenje geodinamičkih promjena koje prethode zemljotresu. Stoga se 1994. po prvi put izvode GPS-mjerenja na otocima i hrvatskoj obali Jadrana u projektu "CRODYN". Posebna pažnja posvećena je lokalnim varijacijama geoida i kompletnog vektora sile teže za prospekciju nafte i plina u odabranom test-području Hrvatske. U pripremi je opsežna kampanja GPS-mjerenja u međunarodnom projektu "EUREF '94" za konačno priključenje Slovenije i Hrvatske u osnovnu europsku 3D-mrežu. Tako i de facto ulazimo u Europu, pogotovo što se 1995. uspostavlja "nulta apsolutna gravimetrijska mreža" za Hrvatsku.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-12-150 Istraživanja mjerne tehnike, automatizacije i metoda mjerenja
  Naziv ustanove: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-12-147 Osnovni geodetski radovi prostornog informacijskog sustava Republike Hrvatske
  Naziv ustanove: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fr thoretische Geod„sie - Abteilung fr Mathematische Geod„sie und Geoinformatik, Abteilung fr Physikalische Geod„sie, Technische Universit„t Graz
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Graz, Austrija

 2. Naziv ustanove: Institut fr Erdmessung, Universit„t Hannover
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Hannover, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Columbus, SAD

 4. Naziv ustanove: Institut fr angewandte Geod„sie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Frankfurt, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Geofizički ustav, Česka akademija ved
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Prag, Češka

 6. Naziv ustanove: Geofizikalni ustav, Slovačka akademija ved
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Bratislava, Slovačka

 7. Naziv ustanove: Institut fr Geod„sie und Photogrammetrie - H”here Geod„sie, Technische Universit„t Berlin
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Berlin, Njemačka

 8. Naziv ustanove: Uprava za katastar i geodetske poslove, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Republiška geodetska uprava, Ministarstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 10. Naziv ustanove: Građevinska uprava - geodetski odjel, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: INA Industrija nafte Zagreb - Naftaplin
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.03.96
Informacije: svibor@znanost.hr