SVIBOR - Projekt broj: 2-13-110

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-13-110


NOSIVE KONSTRUKCIJE U ARHITEKTURI


Glavni istraživač: ROSMAN, RIKO (41551)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Odjel/Zavod: Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 442-600
Telefon: 385 (0)1 4561-222

Sažetak: Nastavljena su istaživanja iz područja mehaničke analize, konstruktivnog dizajna, postizanja otpornosti na potrese i ekonomičnosti te detaljiranja savremenih nosivih konstrukcija zgradarstva, napose više- i mnogokatnih zgrada te hala. Daljnja se istraživanja odnose na racionalno dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata u okviru savremenih europskih i svjetskih normativa.

Ključne riječi: teorija konstrukcija, teorija stabilnosti, teorija drugog reda, dinamika konstrukcija, konstruktivni dizajn, višekatne zgrade, hale, armiranobetonske konstrukcije, eurokodovi

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja ekonomičnije i sigurno građenje u arhitekturi općenito a posebno u potresnim područjima. Data su jednostavna rješenja za mjerodavne unutarnje sile, deformacije, kritične težine, utjecaje drugog reda i periode vlastitih bočnih vibracija kombiniranih sustava od zidova i skeletnih okvira, ravninskih te prostornih cikličko-simetričnih okvira i rešetki te ukrutnih sustava s visokim zidnim prečkama - autrigerima. Rješenja uključuju i utjecaje slučajne torzije u tlocrtno simetričnih te osnovne i slučajne torzije u tlocrtno nesimetričnih sustava. Predloženi su novi sustavi hala i drugih objekata velikih raspona uz primjenu hiperbolno-paraboloidnih ljuski te prizmatičnih i poliedarskih nabora. Razrađene su i plastostatičke analize nekih obodno oslonjenih ploča armiranobetonskih stropova. Nadalje su utvrđeni jednostavni algoritmi te dati obrasci i tabele za dimenzioniranje dvoosno ekscentrično tlačenih armiranobetonski elemenata te ploča bezgrednih stropova na probojno smicanje.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr