SVIBOR - Projekt broj: 2-14-037

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-14-037


OTPADNE VODE INDUSTRIJA PROIZVODNJE I PRIMJENE ORGANSKIH BOJILA


Glavni istraživač: KOPRIVANAC, NATALIJA (22030)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 29.12.93.

Ukupno radova na projektu: 77
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 18
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za polimerno inžnjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju
Adresa: Savska 16
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 27 76 31
teleFaks: 385 (0)1 27 76 31
Telefon: 385 (01) 27 80 99

Sažetak: Otpadne vode iz procesa proizvodnje i primjene organskih bojila spadaju u izrazite zagađvače okoliša.Istraživanja na području obezbojavanja intenzivno obojenih otpadnih voda u našoj zemlji nisu poznata ili nisu efikasna.specifičnost problema obzirom na bojila zahtjeva kemijsko-fizikalno-biološka istraživanja i to grupirana po programu proizvodnje odnosno industrijskim procesima.Očekuju se rezultati koji će dati znanstveni pristup rješavanju obrade specifičnih otpadnih voda, te relevantne parametre za projektiranje uređaja za obradu otpadnih voda.

Ključne riječi: objena otpadna voda,obrada otpadne vode,obezbojavanje,biodegradacija,flokulanti,precipitacija/flokul acija,fizičko-kemijska obrada,sredstva za obezbojavanje,izvori otpada.

Ciljevi istraživanja: Predloženi projekt postavlja zadatak:-određivanja svihrelevantnih podataka o zagađenosti otpadnih voda proizvođača ipotrošača organskih bojila;-utvrđivanje zaštitnih mjera protivzagađivanjaokoliša sa toksičnim odnosno kancerogenimmaterijalima;-analizom dobivenih rezultata naći optimalne metodepročišćavanja industrijske vode najvećih potrošača organskihbojila,uzimajući u obzir maksimalno dozvoljene granice štetnihtvari u vodi prije ispuštanja;-iznalaženje postupka ilikombinacije postupaka za poboljšanje otpadnih voda u okviruzakonskih propisa,s posebnim osvrtom na prisutnost organskihbojila,kao izrazito škodljivih organskih spojeva;-rezultati ovihistraživanja koristit će se kao baza za izradu idejnihtehničko-tehnoloških rješenja za obradu otpadnih voda uproizvodnji bojila i tekstilnim industrijama,te ostalih potrošaćaorganskih bojila.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: >2-15-038 FUNKCIONALNI MONOMERI I POLIMERI
  Naziv ustanove: FAKULTET KEMIJSKOG IN'ENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 2-14-036 DOMAĆE VUNE-FIZIČKA-KEMIJSKA I BOJADISARSKA SVOJSTVA
  Naziv ustanove: TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CINKARNA CELJE
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: CELJE, SLOVENIJA

 2. Naziv ustanove: CHROMOS -Grafičke boje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Samobor, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tehničko-tehnološko unapređenje za proizvodnju bojila Reactive Red 120 sa obradom otpadnih voda radovi
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr.sc.Natalija Koprivanac, Prof.dr.sc. Jovanka Jovanović-Kolar, Mr.sc. Sanja Papić, Mr.sc. Goran Bosanac

 2. Naziv: Tehničko tehnološko unapređenje za proizvodnju tekućih sumpornih bojila
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr.sc. N.Koprivanac, Prof.dr.sc. J.Jovanović-Kolar, Mr.sc. Sanja Papić, Mr.sc. Goran Bosanac

 3. Naziv: Ekspertiza patenata za tehnološke procese proizvodnje grafičkih boja
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr.sc. N.Koprivanac,Prof.dr.sc. N.Sišul, Mr.sc. Sanja Papić, Mr.sc. Azra Meteš

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr