SVIBOR - Projekt broj: 2-13-115

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-13-115


ARHITEKTURA I MENTALNO ZDRAVLJE


Glavni istraživač: MORSAN, BORIS (32446)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 32
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561274
teleFaks: 385 (0)1 442630

Sažetak: U odnosima s okolišem i arhitekturom odvijaju se procesi u kojima se ljudi nastoje identificirati sa svojom okolinom i postići uravnoteženje sa predođbama o svojim potrebama. U te procese spadaju i pokušaji kompenziranja anksioznosti i konflikata. U pretkrščanskim i animističkim kulturama procesi u okolišu odvijaju se u stalnom odnosu sa bićima sa kojima se surađuje ili se od nih štiti, pa se te radnje odražavaju i primjenjuju na arhitekturu i oklinu. U Kineskom Feng-Shui-u oblikovanje okoline razvijeno je u niz sofisticiranih pravila povezanih s astrologijom, specifičnim životnim situacijama i potrebama. Identificiranje i projiciranje vlastite duševne situacije na okoliš dolazi kod djece do izražaja u igrama s lutkama i u crtežima (kuće bez prozora i vrata,zatvaranje ili otvaranje u kućicama od kartonskih pregrada itd.) Konfliktna stanja traže kompenzacije i u okolišu, projiciraju se na arhitekturu i utjeću na izbor oblika.U slučajevima naglašene potrebe za samoreprezentiranjem često nastaju nametljivi nezgrapni prizori zbog kojih, kod onih koji su im izloženi, nastaje potreba za potiskivanjem. Individualne situacije i poremećaji utječu na društvenu razinu i procese oblikovanja okoliša i obratno. Na socijalno -psihološkoj razini problema vlada lom u ponašanju društva u kojem se ne uspijevaju uskladiti ciljevi i ponašanje zajednice usmjeriti u djelotvorne akcije stvaranja arhitekture. Zbog raznorodnih, konfuzno i trenutačno manifestiranih ciljeva, razvili su se poremećaji u donošenju odluka, zagadivanje okoliša masovnom lošom arhitekturom, poremećaji u pravnom reguliranju graditeljstva i kao pokušaji kompenziranja, romantične verzije novokomponirane arhitekture. U posljednjoj fazi istraživanja zahvaćena je tema zaštite okoliša od zagađivanja građenjem, kao dominantni fenomen suvremene sociopatologije građenja.

Ključne riječi: arhitektura, mentalno zdravlje, simboličko identificiranje s okolinom, zagađivanje okoliša građenjem,

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je razviti sustav pitanja pomoću kojih će se promatrati utjecaj različito strukturiranih graditeljskih fenomena na doživljavanje i ponašanje ljudi.I obratno, utjecaj ponašanja i kulturnih nasljeđa na procese oblikovanja okoliša.Iako na ponašanje i mentalno zdravlje utječu mnogi faktori koji nisu uvjetovani fizičkom okolinom, fizička okolina predstavlja stalni okvir individualnog i društvenog života. U istraživanjima se žele ispitivati odnosi psihičkog stanja pojedinca i grupa prema prostornim fenomenima i arhitektonskim rješenjima. Posebno su interesantne težnje i pokušaji kojima se anksiozna i konfliktna stanja nastoje riješiti u okolini,kompenziranjem ili sublimiranjem, kao i načini kompenziranja pomoču ilustracija,vizualnih medija i slikovne arhitekture. Istraživanja su usmjerena i prema otkrivanju simboličkog identificiranja s okolinom i arhitekturom s ciljem da se iskustva primjene i provjeravaju kroz praksu arhitektonskog projektiranja. Dalja istraživanja biti će usmjerena na socijalno-psihologijske uzroke zagađenja okoliša građenjem.Uzroci se mogu sistematizirati na temelju građe koja će biti sakupljena programom zaštite okoliša od zagađenja građenjem.Otkrivanje uzroka omogućiti će planiranje sanacije i preventive.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr