SVIBOR - Projekt broj: 2-14-036

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-14-036


DOMAĆE VUNE - FIZIČKA, KEMIJSKA I BOJADISARSKA SVOJSTVA


Glavni istraživač: RAFFAELLI, DUBRAVKA (74943)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb (117)
Odjel/Zavod: Zavod za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala
Adresa: Savska c.16/5, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 275 767
teleFaks: 385 (0)1 440 276
E-mail: LUKA.CAVARA@X400.SRCE.HR

Sažetak: Ispitivati će se kemijska, fizička i bojadisarska svojstva vunenih vlakana sa ciljem strukturne karakterizacije vlakana i određivanja upotrebnih svojstava. Sakupiti će se uzorci vuna domaćih stada ovaca: sojevi, stada, starost, godišnje doba, uvjeti uzgoja i sl. Razraditi će se metode klasifikacije domaćih vunenih vlakana i uskladiti sa novozelandskim i australskim standardima. Komparirati će se kvaliteta domaćih vunenih vlakana sa grubim vunama križanih pasmina (npr. sa novozelandskim vunama). Kako na kvalitetu vlakana utječe i priprema striga istražiti će se i predložiti najprihvatljiviji načini pripreme domaće vune za prodaju (uzgojni uvjeti, pravilno šišanje, načini sortiranja, pakiranje, pranje i dr.). Nastojati će se preko tečajeva i skupova o tome upoznati sve sudionike u procesu uzgojovaca - prerada ovčjih proizvoda. Uspostaviti će se kontakti s veterinarima i agronomima, te pokušati zajednički razraditi prijedlog o mogućnostima uzgoja novih pasmina i provedbe oplemenjivanja domaćih stada ovaca, koje će dati osim mesa, mlijeka i kože, i kvalitetniju vunu prihvatljivu za tekstilnu preradu.

Ključne riječi: vlakna, vuna, domaća vuna, kakvoća vune, svojstva vune, bojadisanje, vunene masnoće, stočarstvo, ovčarstvo, pasmine ovaca, tekstilna industrija

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je upoznavanje sa svim karakteristikama vuna domaće pasmine ovaca - pramenke, njezinih sojeva i križanaca: Ova snimka stanja i kvalitete vune domaćih ovaca biti će prva takva snimka u Hrvatskoj. Ona će poslužiti kao osnova za donošenje odluke da li ima opravdanja ulaziti u projekt oplemenjivanja stada ovaca sa ciljem dobivanja kvalitetnijih vunenih vlakana. Projekti merinizacije (križanje autohtonih pasmina ovaca sa merino ovcama) doveli su npr. Novi Zeland a i druge zemlje u poziciju važnih proizvođača vunenih vlakana. Treba napomenuti da je takav projekt skup i dugotrajan pa odluka o njegovoj provedbi treba biti pažljivo donešena. Ukoliko odluka bude pozitivna ova stručna snimka biti će također i podloga za izbor sojeva na kojima će se provesti merinizacija. Znajući da je ovca mala tvornica sirovina za prehrambenu, tekstilnu, kožarsku i kemijsku industriju, nastojimo u okviru projekta povezati sve zainteresirane gospodarske grane. Uspostavljanje suradnje je izuzetno potrebno za hrvatsko gospodarstvo, posebno u ovom trenutku kada imamo ratom uništen stočni fond i kada se planira njegova obnova. Zajedničkim istraživanjima postiglo bi se optimalno iskorištenje svih ovčarskih proizvoda.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hrvatska gospodarska komora
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Texas Tech Univrsity, International Textile Center
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 79408-5888 - Lubbock, Texas, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Organizacija savjetovanja: Ovčarstvo u Republici Hrvatskoj i prerada ovčjih proizvoda (mesa, mlijeka, kože i vune, Jesenski međunarodni Zagrebački Velesajam, Zagreb 1993.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Raffaelli Dubravka, Vujasinović Edita, Grebenar Agata

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr