SVIBOR - Projekt broj: 2-15-302

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-15-302


Prijenosi energije u sistemu Č-S-O tekstilne industrije


Glavni istraživač: SKOKO, MIROSLAV (82014)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 60
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 13
Naziv ustanove: Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb (117)
Odjel/Zavod: Tekstilno-mehanički
Adresa: Zagreb, Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)571-649
Telefon: 385 (0)571-403
Telefon: 385 (0)173-133
Telefon: 385 (0)444-258
teleFaks: 385 (0)440-276

Sažetak: Istražit će se funkcionalne ovisnosti sprege sistema radnika, Ť strojeva i radne okoline, na bazi ergonomskih postavki, sa svrhom Ť iznalaženja optimalnih uvjeta između humanizacije i proizvodnosti Ť rada. Sprovest će se ispitivanja i ocjene tipičnih radnih Ť položaja, kao i slučajevi preopterećenja radnika. Istražit će se Ť štetno djelovanje previsoke razine buke na radnike, te Ť djelotvorni načini smanjivanja buke. Osobita će pozornost biti Ť usredotočena na štetna djelovanja mikroklimatskih stanja s Ť obzirom na tehnološke zahtjeve u tekstilnoj i odjevnoj Ť industriji. Istražit će se racionalne mogućnosti djelotvornog Ť iskorištavanja energije. Ispitivanja uključuju tehnološke Ť procese, tehničke sisteme s kotlovskim postrojenjima i Ť transportom energijskih fluida. Iskazat će se moguće ekonomične Ť uštede energije za prosječno poduzeće, kao i za ukupnu tekstilnu Ť industriju Hrvatske. OPIS RADA NA PROJEKTU 1-15-302 OD 01.01.1994-31.08.1995.GOD 1.OPĆENITO O PROGRAMU 2. NOVO: 94.-95.g. (POSTIGNUĆA) REZULTATI Nastavljena su istraživanja sustava čovjek-stroj-radna okolina u Ť tekstilnoj i odjevnoj industriji.Istražene su optimalne veze i Ť interakcije između tehnoloških, tehničkih i ergonomskih čimbenika Ť u toj složenoj sprezi, uz primjenu elektroničkog računala. Ť Postavljeni su modeli simulacije strujanja Newtonovskih i Ť non-Newtonovskih fluida kroz modele carotid arterije. Mjerenja su Ť izvršena primjenom fotoelastične aparature. Kako bi se omogućio Ť sistematski uvid, primjećene pojave snimaju se na video traku. Na Ť mjestima račvanja primjećene su zone separacije Newtonovskih i Ť non-Newtonovskih fluida. Da bi se dobile veličine brzina Ť korištena je moderna metoda mjerenja pomoću Ť laser-Doppler-anemometra. Izvršen je optimalni izbor sustava za mjerenje utroška pogonske Ť električne energije na klimatizacijskim uređajima, pri čemu je Ť postignuto smanjenje od 29,7% jna angačiranoj električnoj Ť energetskoj snazi. Nadalje, nastavljen su istraživanja smanjenja potrošnje energije Ť u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Rezultati godišnjih ušteda Ť energije za jedno veće poduzeće iznose: rekuperacijom otpadnih Ť toplina i djelomičnom supstitucijom goriva s otpacima u Ť kotlovskim postrojanjima otpadnih toplina i djelomičnom Ť supstitucijom goriva s otpacima u kotlovskim postrojenjima Ť 13.751.600 MJ iskorištenjem topline kondenzata u zatvorenom Ť povratu s optimatizacijom dvofaznog strujanja 18.460.000 MJ, Ť uvođenjem zonskih sustavaklimatizacije s višebrzinskim Ť ventilatorima i ekonomskim ovlaživačima 11.700.000 MJ, Ť iskorištavanjem topline otpadnihtehnoloških tekućina 20.974.500 Ť MJ i rekuperacijom otpadne topline kod sušenja tkanina 5.076.500 Ť MJ ili ukupno 69.962.600 Mj. Cjelokupna industrija Hrvatske može Ť se ponderirati s oko 25 takvih poduzeća, sa sveukupnom uštedom Ť energije oko 1.749.065.000Mj/god. (za oko 37% nižom od sveukupne Ť energije) ili vrijednosti uštede na gorivu od oko 47.974.354 Ť kn/god. Istraženi uređaji, za postizanje prethodnih rezultata, Ť izrazito su rentabilni zbog kratkog osnovnog roka otplate od oko Ť 2 godine.

Ključne riječi: Čovjek-stroj-okolina, Energija, Ergonomija, Povrat topline, Tekstilna i odjevna industrija.

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja pojednostavljenje rada, te ispitivanje i određivanje vremena izrade s ergonomskih polazišta. Pri obavljanju rada treba postići bolji ekonomski učinak, uz manji utrošak energije i zamor radnika. Na temelju istraženih uzroka povećanja razine zvičnog tlaka strojeva, nužno je iznaći kvantitativna rješenja za svođenje te razine u dopuštene i snošljive okvire. Da bi se postigla zadovoljavajuća mikroklimatska stanja, definirati će se prostorije, strojevi i klimatizacijski uređaji s boljim gospodarstvenim i ostalim značajkama, čime će se smanjiti sadašnji utrošak energije. U energijskim postrojenjima istraživat će se djelotvorne mogučnosti rekuperacije otpadnih toplina vrelih plinova te uzduha i tekućina, kao i primjene automatizacije u tim procesima. Na taj se način predviđa smanjenje potrošnje energije po jedinici društvenog proizvoda u tekstilnoj i odjevnoj industriji Hrvatske, za oko 35%, a koja je sada oko dva puta veća od takve potrošnje u razvijenim zapadnoevropskim zemljama.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr