SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-15-302

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-15-302


Broj radova citiranih u CC: 13
Broj ostalih radova: 47
Ukupno objavljenih radova: 60


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Izmjenjivači topline

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Izdavač: Mladost
  Godina: 1995
  Stranice: do 352
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izjenjivači topline "I" izvedbe (snage 1.400 kW i 900 kW)izradjuju se od nehrdjajućeg čelika i koriste energiju iz otpadnih, agresivnih tehnoloških tekučina. U bešavnu čeličnu cijev promjera do 25 mm, uzdužno je ugradjen snop cijevi promjera do 16 mm, sa skretnim pločama za tekućine, poklopcima za čišćenje i ostalim elementima. Ti se izmjenjivači sada u većini zemalja u tranziciji pretežno uvoze, tako da domaći proizvod može postići razmjerno visoku cijenu. Rizik je u posljednje vrijeme smanjen jer je omogućeno dobivanje kredita za proizvodnju. Profitabilnost programa ne ovisi o nabavi materijalnih inputa ni o procesu proizvodnje. Profitabilnost se smanjuje oko 10% zbog rizika prodaje, a pri povećanju investicijskih ulaganja i obujma proizvodnje oko 30%.

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Dobivanje toplinske energije iz otpadnih plinova

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Izdavač: Mladost
  Godina: 1995
  Stranice: do 353
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Riječ je o uredjaju za povratno dobivanje toplinske energije iz otpadnih vrućih plinova. Sastoji se od protuunakrsnog izmjenjivača topline otpadnih plinova i zraka, ventilatora, filtera, vrata, limenih kanala, regulacijske i zaštitne rešetke i ostalih elemenata. Snaga uredjaja je 235 kW i 135 kW. Kako se trenutno većinom uvoze, domaći proizvod može postići razmjerno visoku cijenu. Rizik je mali, osobito otkako je uvedeno kreditiranje proizvodnje. Nabava inputa i proizvodnja je jednostavna. Za proizvodnju se nabavljaju rabljeni strojevi, ali tehnički ispravni. Potrebni su: tokarilica, bušilica, glodalica, rezalica, škare, savijalica, štanca, polirka, kompresor, zavarivački aparati, naprave i alati.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Doprinos istraživanjima naprezanja radnika u Tekstilnoj industriji

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Strojarstvo
  Broj: 1
  ISSN: 0562-1887
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 25 do 29
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su izložena istraživanja metoda i postupaka zapronalaženje naprezanja radnika te procjenu radne sposobnosti iudobnosti. Razmotreni su uzroci izrazito velikih i po zdravljeopasnih naprezanja radnika pri nekim karakterističnim radnimpostupcima u tekstilnoj industriji.
  Ključne riječi: Naprezanje, Radnik, Tekstilna industrija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnosti smanjenja utroška goriva kod parnih kotlovskih postrojenja

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Energetičar
  Broj: 1
  ISSN: 0350-3771
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 34 do 35
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizirana su izvorišta gubitaka energije u parnim kotlovskimpostrojenjima, kao što su nepovratljivost procesa izgaranja tevrući otpadni plinovi i tekućine. Zbog ovih se gubitaka smanjujeznatno toplinski stupanj korisnosti postrojenja. Razmotreni susistemi i postupci kojima se smanjuju ti gubici, kao povišenjetlaka i pregrijavanje pare, te predgrijavanje pojne vode i zrakaza izgaranje.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje zbrinjavanja tekstilnih otpadaka pomoću sagorjevanja

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 159 do 163
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražene su racionalne mogućnosti sanacije problema tekstilnihotpadaka pomoću sagorijevanja u kotlovima posebice gledeekološkog stajališta. Razmatrane su prednosti pirolitičkogspaljivanja otpadaka u odnosu na konvencionalan načinsagorijevanja u kotlovima.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimalni klimatizacijski sistemi i uređaji u tekstilnoj industriji

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 2
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 72 do 75
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su razmotreni razvoj i suvremena dostignućaklimatizacijskih sistema i uređaja, s posebnim osvrtom na izložbuITMA 91 u Hannoveru. Izložena su optimiranja pojedinih dijelovaklimatizacijskih uređaja, posebice sa stajališta utroška energijei promjenjivih količina zraka za radnike. Istaknute su povoljneznačajke skupnog zračnog sistema klimatizacije, čišćenja strojevai zbrinjavanja tekstilnih otpadaka.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog istraživanjima sistema i uređaja za ovlaživanje zraka u tekstilnoj industriji

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 7
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 333 do 337
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su istraženi racionalni sistemi i uređaji za ovlaživanjezraka u tekstilnoj industriji. Prikazani su utjecaji vlažnostizraka na radne uvjete, te rezultati ispitivanja optimalnihutrošaka energije za ovlaživanje.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog istraživanjima ergonomskih načela opterećenja radnika u procesu šivanja odjeće

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Ujević, Darko
  Stracaboško, Rudolf (194860)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 9
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 439 do 444
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena su opterećenja radnika u tehnološkom procesu šivanjaodjeće. Snimane su konture sjedećeg položaja radnika na kojega suprethodno postavljene markacijske točke od glave do slabinskogdijela konture kralješnice. Utvrđene su potezne sile u tri radnapoložaja kod trideset ispitanica. Na temelju snimanja radnikautvrđene su vrijednosti kuta zakrivljenosti slabinskogi vratnog dijela konture kralješnice, ovisno o vremenu trajanjaprocesa šivanja odjeće.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje štetnih djelovanja tehnološkoh prerada na radne uvjete i mogućnosti njihovi otklanjanja

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 191 do 199
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražena su štetna djelovanja tehnoloških prerada, posebice utekstilnoj industriji, koja uvjetuju pogoršanje radnih isigurnosnih uvjeta. Razmotreni su djelotvorni sustavi i uređajikojima se omogućavaju smanjenje štetnih utjecaja, poboljšicemikroklimatskih i ostalih stanja radnog okoliša.
  Ključne riječi: Štetna djelovanja i smanjenja, Tehnološka prerada, Radni i sigurnosni uvjeti

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog istraživanjima smanjenja buke u pogonima tekstilne industrije

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Stracaboško, Rudolf (194860)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 2
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 77 do 82
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su razmotreni utjecaji štetnih djelovanja povišenihintenzivnosti buke na radnike. Istražene su razine buke utkalačkoj prostoriji opremljenoj strojevima s utkivnim trakama.Prikazani su sistemi i uređaji kao moguća rješenja za smanjenjebuke u radnim prostorijama.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kondenzat u parnim toplinskim postrojenjima

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: EGE.Energetika.Gospodarstvo.Ekologija.Etika
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0628
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 40 do 41
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmotrene su mogućnosti smanjenja gubitaka pri povratukondenzata od tehnoliških i ostalih potrošača topline dokotlovskog postrojenja.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje poboljšanja učinkovitosti uređaja za iskorištavanje toplina iz otpadnih tekučina kod oplemenjivanja tekstila

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 9
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 496 do 499
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražene su mogućnosti povišenja tehničke i gospodarstvenedjelatnosti uređaja za iskorištavanje otpadne topline tekućinakod oplemenjivanja tekstilnih proizvoda. Pritom su posebicerazmotreni cijevni i rotacijski rekuperatori topline. Ispitan jeizmjenjivač topline radi utvrđivanja mogunosti racionalneprimjene u domaćoj proizvodnji.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ođenje sustava međufaznog programiranog transportiranja i praćenje tehnolokih operacija u odjevnoj industriji

  Autori:
  Kunštek, Ana (118931)
  Rogale, Dubravko (119041)
  Časopis: Tekstil
  Broj: 2
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 76 do 80
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazane su temeljne značajke radnih mjesta opremljenihsustavima programiranog međufaznog transportiranja u odjevnojindustriji i istaknuto je značenje primjene elektroničkihračunala za vođenje sustava transportiranja te za istovremenoprikupljanje niza podataka. Sačinjen je pregled procesnihpodataka koji se prikupljaju elektroničkim računalima tijekomvođenja sustava transportiranja i prikazuju na monitorimainstaliranim uz radna mjesta, što ima izrazit utjecaj na protokinformacija.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanja optimalizacije tehnoloških postupaka pri upotrebi različitih sustava međufaznog transportiranja u odjevnoj industriji

  Autori:
  Kunštek, Ana (118931)
  Rogale, Dubravko (119041)
  Trgovec, Ljiljana
  Časopis: Tekstil
  Broj: 4
  ISSN: 0492-5882
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 168
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvedene su i analizirane strukture tehnološke operacije šivanjakosog džepa hlača s podmetanjem džepne vrećice na oblikovanimradnim mjestima primjenom transportnih kolica za montažu hlača iprimjenom međufaznog programiranog transportera s radnim mjestimatt. Eton. Metodom predeterminiranih vremena iz MTM sustavaodređena su normalna vremena pokreta, tehnoloških postupaka itehnološke operacije. Na temeljku tog izvedena je optimalizacijatehnoloških postupaka, te je istražen njihov utjecaj na strukturutehnoloških operacija pri čemu je utvrđena povoljnija strukturapostignuta primjenom međufaznog programiranog transportera sradnim mjestima.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Studii i analizi na vremenski normativi za konfekcisko inzenerstvo

  Autori:
  DragČević, Zvonko
  Rogale, Dubravko (119041)
  Časopis: Tekstilstvo
  Broj: 1
  ISSN: 0351-487
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 61 do 65
  Jezik: makedonski
  Sažetak: Prikaz na glavni karakteristiki na tekst. konfekciska industrijakaka i na problem emite pri organiziranje na kontinuiran tehnološki proces zaproizvodstvo na obleka od as ka od aspekt na realno potrebni vremenski normativi. Metodite zasnimanje na potrebnoto vreme so štoperica baraat stabilizirano rabotno mesto, a samatapostapha izložena e na subjektivni greški (greški od snimanje, greški od procenka nazalaganjeto) koi što možaat da bidat začitelni so ogled na kratkosta na ciklusiteza realizacija na rabotnite operacii. Za odreduvanje optimalni metodi na rabota so potrebnoto vreme zaizveduvanje se koristat sistemi so odnapred odredeni vremenski normativi(SOOVN).

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena novih spoznaja pri ergonomskom oblikovanju radnih mjesta

  Autori:
  Rogale, Dubravko (119041)
  DragČević, Zvonko
  Kunštek, Ana (118931)
  Trgovec, Ljiljana
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 203 do 210
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Primjenom novih znanstvenih spoznaja i mogućnosti mjeridbepokazatelja razmatrana je i poboljšana struktura tehnoloških postupaka šivanja odjeće na dva različito oblikovana radna mjesta te su ustanovljene prednosti oblikovanja radnih mjesta uvođenjem sredstva rada više tehničke razine čime je uproizvodnom sustavu moguće optimalno ergonomski oblikovati radne metode uz smanjenje zamora i povećanu sigurnost radnika priradu.
  Ključne riječi: metode mjeridbe tehnoloških pokazatelja, ergonomsko oblikovanje radnih mjesta, struktura tehnoloških postupaka, tehnološki pokazatelji i parametri

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Flow Studies in Rigid and Elastic Y-junction Models Using Newtonian and non-Newtonian Fluids

  Autori:
  Leipsch, D
  Poll, A
  Mijović, Budimir (173291)
  Pflugbeil, G
  Časopis: BED
  Volumen: 22
  Godina: 1992
  Stranice: od 277 do 280
  Jezik: engleski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Flow Studies in Elastic Y-models Using Newtonian and non-Newtonian Fluids

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Časopis: Periodicum Biologorum
  Broj: 1
  Volumen: 95
  Godina: 1993
  Stranice: od 129 do 132
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj racionalnih industrijskih energijskih klimatizacijskih sustava na radne uvjete

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Časopis: Sigurnost
  ISSN: 620.-9
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 209 do 217
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana su istraživanja racionalizacije industrijskih energijskih i klimatizacijskih sustava i uredjaja. Razmatranjima se nastoji smanjiti utrošak toplinske i elektične struje u kotlovskim postrojenjima, te klimatizacijskim sustavima, kao i optimarni transport povratnog kondenzata. Pri tome je posebice istaknuto znatno smanjenje onečišćenja okoliša i poboljšanje radnih uvjeta
  Ključne riječi: racionalizacija energetskih sustava, transport kondenzata, zaštita okoliša, radni uvjeti

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedlog postupka izbora lokacije postrojenja za zbrinjavanje komunalnog otpada

  Autori:
  Stracaboško, Rudolf (194860)
  Časopis: Glasnik konzorcija čistoća
  Broj: 12/1
  Godina: 1994
  Stranice: od 65 do 68
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Medjunarodna agencija IAEA je publicirala oko pedeset knjiga u obliku zakona za rad i sigurnost vodiča, poznatih kao NUSS program, a objevljene su na engleskom, ruskom, španjolskom i francuskom jeziku. U te zakone su s novim iskustvima stizale i nove nadopune i izmjene, a zemlje članice aktivno su sudjelovale u tome. Sazrelo je vrijeme da se i drugdje primijene iskustva i metodologija iznesena u IAEA publikacijama.

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Optimalizacija sustava i uređaja kondenzata vodene pare u industriji

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Pećarić, Ratko
  Naslov zbornika: Kondenzat-energetski, ekološki i ekonomski resurs
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6224-00-3
  Stranice: od 27 do 34
  Skup: Kondenzat-energetski, ekološki i ekonomski resurs
  Održan: od 14.12.93 do 15.12.93
  Sažetak: Razmotrene su racionalne mogućnosti transportiranja kondenzata odpotrošača do generatora pare, pri čemu su razrađeni algoritmi zadvofazno i mješajuće strujanje. Prikazani su razni tipoviodvodnika kondenzata, s njihovim značajkama i primjenom, teostali sastavni dijelovi transporta. Obrađeni su sistemiiskorištavanja topline kondenzata u pogonima i kotlovnici.Istaknuta je važnost kontrole rada i održavanja kondenzatnihuređaja, s posebnim osvrtom na zaštitu od korozije.
  Ključne riječi: Transport kondenzata, Algoritmi strujanja, Odvodnici, Iskorištavanje kondenzata

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Novosti u odjevnoj tehnologiji na Kelnskom sajmu IMB'91

  Autori:
  Rogale, Dubravko (119041)
  Naslov zbornika: "Moderni tekstil, Tehnologije i marketing"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, BiH
  Godina: 1991
  Stranice: od 49 do 61
  Skup: Moderni tekstil, tehnologije i marketing
  Održan: od 05.09.91 do 10.09.91

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hyperelastic behaviour of large blood vessels

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Agić, Ante
  Naslov zbornika: Topics on Biomathematics, Ed. World Scientific
  Jezik: engleski
  Mjesto: Singapore, Singapore
  Godina: 1993
  Stranice: od 151 do 160
  Skup: 2-nd International Conference on Biomathematics
  Održan: od 05.10.92 do 07.10.92
  Sažetak:

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Numerical Simulation of Pulsatile Flow in Large Blood Vessels

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Agić, Ante
  Naslov zbornika: Computer Simulation in Biomechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Paris, Francuska
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: IV-th International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics
  Održan: od 30.06.93 do 02.07.93

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Numerical Analysis of Blood Flow in Arteries

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: Workshop on Cardiovascular Dynamics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tainach, Austrija
  Godina: 1991
  Stranice: od 32 do 32
  Skup: Workshop on Cardiovascular Dynamics, Satelite Symposium of the 7-th ICMMB'91
  Održan: od 17.10.91 do 18.10.91

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Termodinamičko ponašanje velikih krvnih žila

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: Modeli neizotermnih procesa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 24 do 34
  Skup: 1-th European Conference on Biomedical Engineering
  Sažetak: Aterosklerotske lezije lokalizirane su naročito na djelićima na kojima dolazi do iznenadnih promjena geometrije žile, kao što su zakrivljenja i bifurkacije. Da bismo odredili osobine profila rizika, koristili smo modele protoka koji dobro oponašaju određenu anatomiju i osobine površine ljudske vaskulature zajedno s pokusnim tekučinama koje odgovaraju fizikalno-kemijskim osobinama krvi. Analize režima protoka izvršene su pomoću laser-Doppler-anemometra. Procjena interakcija između sitnih djelića materijala s drugim takvim djelićima, te djelića sa stijenkom krvne žile izvršena je viskozimetrom. Započeli smo sa pojednostavljenim silikonskim gumenim Y-modelom. Zanimljiva područja su analizirana pomoću laser-Doppler-anamometra.

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza pulsnog strujanja Newtonovskih i ne-Newtonovskih tekućina kroz elastične Y-modele

  Autori:
  Leipsch, D
  Mijović, Budimir (173291)
  Urednici
  Leipsch, D
  Mijović, Budimir (173291)
  Ujević, Darko
  Naslov zbornika: Biofluid Mechanics, Proceedings of the 3rd Internat. Symp. July, Munich
  Jezik: engleski
  Mjesto: Munchen, Njemačka
  Godina: 94
  ISBN/ISSN: 3-18-310717
  Stranice: od 255 do 260
  Skup: 3rd Inter. Symp. of Biofluid Mechanics
  Održan: od 16.07.94 do 19.07.94
  Ključne riječi: laser-Doppler-anammometer

 28. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Flow studies of non-New. fluid through model carotid artery

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: 10th Int. Symp. on Biom. Engin.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 94
  Skup: 10th Inter. Sympo. on Biom. Eng.
  Održan: od 24.11.94 do 26.11.94

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Flow studies in elastic Y-model using newton. and non-Newton. fluids

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: 1 Hrvatski kongres mehanike
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 94
  Stranice: od 613 do 620
  Skup: 1 Hrvat. kongr. mehanike
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analisis of wave propagation in elastic silicone model

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: XVII Europ. Congress on Noninvasive cardiovascular Dynamics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 95
  Stranice: od 68
  Skup: XVII Europ. Congr. on noninvasive Cardiovs. Dynamics
  Održan: od 28.05.95 do 31.05.95

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A finite element modelling of fluid-structure interaction

  Autori:
  Stracaboško, Rudolf (194860)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Munchen, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 195 do 196
  Skup: EUROMECH 1st European Solid Mechanic Conference
  Održan: od 09.09.91 do 13.09.91

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Wave Propagation in a Elastic Tube

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Agić, Ante
  Trnski, Darko
  Kuprešak, Željko
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 16-th Alps Adria Meeting of Anatomicts
  Održan: od 20.05.93 do 23.05.93

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Eksperimentalna analiza pulsnog strujanja njutnovskih tekućina kroz elastične Y-modele pomoću laser-Doppler-anemometra

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: Od uzorka do podatka i informacije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 58 do 59
  Skup: Od uzorka do podatka i informacije
  Održan: od 20.10.93 do 23.10.93
  Sažetak: Aterosklerotske lezije lokalizirane su naročito na djelićima na kojima dolazi do iznenadnih promjena geometrije žile, kao što su zakrivljenja i bifurkacije. Da bismo odredili osobine profila rizika, koristili smo modele koji dobro oponašaju određenu anatomiju i osobine ljudske vaskulature zajedno s pokusnim tekućinama koje odgovaraju fizikalno-kemijskim osobinama krvi. Analize režima protoka izvršene su pomoću laser-Doppler-anemometra. Procjena interakcija između sitnih djelića materijala s drugim takvim djeliima, te djelića sa stijenkom krvne žile izvršena je viskozimetrom. Zapoćeli smo sa pojednostavljenim silikonskim gumenim Y-modelom. Studije protoka kroz modele vršene su za slijedeće omjere brzine protoka Q2:Q1 = 0.5 i 0.7, Reynoldsov broj Re = 250, 380, 500 i 1000. Protok je vizualiziran bojanjem te fotoelestičnim aparatom (Tiedemann) te pomoću birefrigentne otopine. I dok se prva metoda može koristiti samo za ujednačeni tok, druga omogućava i proućavnje pulsirajućeg toka. Prikazuje se cijela dužina poremeţenog toka, poćev od poremećaja, separacije toka i ponovnog spajanja, sekundarnog toka. Ovom metodom dobiva se prikaz cijelog polja protoka: to je napredak u odnosu na ostale metode koje pružaju informacije o pojedinim česticama ili putevima struje, kako bi se omogućio sistematski uvid, primiječene pojave snimaju se na videotraku. To nam omogućava mjerenje amplitude te privremenih uzoraka kretanja i migracije točaka stagnacije tokom pulsirajućeg toka.
  Ključne riječi: Elastični Y-model, Laser-Doppler-anemometar

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Determination of Viscoelastic Characteristic of the Intervertebral Disk

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: Eith Meeting of the European Society of Biomechanics
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rim, Italija
  Godina: 1992
  Stranice: od 48 do 48
  Skup: Eith Meeting of the European Society of Biomechanics
  Održan: od 21.06.92 do 24.06.92

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Reološka karakterizacija modelski krvi sličnih kapljevina

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Agić, Ante
  Naslov zbornika: Od uzorka do podatka i informacije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 128 do 129
  Skup: Od uzorka do podatka i informacije
  Održan: od 20.10.93 do 23.10.93
  Sažetak: Kompleksna funkcija krvi u ljudskom organizmu nameće potrebu što preciznije definicije reolokih svojstava krvi kao kontinuuma. Svojom građom krv je višekomponentni fluid s dominantnom ulogom crvenih krvnih tjelešaca. U reološkom smislu krv se može uzeti kao mikropolarni fluid. Krvna tjelešca kao mikroelementi (bikonkavni diskovi) doživljavaju značajan iznos lokalne mikrodeformacije. U eksperimentalne svrhe koristi se separan kao dobra reološka aproksimacija krvi. U ovom radu se odre:uju reološki parametri modelske tekučine uz korištenje Couetteov rotacioni viskozimetar RV100. Obradom eksperimentalnih podataka dobivena je reprezentativna viskoznost u iznosu 8.72 mPas i gustoća 989 kg/mm3 kod temperature 23.50C. Za određivanje reprezentativnog viskoziteta korišten je Cassonov model nenewtonovske tekućine. Kao dominantni faktor javlja se utjecaj sastava komponenti separana na viskoznost. Nelinearnom regresijom između eksperimentalnih podataka i teoretskog modela dobiveno je smično naprezanje plastičnog tečenja. Usporedbom elastične i viskozne komponente viskoznosti između krvi i separana uoćeno je izrazito odstupanje elastičnih komponenti kompleksne viskoznosti uz zadovoljavajuće poklapanje viskozne komponente kompleksne viskoznosti. Zbog toga se u modelskim ispitivanjima preporuţa upotreba dvofazne tekućine s visokom koncentracijom čestica.
  Ključne riječi: Couetteov rotacioni viskozimetar, Separan

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Extended Model of the Dynamic Spine Segment

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: Commission of the European Communities
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nica, Francuska
  Godina: 1991
  Stranice: od 7 do 7
  Skup: 1-th European Conference on Biomedical Engineering
  Održan: od 17.02.91 do 20.01.91

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Strukturna mehanika bioloških tkiva

  Autori:
  Agić, Ante
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: ICIAM 95
  Jezik: engleski
  Mjesto: HAMBURG, GERMANY
  Godina: 95
  Stranice: od 149 do 149
  Skup: ICIAM 95
  Održan: od 03.07.95 do 07.07.95
  Ostalo:

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Raunalska baza podataka tehnoloških operacija proizvodnje odjeće

  Autori:
  Rogale, Dubravko (119041)
  Ujević, Darko
  HUDEC, K
  Naslov zbornika: Zornik sažetaka izlaganja na posterima
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od a/1 do a/1
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94
  Sažetak: Za rad s navedenim programskim paketom potrebno je početno znanje za rad s računalima, a rad se obavlja u prihvatljivom vizualnom WINDOWS okruženju. Sve programske naredbe i ispisi na zaslonu monitora su na hrvatskom jeziku. Baza podataka može biti ograničena jedino kapacitetom tvrdog diska, a po strukturi je otvorenog tipa, tj, do nje je omogućen pristup i drugim programskim paketima koji koriste dio istih podataka.

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prog. paket za int. izradu plan. oper. proiz. odjeće

  Autori:
  Rogale, Dubravko (119041)
  Ujević, Darko
  HUDEC, K
  HUDEC, GORAN
  Urednici
  HUDEC, GORAN
  HUDEC, K
  Ujević, Darko
  Naslov zbornika: Savjetovanje - Tekstilni dani
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od a/2 do a/2
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94
  Sažetak: Prikazana je programska cjelina za interaktivno sastavljanje planova tehnoloških operacija koja započinje popunom konvencionalnih podataka, a potom se zaslon monitora dijeli na dva dijela: lijevi s podacima iz baze podataka i desni na kojeg će se prenositi odabrane operacije. Na lijevoj strani zaslona prikazuju se dijelovi odjevnog predmeta. Na zapis tehnološke operacije koja će se koristiti pomoću miša se dovede grafička oznaka.
  Ostalo: A complete software has been presented for interactive planning of technological operations, beginning with filling in conventional data. After it the screen is divided in two parts.

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Programski paket za prijevod i izradu radnog naloga

  Autori:
  HUDEC, GORAN
  HUDEC, K
  Ujević, Darko
  Rogale, Dubravko (119041)
  Muler, M
  Naslov zbornika: Savjetovanje - TEKSTILNI DANI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od A/3 do A/3
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 02.03.94
  Sažetak: Ovaj programski paket je namijenjen za proizvođača odjeće koji prvenstveno rade na doradnim poslovima. Prijevod radnih naloga za odjevne predmete se oslanja na bazu podataka prevedenih šifri kupca. Projekt koji je realiziran prilagođen je specifičnim potrebama poduzeća za proizvodnju muških košulja i ženskih bluza.

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prog. paklet za kompletiranje potreba za materijalom po r. nalogu

  Autori:
  HUDEC, K
  HUDEC, GORAN
  Rogale, Dubravko (119041)
  Ujević, Darko
  Naslov zbornika: Savjetovanje -TEKSTILNI DANI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od A/4 do A/4
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94
  Sažetak: Kao ulazne podatke ovj programski paket koristi podatke koji su odabrani ili upisani prilikom izrade radnog naloga. Kreiraju se tri dokument, za proces krojenja šivanja i dorade, Na svakom dokumentu sadržane su količine materijala.

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Matrice zrcalne simetrije na sustavima za gradiranje krojeva i izradu kroj. slika

  Autori:
  Polanović, slavica
  Rogale, Dubravko (119041)
  Marjanović, D
  Naslov zbornika: Savjetovnje TEKSTILNI DANI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 94
  Stranice: od A/9 do A/9
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 02.03.94
  Sažetak: Pri modeliranju krojnih dijelova na sustavima za gradiranjekrojeva i izradu krojnih slika jedna od elementarnih transformacija krojnih dijelova je simetrija krojnih dijelova. Zrcalna simetrija koristi se u slučaju digitalizacije polovice korjnog dijela, kod modeliranja i pri izradi krojnih slika primjenom električnog računala.

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rotacija krojnih dijel. Matričnim transf. uz primjenu elektr. računala

  Autori:
  Polanović, slavica
  Rogale, Dubravko (119041)
  Marjanović, D
  Naslov zbornika: Savjetovanje - Tekstilni dani
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od A/8 do A/8
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.95
  Sažetak: Prikazana je rotacija krojnih dijelova primjenom elktroničkog računala, pri čemu su izvorne koordinate krojnih dijelova prikazane u vidu matrice homogenih koordinata. Operacije koje se izvode nad matricom homogenih koordinata nazivaju se matričnih transformacija krojnih dijelova je matrična transformacija rotacije. Proces rotacije krojnog dijela odvija se u četiri zahvata.

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Proračun tijeka zakrivljenih segmen. kontura krojnih dij. primj. računala

  Autori:
  RISTIĆ, M
  Polanović, slavica
  Rogale, Dubravko (119041)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od A/10 do A/10
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.95 do 03.02.95
  Sažetak: U radu je prikazana problematika iscrtavanja zakrivljenih segmenata krojnih dijelova nakon obrade na elektroničkom računalu. S obzirom da krivulje na zakrivljenim segmentima krojnih dijelova poprimaju različite oblike nemoguće ih je unificirati ili naprije definirati. Stoga je za njihovo definiranje neophodno pronaći takvu matematičku formulaciju koja odgovara u svim slučajevima.

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Matric. utvrđ. raspodj. ubod. brzina šivanja i mjesta prek. šiv.

  Autori:
  Trgovec, Ljiljana
  Rogale, Dubravko (119041)
  Naslov zbornika: Savjetovanje -TEKSTILNI DANI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 94
  Stranice: od A/11 do A/11
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94
  Sažetak: Prikazana je mogućnost određivanja raspodjele ubodnih brzina šivanja i mjesta prekida šivanj u ovisnosti o duljini spojenih šavova primjenom mjerne aparature i metode MMPP razvijene u Zavodu za odjevnu tehnologiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sustav čovjek-stroj-radna okolina u odjevnoj industriji

  Autori:
  Kunštek, Ana (118931)
  Naslov zbornika: Savjetovanje - Tekstilni dani
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 94
  Stranice: od A/14 do A/14
  Skup: SAVJETOVANJE - TEKSTILNI DANI
  Održan: od 02.02.94 do 03.02.94
  Sažetak: Na zahtjevre koje danas postavlje tržište može odgovoriti samo uspješan čovjek i fleksibilna proizvodnja. Uspješnost čovjeka suočenog s novim proizvodno - tehnološkim uvjetima ovisi koliko su isti prilagođeni čovjeku u pogledu humanizacije i sigurnosti pri radu.

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba mehan. ponašanja elast. komp. krv. žila, elast. modela i vask. proteze

  Autori:
  Mijović, Budimir (173291)
  Naslov zbornika: 3rd Europ. Conf. on Engi. and Med.
  Jezik: engleski
  Mjesto: florence, Italy
  Godina: 95
  Stranice: od p/17 do P/17
  Održan: od 30.04.95 do 03.05.95

 48. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Optimiranje procesnih parametara tehnoloških operacija šivanja odjeće
  Fakultet: Tekstilno-tehnološki fakultet Svečilište u Zagrebu
  Autor: ROGALE DUBRAVKO
  Datum obrane: 26.04.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 211


 49. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov:


 50. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Rješavanje prijelaznih pojava strujanja metodom konačnih elemenata
  Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
  Datum obrane: 14.07.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 108
  Sažetak: U radu se istražuje primjena metode konačnih elemenata zarješavanje hidrodinamičkog modela jednodimenzionalnognestacionarnog izotermičkog strujanja "slabo" stlačivog fluidakroz cijev kružnog poprečnog presjeka u uvjetima pojavehidraulučkog udara. Izložene su teorijske osnove pristupakorištenjem klasične teorije polja za opis osnovnih zakonaklasične fizike i konstitutivnih jednadžbi. Prezentirani sumodeli strujanja fluida u uvjetima pojave hidrauličkog udara.Izveden je hidrodinamički model jednodimenzionalnognestacionarnog strujanja fluida. Definirani su početni i graničniuvjeti a primjenom metode konačnih elemenata uspješno je riješensustav nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednadžbihiperboličnog tipa.


 51. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija Optimalnog izbora sistema za proizvodnju pare

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: Tipo
  Depo ustanova: Tipo
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 15
  Jezik: hrvatski

 52. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija Optimalnog izbora strojarskih sistema grijanja objekata

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: Atom
  Depo ustanova: Atom
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 8
  Jezik: hrvatski

 53. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija Optimalnog sistema za povrat kondenzata u kotlovnicu

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: Tipo
  Depo ustanova: Tipo
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 12
  Jezik: hrvatski

 54. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija Optimalnog izbora sistema elektrogrijanja u objektima

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Pećarić, Ratko
  Naručitelj: Atom
  Depo ustanova: Atom
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 21
  Jezik: hrvatski

 55. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija Optimalnih izbora sistema toplinskih instalacija u odjevnoj iindustriji

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: P.B."Žerjavić"
  Depo ustanova: P.B."Žerjavić"
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 8
  Jezik: hrvatski

 56. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija Opimalnih izbora sistema za iskorištavanje energije iz otpadnih toplih tekućina, kondenzata i plinova u kotlovnici i tehnološkim procesima

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: Zagrebačka industrija svile
  Depo ustanova: Zagrebačka industrija svile
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 51
  Jezik: hrvatski

 57. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija optimalnog izbora sustava za smanjenje utroš. pog. elektr. energ. na klima uređ. konf. tkanina

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: Domaća tvornica rublja, zagreb
  Depo ustanova: Domaća tvornica rublja, zagreb
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 13
  Jezik: hrvatski

 58. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt kotlovskih uređaja

  Autori:
  Skoko, Miroslav (82014)
  Naručitelj: Oroteks
  Depo ustanova: Oroteks
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr