SVIBOR - Projekt broj: 2-14-035

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-14-035


SINTETIČKA VLAKNA MODIFICIRANIH SVOJSTAVA


Glavni istraživač: ČUNKO, RUŽICA (78214)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb (117)
Odjel/Zavod: Zavod za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala
Adresa: Savska cesta 16/5, 10 000 Zagreb, CROATIA
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 27-57-67
teleFaks: 385 (0)1 44-02-76
E-mail: LUKA.CAVARAůx400.SRCE.HR

Sažetak: Težište istraživanja je na poliesterskim (PES) i polipropilenskim (PP) vlaknima modificiranih svojstava, a dijelom su obuhvaćena i elastomerna elastanska (EL) i elastodienska (ED) te aramidna (AR) vlakna. Istražuju se promjene na razini kemijske građe i nadmolekulne strukture izazvane raznim intervencijama u procesu sinteze polimera, ispredanja vlakana te prerade i primjene, na relevantna upotrebna svojstva. U istraživanju molekulne strukture težište je na utvrđivanju promjena veličine makromolekula i njihove razdiobe, stupnja pravilnosti konfiguracije, degradacije i dekompozicije, a od elemenata nadmolekulne strukture prati se promjena sređenosti i orijentiranosti strukture u odnosu na uzdužnu i poprečnu os vlakna. Promjene na razini molekulne i nadmolekulne strukture dovode se u vezu s različitim svojstvima vlakana bitnim za preradivost u tekstilnoj industriji te za krajnju primjenu proizvoda od ovih vlakana (količina oligomera, fizikalno-kemijske i termičke karakteristike, morfološke karakteristike, otpornost na djelovanje kratkotrajnih i ponavlajanih opterećenja, sklonost starenju, sklonost pilingu i dr.), te se istražuje funkcionalna ovisnost između intervencija i nastalih promjena. U svrhu postizanja ciljane modifikacije svojstava domaćih PES vlakana (Vartilen), istražuje se utjecaj sljedećih tehnoloških parametara u sintezi polimera i ispredanju vlakana: varijacija katalizatora, dodatak komonomera trimetilolpropana, zamjena tereftalne kiseline visoke čistoće (HPTA,"fber-grade) kiselinom srednje čistoće (MPTA) u sintezi polimera, dodatak bojila i sredstva za matiranje u talinu polimera, primjena različitih omjera tehnološkog istezanja vlakana. Predmet istraživanja na PP vlaknima je njihova degradacija djelovanjem različitih fizikalno-kemijskih utjecaja: termička degradacija i kinetika termičke dekompozicije, fotodegradacija u prirodnoj i umjetnoj atmosferi i degradacija ozonom. Istraživanja na elastomernim vlaknima su isključivo primjenjene naravi, a težište je na faktorima koji utječu na trajnost elastične rastazljivosti, kao najvažnijeg upotrebnog svojstva tih vlakana.

Ključne riječi: sintetička vlakna modificiranih svojstava, poliesterska vlakna, polipropilenska vlakna, elastomerna vlakna, elastanska vlakna, elastodienska vlakna, aramidna vlakna, molekulna struktura vlakana, nadmolekulna struktura vlakana, fizikalno-mehanička svojstva vlakana, modifikacija svojstava, starenje u prirodnoj sredini, starenje u umjetnoj sredini, kemijska degradacija polimernih molekula, termička degradacija, kinetika termičke dekompozicije, morfološke karakteristike vlakana

Ciljevi istraživanja: Cilj je da se istraživanjem strukturnih stanja i svojstava standardnih i modificiranih tipova vlakana pridonese njihovoj karakterizaciji te da se sagleda utjecaj pojedinih intervencija na molekulnu i nadmolekulnu strukturu kao i njihov doprinos željenoj promjeni svojstava vlakana standardnog tipa. Istovremeno se želi utvrditi i mogući negativni utjecaj pojedinih intervencija na svojstva koja kod određenog tipa vlakna nisu predmet modifikacije. Spoznaje dobivene takvim istraživanjem odnosa -promjena tehnološkog parametra/promjena strukture vlakna/promjena preradbenih i upotrebnih svojstava- imaju neposrednu primjenjivu vrijednost i mogu poslužiti kao poticaj domaćim proizvođačima sintetičkih vlakana da svoju proizvodnju usmjere prema ciljanoj modifikaciji svojstava vlakana standardnog tipa i optimizaciji proizvodnje. Od istraživanja se očekuje i određeni teorijski doprinos u spoznaji funkcionalne ovisnosti istraživanih parametara i utvrđivanju nekih kinetičkih parametara termičke dekompozicije PP vlakana koji do sada nisu dovoljno istraženi i definirani. Očekuje se da će publiciranje dobivenih rezultata pridonijetiproširenju znanstvenih spoznaja u području tekstilne tehnologijete koristiti stručnjacima (prvenstveno domaćim) koji se baveproizvodnjom i preradom vlakana, u njihovim naporima za optimizacijom proizvodnje i poboljšanjem kvalitete vlakana.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Tvornica poliesterskih vlakana "vartilen"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Geofizički zavod Hrvatske
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hidrometeorološki zavod Hrvatske
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: RIS
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: CHROMOS
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Pliva
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr