SVIBOR - Projekt broj: 2-13-402

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-13-402


SUSTAV KROVNOG SELEKCIONIRANOG OSVJETLJENJA FLEKSIBILNIH HALSKIH PROSTORA


Glavni istraživač: KRSTULOVIĆ, BORIS (191730)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.12.91. do 31.05.94.

Ukupno radova na projektu: 1
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Zavod za zgradarstvo
Adresa: Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-4561-222/325
teleFaks: 385 (0)1-416-621

Sažetak: Kada se radnom prostoru tzv. "niskih hala" od 5 m visine, a Ť širine preko 22 m i većem otklonu od +- 12 stupnjeva glavne osi Ť od smjera sjever - jug, postavi uvjet za selekcionirano Ť (sjeverno) prirodno osvjetljenje optimalnog inteziteta do 600 lx Ť i istodobno mogućnost punog fleksibilnog dijeljenja prostora u Ť oba ortogonalna smjera onda tome ne može udovoljiti ni jedan Ť poznati klasični tip prirodnog osvjetljenja hala. Zato se mora Ť iznaći jedan novi tip koji će odgovoriti na sve zadane i samom Ť sustavu imanentne zahtjeve. Parom specifičnih montažno-demontažnih kupola sa dijagonalnim Ť ili ortogonalnim prozorom i tzv. ravnim elementom garantirano Ť je selekcionirano krovno prirodno osvjetljenje optimalnog Ť intaziteta do 600 lx bez obzira na bilo koju orijentaciju hala i Ť još k tome je osigurana mogućnost pune fleksibilnosti dijeljenja Ť prostora u oba ortogonalna smjera prema potrebi tehnološke Ť organizacije. Novi sustav lakom zamjenom elemenata na krovu Ť omogućava permanentno prilagođavanje inteziteta osvjetljenja Ť prema zahtjevu svake promjene radnog procesa.

Ključne riječi: selekcionirano krovno osvjetljenje, sjeverno svjetlo, fleksibilno halsko osvjetljenje, djeljenje prostora, jednoliko osvjetljenje, prirodno krovno osvjetljenje, osi hale obzirom na smjer sjevera

Ciljevi istraživanja: Treba iznaći takav sustav krovnog prirodnog osvjetljenja koji biu vijek prihvatio samo selekcionirano (sjeverno) osvjetljenje bez obzira na orijentaciju glavnih osi prostora ispod njega, na primjer "niske hale" do 7 m visine. Sustav koji ne bi trošio velike pasivne zračne prostore. Sustav koji bi udovoljio svim imanentnim zahtjevima fizike zgrade unutar aktualnih pozitivnih propisa. Sustav koji bi prema potrebi osigurao optimalno prirodno osvjetljenje do 600 lx na radnoj plohi kod visine hala od 5m jednolično po cijelom prostoru ili opet različitog inteziteta prema potrebi na pojedinim dijelovima radnog procesa. Da bi sustav odgovorio na ovaj posljednji gornji zahtjev znači da mu se mora osigurati mogućnost promjene inteziteta osvjetljenja i to prilagodljivo prema svakoj promjeni organizacije tehnološkog procesa. Novi sustav krovnog osvjetljenja treba ponuditi do sada nepoznatu mogućnost gustog djeljenja prostora ispod njega u oba ortogonalna smjera prema potrebi sve do tzv. "Elementarnog (nedjeljivog) vertikalnog prostora" a da svim tako nastalim prostorima osigura dovoljno selekcioniranog prirodnog osvjetljenja.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: PROTOTIP-68 laboratorijski ispitan
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Boris Krstulović

 2. Naziv: KU-69 izvedeni tip kupole na četri hale (1852 komada)
  Tip proizvoda: Prototipovi
  Autor(i): Boris Krstulović

 3. Naziv: KU-80 izvedeni tip kupole na dva različita kompleksa
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Boris Krstulović

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr