SVIBOR - Projekt broj: 2-16-322

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-16-322


KVANTITATIVNE I INFORMATIČKE METODE U GRAFIČKOJ TEHNOLOGIJI


Glavni istraživač: PAŠAGIĆ, HUSEIN (143150)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.94.

Ukupno radova na projektu: 30
Naziv ustanove: Grafički fakultet, Zagreb (128)
Odjel/Zavod: Grafički fakultet, Zagreb
Adresa: Getaldićeva 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 216-444
teleFaks: 385 (0)1 2335-397
E-mail: dekan@magrf.grf.hr

Sažetak: Kroz projekt se istražuju problemi vezani za model rastera koji najbolje prezentiraju višetonske reprodukcije. Testiranje se provodi na laserskom fotoosvjetljivaču u cilju izoštravanja rasterske točkice u pravilan geometrijski lik. Drugi dio istraživanja odnosi se na tehniku prepoznavanja geometrijskog i slobodnog lika u cilju poboljšanja rutina optičkog čitača. Složeni informatički sustavi, a napose procesni sustavi koji imaju grafički operatorski interface, posjeduju specifičnu Hw i Sw strukturu koja omogućuje generiranje procesnih slika i menija, integraciju slike i pretraživanje stabla prikaza. Ukupna tehnološka struktura upućuje na tehniku strukturnog programiranja i algoritamske jezike u obliku REAL TIME operativnog sustava. Posebno se proučavaju baze podataka u procesiranju teksta, slike i CAD - sustava. Teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima traže se mogućnosti primjene infracrvenog spektralnog kanala 8-13 milimikrona za ispitivaje kvalitete vtijednosnih papira npr. novčanica, osobnih isprava i drugo. Izrađen je potreban softver za ispitivanje kvalitete papira termografskim metodama. Ispitivan je model adsorpcije boje na krutu površinu, te predloženi kvantitativni pokazatelji. Metode ispitivanja odabrane su iz područja elektrokemije i to metoda kronoampermetrije sa dvostrukim skokom potencijala i mjerenje krivulja ovisnosti struje o vremenu. Mjerenje gustoće naboja ukazuje na dva monosloja adsorbirane molekule, a ovisnost struje o vremenu na mogućnost faznog prijelaza promatranog sustava. U dijelu optimizacionih metoda, rad je usmjeren na istraživanje u području numeričke geometrije. Svrha rada je pregled raspoloživih te izbor pogodnih ili razvoj potrebnih metoda za optimizaciju krojenja papirne ambalaže. Razvijeni su algoritmi ispitivanja prostornog/ravninskog smještaja povezanih konveksnih i nekonveksnih poliedara, te određivanje njihove unije i presjeka kao najvažnijih koraka u razvoju općeg algoritma optimizacije krojenja papirne ambalaže. U mnogim kompjutorskim grafičkim aplikacijama moraju se generirati glatke krivulje i površine. Mreže poligona, koje su po dijelovima linearne, zadovoljavaju reprezentaciju glatkih objekata, ali neće zadovoljiti za zakrivljene. Za prikaz zakrivljenih objekata u kompjutorskoj grafici istražuju po dijelovima neprekidne parametarske kubne krivulje i bikubne plohe. Razlog je što one: -dopuštaju višestruke vrijednosti za neku točku T(x,y) -prikazuju beskonačne nagibe -dopuštaju lokalnu kontrolu -efikasne su kod računanja -dopuštaju profinjavanje subdivizijom i dodavanjem čvorova, lak prikaz i interaktivnu manipulaciju. Matematičkim metodama u kompjutorskoj grafici nastoji se sa što manjim brojem točaka, tj. zauzećem memorije računala, što vjernije prikazati realni objekt. Matematičkim metodama optimizacije rješavaju se problemi: unutarnjeg transporta u grafičkoj proizvodnji, problemi razmještaja strojeva, optimalni redoslijed radnih naloga. U novije vrijeme posvećuje se pažnja logistici u grafičkoj proizvodnji i marketingu.

Ključne riječi: optimizacija, baze podataka, mreže, računarska grafika, fizika tiska i boje, termografija

Ciljevi istraživanja: Mogućnosti adaptacije postojećih algoritama i metoda na grafičke procese. Baze podataka i mreže. Zaštita vrijednosnih papira. Kompatibilnost razina rezolucija. Sinteza višestruke reprodukcije za laserske sustave obrade filma.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 2-99-120 Istraživanje procesa i materijala u grafičkoj tehnologiji
  Naziv ustanove: Grafički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Brodarski institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr