SVIBOR - Projekt broj: 2-13-303

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-13-303


PORIJEKLO TVARNIH OBLIKA S APLIKACIJAMA ARHITEKTONSKU FORMU


Glavni istraživač: ČANKOVIĆ, MILAN (75483)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 21.12.93.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet, Zagreb (54)
Odjel/Zavod: Katedra za projektiranje
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 442 600
teleFaks: 385 (0)41 440 839

Sažetak: Arhitektonski tvarni oblik ima porijeklo u prirodnim oblicima, ali ga njegovo svojstvo artificijelnost, izdvaja iz prirodnih oblika, koji se ponašaju po fizikalnim zakonima, bez nama poznate svrhe, dok arhitektonski oblik ima upotrebnu i estetsku svrhu, sadržaj i poruku, namjeru da se ostvari, čas proglašenja ostvarenja završenim i svog autora. Pored općeg oblika, arhitektonski oblik ima i oblik pojedinosti, podrobnosti, detalja koji i najjasnije prevodi opći, naglašeno geometrijski, oblik u arhitektonski oblik. Arhitektonski oblik je, uz namjenu zgrade, okoliš, organizirani prostor, materijal, konstrukciju i tehniku izvođenja, kategorija na osnovi čijih međuutjecaja u složenom procesu projektiranja i građenja nastaje kao njihov sklop arhitektonska zgrada. Arhitektonski oblik ima povijesno svoj početak i arhetipove, koji se kao takvi ili u složenijem pa i isprepletenom obliku koriste i danas, kroz proces geneze. Estetska zamisao uvodi arhitektonski oblik u svijet likovnih umjetnosti i njihovih zakonitosti. Analiza kompozicija arhitektonskog oblika pokazuje dva osnovna pristupa estetskog uređenja, jedan se pristup provodi kao racionalno unaprijed smišljen i dade se kontrolirati, a kod neznalačke upotrebe može dovesti do rigidnosti, drugi pristup se temelji na iracionalnom osjećaju i može u autora skromnijeg arhitektonskog potencijala dovesti do nerazumljivosti djela. Proučavanje projektanskih metoda i analiza priznatih svjetskih i hrvatskih arhitektonskih ostvarenja, ostaje kao jedini način da autor uđe u materiju i pokuša naći vlastiti put u radu.

Ključne riječi: porijeklo, tvar, oblik, arhitektura

Ciljevi istraživanja: Ustanoviti povezanost prirodnih i arhitektonskih oblika, zakonitosti te prostorno-vremenske i druge okvire unutar kojih se kreće arhitektonski oblik, kako bi ga promatrač lakše shvatio, a arhitekt imao temelj i pripomoć u radu. Kako je vidljivo iz sažetka rad pokazuje povezanost prirodnih i arhitektonskih oblika u domeni materijala i prirodnih zakona i različitost u domeni funkcije, konstrukcije i estetičkog oblikovanja. Ovi osnovni elementi iz kojih proizlaze ostali pojmovi koji određuju okvir arhitektonskog djela: prostornost, smještenost u prirodnu i kulturnu sredinu, genetičnost, stil, kompozicija, građenost sa posebnim naglaskom na odnos prostor-slika.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 2-113-114 Optimizacija prostora za sustav odgoja i obrazovanja
    Naziv ustanove: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr