SVIBOR - Projekt broj: 2-15-023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-023


TRANSPARENTNA I SINTERIRANA STAKLOKERAMIKA


Glavni istraživač: TKALČEC-ČIŽMEK, EMILIJA (49605)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 33
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale
Adresa: Marulićev trg 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4552-477
teleFaks: 385 (0)1 4550-725

Sažetak: Proučavaju se procesi nukleacije i kristalizacije u toku dobivanja transparentne staklo-keramike s mulitom, Zn-spinelom i čvrstom otopinom visokotemperaturnog kvarca. Istražuje se kinetika i mehanizam kristalizacije čvrstih otopina visokotemperaturnog kvarca, mulita i Zn-spinela, te utjecaj dopanata (Co, Mn i Fe) na kinetičke parametre u neizotermnim uvjetima. Matematičkim modeliranjem i simuliranjem na računalu razrađene su nove metode za proučavanje procesa kristalizacije i nukleacije dviju i više faza koji se odvijaju u istom temperaturnom području. Posebno je izrađen model kojim se može odvojeno pratiti proces nukleacije, a time znatno lakše utjecati na mikrostrukturu gotove staklo-keramike. Sol-gel postupak primijenjen je za dobivanje monofaznih i dvofaznih gelova alumosilikata, kod kojih se prati utjecaj uvjeta pripreme gelova na razvoj faza u toku sinteriranja mulitnih praškova i dobivanje mulitne keramike visoke gustoće.

Ključne riječi: staklokeramika, mulit, Zn-spinel, čvrsta otopina visokotemperaturnog kvarca, nukleacija, kristalizacija, neizotermna i izotermna kinetika, mikrostruktura, sol-gel tehnika, matematičko modeliranje, kompjutersko simuliranje.

Ciljevi istraživanja: U procesima dobivanja keramičkog materijala usmjerenom kristalizacijom stakla ili sinteriranjem amorfnih prašaka od posebne je važnosti ovladati procesima nukleacije i kristalizacije, utvrditi utjecaj nukleatora, dopanata, termičke obrade, sastava stakla na fazni sastav i mikrostrukturu keramiziranog produkta. Cilj ovih istraživanja je utvrditi kako pojedini navedeni faktori utječu na proces nukleacije i kristalizacije, jer samo potpunim objašnjenjem mehanizma nukleacije, razdvajanja faza, kristalizacije i utjecaja ostalih faktora na kinetiku procesa može se kristalizacija u staklima i amorfnim prašcima voditi u smjeru dobivanja materijala točno definiranih svojstava. Rezultati istraživanja omogućit će povećanje teoretskih saznanja na području usmjerene kristalizacije stakla i sinteriranja gelova alumosilikata, koji se odvijaju na nižim temperaturama od do sada razvijenih u dobivanju keramičkih i staklokeramičkih materijala. Zbog sve veće potrebe za keramičkim i staklokeramičkim materijalima u elektronici, telekomunikacijama, raketnoj tehnici, strojogradnji sa potpuno novom kombinacijom svojstava povezivanje strukture i svojstava i mogućnost utjecaja na njih postaje od izuzetnog fundamentalnog i praktičnog značenja.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut fuer Neue Materialien, Universitat des Saarlandes ( suradnja uspostavljena 1993. godine)
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: D-66123 - Saarbruecken, SR Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr