SVIBOR - Projekt broj: 2-99-152

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-99-152


ISTRAŽIVANJA GLINA IN SITU PRIMJENOM EKSPLOZIVA


Glavni istraživač: GOTIĆ, IVAN (123282)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 31
Naziv ustanove: Geotehnički fakultet, Varaždin (160)
Odjel/Zavod: Odjel za geotehniku
Adresa: Varaždin, Halerova aleja 7
Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (042)45-491
teleFaks: 385 (042)45-587

Sažetak: Kod predloženog istraživanja predviđaju se opsežna seizmička ispitivanja tla IN SITU na lokacijama gdje će se izvoditi i geotehničke bušotine. Osim snimanja primarnih (longitudinalnih) valova, odgovarajućom metodikom odredit će se i brzine sekundarnih (transverzalnih) valova. Valovi će se inicirati mehanički i pomoću eksploziva. Pomoću ovih podataka izvesti će se kvalitetnija korelacija sa geotehničkim laboratorijskim ispitivanjima. Pošto je predviđen veliki broj geotehničkih bušotina i seizmičkih sondi moći će se izvesti statistička obrada, odnosno metodom najmanjih kvadrata odrediti vjerodostojne krivulje u dijagramima korelacije. Posebna pažnja posvetiti će se razvijanju metode miniranja u terenskim uvjetima i način sabijanja glinenih naslaga pomoću vertikalnih produljenih punjenja uz istovremeno stvaranje vertikalne drenaže. Posljednih godina dolazi do izražaja primjena metoda dubinskih miniranja kod konsolidacije glinenih naslaga. Može se zaključiti da metoda dubinskih miniranja može uspješno služiti za povećanje stabilnosti deponija jalovine na površinskim kopovima, osobito u seizmičkim uvjetima. Objavljeni rezultati sabijanja pomoću dubinskih eksplozija u Kanadi ukazuju na uspješnost izvedenih radova. Razrada spomenute metode konsolidacije pomoću miniranja povezana je s razvojem općih teorijskih i eksperimentalnih istraživanja djelovanja eksplozije. Od istraživanja očekuju se rezultati koji bi omogućili mogućnost upravljanja procesom razrušavanja strukture i sabijanje glinenih naslaga. Primjenom eksploziva dobiti ćemo dodatne podatke za određivanje seizmičkog rizika, odnosno opasnosti od potresa. Ovaj projekat zahtjeva dugotrajna i strpljiva istraživanja. U toku izvođenja će se na bazi dobivenih rezultata korigirati metodologija. Iz gore navedenog se vidi da je prihvaćen novi znanstveni pristup kompleksnih interdisciplinarnih istraživanja.

Ključne riječi: Geotehnička istraživanja glina, Eksploziv, Terenska ispitivanja, Seizmička refrakcija, Primarni valovi, Sekundarni valovi, Seizmički karotaž, Miniranje, Laboratorijska ispitivanja, Dinamičke konstante elastičnosti, Sabijanje.

Ciljevi istraživanja: Navedenim kompleksnim istraživanjima omogučilo bi se u određenoj mjeri sabijanje, odnosno povećanje modula stišljivosti materijala, a time ujedno kvalitetnija podloga budućih autocesta. Eksperimentalnim miniranjima uz odgovarajuća insturmentalna snimanja simulirale bi se buduće očekivane vibracije uslijed prometa različitih vozila na samoj cesti. Ostali očekovani rezultati i ciljevi opisani su detaljnije u samom sažetku znanstvenog projekta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr