SVIBOR - Projekt broj: 2-15-044

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-044


ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ POSTUPAKA VALORIZACIJE SERPENTINITA


Glavni istraživač: ĆOSIĆ, MILOMIR (74254)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Metalurški fakultet, Sisak (124)
Odjel/Zavod: Zavod za materijale
Adresa: Aleja narodnih heroja 3
Grad: 44000 - Sisak, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)44 32-961
teleFaks: 385 (0)44 32-961
E-mail: mcosic aOLIMP.IRB.HR

Sažetak: Razgradnja serpentinita otapanjem u HCl. Optimalni uvjeti otapanja. Istaloženi SiO2 i SiO2 gel. Izdvajanje primjesa iz SiO2. Svojstva amorfnog SiO2 praha. Izdvajanje primjesa iz otopine MgCl2, kontroliranim taloženjem teško topivih hidroksida i oksihidroksida, povišenjem pH - otapanjem dodanog MgO. Izdvajanje FeOOH(Fe2O3) i nikal - kobaltnog koncentrata. Dobivanje prahova metalnog nikla i kobalta iz koncentrata i njihova karakterizacija. Kinetika i mehanizam toplinske razgradnje MgCl2. Svojstva dobivenog MgO. Toplinska razgradnja serpentina iz serpentinita do slobodnih oksida. Luženje vodene suspenzije toplinski obrađenog serpentinita sa stlačenim CO2 i izdvajanje hidratiziranih magnezij karbonata iz zasićene otopine Mg(HCO3)2. Svojstva MgO dobivenih iz tih karbonata. Konsolidacija prahova raznih MgO oblika. Kinetika i mehanizam sinteriranja MgO.

Ključne riječi: Serpentinit, Termička obrada, Fluidizirani sloj, Izluživanje, Dobivanje, Amorfni silicij (IV)- oksid, Nikal, Kobalt, Magnezij oksid, Prah, Sinteriranje.

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja jest : - utvrđivanje optimalnih uvjeta razgradnje serpentina u serpentinitu, - dobivanje disperznih i aktivnih prahova MgO, SiO2 (amorfni), FeOOH(Fe2O3), te Ni i Co, visoke čistoće, - karakteriziranje dobivenih prahova i njihova industrijska primjena u dobivanju novih materijala i - studij sinteriranja MgO. Predviđa se da će predložena istraživanja dati znanstveni doprinos poznavanju mehanizma razgradnje serpentina i mehanizma sinteriranja MgO. Na temelju spomenutih spoznaja i podataka koji će se utvrditi eksperimentalno i literaturno, predložit će se postupci koji će omogućiti da se iz 1t serpentinita izdvoji: 360kg MgO, 380 kg SiO2, 80 kg Fe2O3, 3-4 kg Ni i 0,15-0,20 kg Co.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet "Kiril i Metodij"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Skopje, R Makedonija


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Postupak dobivanja disperznog i aktivnog oblika MgO direktno iz serpentinita
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Milomir Ćosić

 2. Naziv: Postupak dobivanja čistog MgO, amorfnog SiO2 i koncentrata primjesa i pratećih elemenata iz serpentinita s visokim sadržajem serpentina izluživanjem kloridnom kiselinom
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Milomir Ćosić

 3. Naziv: Postupak toplinske razgradnje serpentinita radi dobivanja amorfnih i reaktivnih slobodnih oksida
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Milomir Ćosić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.08.95
Informacije: svibor@znanost.hr