SVIBOR - Projekt broj: 2-15-126

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-126


STUDIJ SEPARACIJE FENOLA IZ VODE KOLONSKOM EKSTRAKCIJOM


Glavni istraživač: NUBER, ZVONIMIR (33791)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb (125)
Odjel/Zavod: Zavod za mehaničko i toplinsko inženjerstvo
Adresa: Marulićev trg 20
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 452-477

Sažetak: Na postojećem ekstraktoru s pulsirajućim setom perforiranih plitica ispitat će se karakteristike separacijskog procesa variranjem geometrije plitica,njihove frekvencije i amplitude,površinskog protoka faza,koncentracije polutanata u sirovini,kako bi se dobio uvid u ponašanje faktora kapaciteta,odnosno koeficijente prijenosa tvari i specifične međufazne površine.NA osnovu stečenih spoznaja smišljeno će se planirati i izvesti istraživanje ponašanja sustava u koloni sa setom impelera i koloni s rotirajućim diskovima.Očekuje se da će analiza rezultata jasno ukazati na optimalne uvjete separacije u odabranim tipovima kolona.

Ključne riječi: ekstrakcija,kolona,međufazna površina,koeficijent prijenosa tvari,fenol

Ciljevi istraživanja: Potrebno je istražiti međusobne odnose fizikalno-hidrodinamskih i geometrijskih karakteristika kolonske ekstrakcije fenolom visokokontaminiranih voda primjenom butil acetata kao selektivnog otapala. Pri tome se očekuje uobličenje niza procesno važnih informacija o sposobnostima ovakovih sustava da zadovolje zahtjeve za visokim stupnjem separacije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr