SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 2-15-124

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 2-15-124


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 46
Ukupno objavljenih radova: 49


Naslov: The examination of the phase transformation of aragonite into calcite by means of DSC analysis

Autori:
Perić, Jelena (36162)
Krstulović, Ruža (36162)
Ferić, Tereza (11612)
Vučak, Marijan (181073)
Časopis: Thermochimica Acta
Broj: 10
ISSN: 0040-6031
Volumen: 207
Godina: 1992
Stranice: od 245 do 254
Broj referenci: 12
Jezik: engleski
Sažetak: Prijelaz aragonitne modifikacije CaCO3 u kalcitnu strukturu praćena je pomoću neizotermne DSC analize. Matematičkom analizom DSC krivulja određen je mehanizam i kinetika faznog prijelaza aragonita u kalcit. Kinetičke krivulje a=f(t) i a=f(T) su S-oblika i njihove točke infleksije i točke v(max) na krivuljama v=f(t) i v=f(T) su međusobno povezane i definiraju se pojmom stacionarne točke. Kinetičke krivulje pokazuju da v(max) odgovara (dH/dt)max endotermnog pika prijelaza aragonita u kalcit što je karakteristika za topokemijske reakcije.
Ključne riječi: Kalcit, Aragonit, Kalcij-karbonat, Fazni prijelaz, DSC analiza, Kinetika procesa, Mehanizam procesa.

Naslov: Examination of reaction between the NSF superplastifer and cement

Autori:
Krstulović, Ruža (36162)
Žmikić, Anka (55784)
Dabić, Pero
Časopis: Cement and Concrete Research
Broj: 5
ISSN: 0008-8846
Volumen: 24
Godina: 1994
Stranice: od 948 do 958
Broj referenci: 8
Jezik: engleski
Sažetak: Ispitivana je reakcija između surplastifikatora NSF i portland cementa metodom spektrofotometrije i konduktometrije i mjerenjem čvrstoće uz dodatak 0.1-2% aditiva. Na osnovu dobivenih rezultata za električnu provodnost i adsorbiranu masu aditiva na površinu cementa i u usporedbi s povećanjem čvrstoće uzoraka cementa zaključeno je o pojavama i efektima između aditiva i cementa.
Ključne riječi: Reakcija, Cement-superplastifikator, NSF, UV-spektrofotometrija, Konduktometrija, Provodnost, Mehanizam, Čvrstoća.

Naslov: Interaction of Ionic Species in Hydrated Cement with a Superplastcificiser Admixture

Autori:
Žmikić, Anka (55784)
Krstulović, Ruža (36162)
Časopis: Cement and Concrete Research
Broj: 4
ISSN: 0008-8846
Volumen: 24
Godina: 1994
Stranice: od 743 do 751
Broj referenci: 8
Jezik: engleski
Sažetak: Rad ima za cilj da se dobije suptilniji uvid u iterakciju aditiva sa hidratiziranim i kompleksnim kationskim specijama i vrstu liganada oslobođenih reakcijom supstitucije. U tu svrhu provedena su ispitivanja s otopinama čistih soli i njihovim smjesama kakve sdrže i otopine hidratiziranog cementnog ekstrakta. Primijenjeni su aditivi tipa superplastifikatora NSF i MSF. Mjerenja su vršena na UV-spektrofotometru i konduktometrijski. Zaključeno je da aditiv stupa u inerakciju s oslobođenim hidratiziranim ionima ili hidokso-kompleksom.
Ključne riječi: Interakcija, Aditivi (KNS, SNF), Sintetska otopina, UV-spektrofotometrija, Konduktometrija.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr