SVIBOR - Projekt broj: 2-15-029

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-029


HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI: STRUKTURE, MEHANIZMI I SVOJSTVA


Glavni istraživač: MATUSINOVIĆ, TOMISLAV (29886)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale
Adresa: Marulićev trg 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4552-477
teleFaks: 385 (0)1 4550-725

Sažetak: Razvoj hidroizolacijskih, brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih materijala temeljen je na povezanosti kemijske strukture i svojstava anorganskih spojeva. Učinkovitost novih materijala predviđena je na temelju elektronske strukture atoma koja daje najpotpuniju informaciju o reaktivnosti i mogućnosti stvaranja kemijskih spojeva. Razvijen je novi hidroizolacijski materijal čiji sastavni dijelovi duboko prodiru u kapilarni sustav podloge na koju su neseni. Reakcijom nastali netopivi spojevi ispune pore i kapilare podloge te građevinska konstrukcija postaje trajno vodonepropusna. U istraživanjima brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih cementnih materijala studiran je efekt alkalijskih soli kao ubrzivača vezanja aluminatnog cementa (AC). Dodatak alkalijske soli ubrzava vezanje AC i uzrokuje vrlo rane čvrstoće cementnog materijala. Pravilnim izborom vrste i masenog udjela alkalijske soli omogućeno je pripravljanje brzovezujućih i brzootvrdnjavajućih cementnih materijala točno određenog vremena vezanja i visoke čvrstoće. Osim razvoja novih materijala istraživanja su doprinjela boljem razumjevanju kinetike i mehanizma brzog vezanja i očvršćivanja AC u nazočnosti alkalijskih soli. Proces očvršćivanja je reakcija prvog reda u razdoblju šest sati od pojave prvih mjerljivih čvrstoća. Dodatak soli ne utječe na brzinu očvršćivanja već samo skraćuje vrijeme indukcijenastajanja hidrata.

Ključne riječi: aluminatni cement, brzovezujući materijali, brzootvrdnjavajući materijali, cementne paste, dodaci, čvrstoća na tlak, čvrstoća na savijanje, hidratacija, hidroizolacijski materijali, litijeve soli, mortovi, očvršćivanje, rentgenska analiza, soli alkalijskih kovina, ubrzivači vezanja, vrijeme vezanja.

Ciljevi istraživanja: Istraživanja su pokrenuta sa svrhom razvoja hidroizolacijskog materijala za održavanje i zaštitu objekata od vode i vlage. Očekuje se razvoj hidroizolacijskog materijala čiji sastavni dijelovi prodiru u kapilarni sustav podloge na koju su naneseni. Reakcijom nastali netopivi spojevi ispunit će pore i kapilare podloge, te građevinski objekt postaje trajno vodonepropustan. U istraživanjima brzovezujućeg i brzootvrdnjavajućeg materijala razvojem novih materijala želi se doprinjeti boljem razumjevanju procesa hidratacije AC i mehanizma vezanja AC u nazočnosti alkalijskih soli. Pokušat će se objasniti utjecaj alkalijskih kationa i raznih aniona na brzinu vezanja. Istraživati će se utjecaj kiselosti na brzinu vezanja i utvrditi ovisnost vremena vezanja o pH. Studirat će se kinetika i mehanizam procesa očvršćivanja i pokušati dati matematički opisi procesa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr