SVIBOR - Projekt broj: 2-14-032

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-14-032


REGENERACIJA OTPADNIH VODA TEKSTILNE INDUSRIJE


Glavni istraživač: ŠVER, DUBRAVKA (10396)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb (117)
Odjel/Zavod: Zavod za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 126/III, Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 440-276
Telefon: 385 (01) 571-649

Sažetak: Otpadne vode tekstilne industruje često sadrže tenzide, bojila,teške metale ( Fe,Co,Cr,Cu,Zn ),koji zaostaju nakon obrade idorade tekstilija. U ovom projektu ispituje se uklanjanjeonečišćenja iz otpadnih voda metodom adsorpcije i ionske izmjene.Kao adsorbensi koriste se prirodni i sintetski aluminosilikati,ugljen i dr. Istražuje se utjecaj raznih parametara kao: mase igranulacije adsorbensa, koncentracije otopljene tvari, pH otopinei temperature na kinetiku procesa, a rezultati se pratefizikalno-kemijskim metodama: spektrofotometrijom, remisijomsvjetlosti pomoću DATACOLOR-a,konduktometrijom,tenziometrijom,teobrađuju computerom.

Ključne riječi: Otpadne vode tekstilne industrije, adsorpcija i ionska izmjena,aluminosilikati, bojila, tenzidi, teški metali

Ciljevi istraživanja: Pronalaženje i primjenjivanje takvih sustava koji mogu u štokraćem vremenskom razdoblju ukloniti razna anorganska i organskaonečišćenja iz otpadnih voda tekstilne industrije. Ponovno korištenje regeneriranih voda u procesima tekstilnedorade. Iznalaženje optimalnih uvjeta odstranjivanja onečišćenja izotpadnih voda tekstilne industrije. Upotreba domaćih prirodnih i sintetskih sredstava zapročišćavanje voda uz uštedu na materijalu i energiji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr