SVIBOR - Projekt broj: 2-15-026

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-026


TERMODINAMIČKI PARAMETRI I FAZNA RAVNOTEŽA


Glavni istraživač: ŠTERN, IVICA (48301)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za fizikalnu kemiju
Adresa: Marulićev trg 20/III
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 452477
teleFaks: 385 (0)41 450725

Sažetak: Eksperimentalno će se određivati koeficijenti aktivnosti u višekomponentnim sistemima cikloheksan (heksan) - voda - C1-C4 alkoholi. Određivat će se koeficijenti aktivnosti te analizirat mogućnost primjene pojedinih modela, kao što su ASOG, UNIFAC, NRTL ili modifikacije Wilsonovog, pri opisu navedenih sistema te razmatrati mogućnosti njihova usavršavanja. Razvijat će se postupci za proračunavanje koeficijenta aktivnosti i fazne ravnoteže. Određivat će se međuzavisnost molekularne strukture i indeksa loma čistih otapala te Flory-Huggins-ovi koeficijenti međudjelovanja za sisteme celulozni diacetat - aceton (mravlja kiselina ili dimetil formamid).

Ključne riječi: Fazna ravnoteža, koeficijent aktivnosti, ASOG, UNIFAC, NRTL, Wilson modifikacije, drugi virijalni koeficijent, otopine polimera, Flory-Hugginsov koeficijent međudjelovanja, matematičke metode, cikloheksan, heksan, voda,metanol, propanol, butanol, celulozni diacetat.

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta jest eksperimentalno određivanje osnovnih termodinamičkih veličina, razvoj metoda obrade podataka, te usavršavanje postojećih metoda proračuna faznih ravnoteža. Rezultati istraživanja imat će izvorni znanstveni doprinos u novim podacima i metodama obrade podataka.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr