SVIBOR - Projekt broj: 2-14-030

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-14-030


RAZVOJ I RACIONALIZACIJA METODA I PROCESA ODJEVNOG INŽENJERSTVA


Glavni istraživač: KNEZ, BLAŽ (81996)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 190
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb (117)
Odjel/Zavod: Zavod za odjevnu tehnologiju
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 30/III
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 571-649
teleFaks: 385 (0)1 440-276

Sažetak: Na području odjevnog inženjerstva izvedena su istraživanja u cilju racionalizacije postojećih i razvoja novih metoda te procesa u okviru tehnoloških operacija krojenja i šivanja odjevnih predmeta. Istraživani su važniji tehnički i tehnološki parametri odjevnog inženjerstva u tehnološkom procesu krojenja odjeće. Nadalje su definirani i istraživani procesni parametri ovisni o duljini šavova na odjeći, brzini šivanja i vremenu izvođenja tehnoloških operacija šivanja odjeće primjenom originalne mjerne opreme s primjerenim mjernim pretvornicima povezanih s računalima. Ista aparatura poslužila je i za istraživanja strukture tehnoloških operacija. Istraživane su probodne sile pri šivanju pletenih odjevnih predmeta, uticajni faktori na čvrstoću šavova na odjeći i metode programiranja sustava međufaznog transportiranja s optimalnim transportnim putevima. Simultanim snimanjem s više videokamera ispitivane su zone primanja informacija i zone akcija koje su digitalizirane u računalo te omogućavaju standardizaciju slijeda pokreta pomoću sustava predeterminiranih vremena. To je poslužilo kao osnova za stvaranje računalske baze podataka i ključnih parametara koji su korišteni kao temelj kibernetičkom pristupu i matematičkom modeliranju u odjevnom inženjerstvu. Na temelju stečenih spoznaja izrađeno je nekoliko desetaka računalskih programa za profesionalne CAD/CAM sustave odjevne industrije te računalni paketi za tehnološku pripremu u odjevnoj industriji koji su instalirani u 10 domaćih tvornica odjeće. Dobiveni rezultati znatno su utjecali na razvoj znanja na području odjevnog inženjerstva. Razvijena mjerna oprema i metode su detaljno ispitane, umjerene i provjerene u laboratorijskim i pogonskim uvjetima, a predstavljaju snažnu osnovu za buduća znanstvena istraživanja na području odjevnog inženjerstva. Postignuti rezultati mogu imati zamjetan utjecaj na zadržavanje konkurentske sposobnosti odjevne industrije Republike Hrvatske kao najvećeg izvoznika.

Ključne riječi: Odjevno inženjerstvo, Procesni parametri, Oblikovanje radnih mjesta, Studij rada

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je da su se u Zavodu za odjevnu tehnologiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvela znanstvena istraživanja novih metoda i racionalizacija postojećih metoda odjevnog inženjerstva na temelju kojih bi stručnjaci odjevnog inženjerstva stekli nove spoznaje i održali znanstvenu razinu nužnu za rad u navedenom području. Očekivani doprinos ogledao se u činjenici mogućeg brzog odgovora na svjetska kretanja u područjima odjevnog inženjerstva, odjevnih tehnologija i odjevne industrije. Razvijene zapadne zemlje započele su s intezivnim uvođenjem najmodernijih proizvodnih sustava odjevne industrije te računalne opreme kako bi se smanjio udio skupog ljudskog rada u proizvodnji odjeće i uvele se nove strategije: strategija brzog odziva QR (Quick Response), upravo na vrijeme JIT (Just In Time) i sposobnost brzog reagiranja TTM (Time To Market) kako bi iz konkurencije eliminirale udaljne zemlje s izrazito malim nadnicama. Održavanjem svjetske znanstvene razine na području odjevnog inženjerstva zadržat će se komparativne prednosti Republike Hrvatske glede blizine zapadnih zemalja i razvijenosti njene odjevne industrije s izvoznom orijentacijom.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Razvoj novih metod in postopkov v konfekcijskih procesih
  Naziv ustanove: Tehniška fakulteta, Oddelek za strojništvo
  Grad: 62000 - Maribor, Slovenija

 2. Naziv projekta: Razvoj modelov tekstilno konfekcijskih procesov
  Naziv ustanove: Tehniška fakulteta, Oddelek za strojništvo
  Grad: 62000 - Maribor, Slovenija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 62000 - Maribor, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.03.96
Informacije: svibor@znanost.hr