SVIBOR - Projekt broj: 2-99-336

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-99-336


ISKORIŠĆIVANJE ENERGIJE VALOVA U UVJETIMA JADRANA


Glavni istraživač: FERIĆ, MILJENKO (177644)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.06.91. do 15.12.94.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Brodarski institut, Zagreb (192)
Odjel/Zavod: Sektor Brodska Hidrodinamika Odjeljenje za dinamiku broda Odsjek za pomorstvenost
Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 20, 10 020 Zagreb, Croatia, Europe
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6551-022/112
teleFaks: 385 (0)1 6550-948
E-mail: primozic@irs.hrbi.hr

Sažetak: Teorijsko-eksperimentalna istraživanja optimalnog rješenja postrojenja za iskorišćivanje energije valova u uvjetima Jadrana. Kritična prosudba spoznaja i iskustava na eksperimentalnim uređajima u svijetu; odabir profiliranoga valnog apsorbera kao perspektivnog rješenja te modelska istraživanja učinka raznovrsnih njegovih konfiguracija i odnosa geometrijskih parametara pri raznim stanjima mora. Sistematizacija znanja o valovlju Jadrana primjenom spektralnog opisa valova u analizi energije valova pojedinog stanja mora; teorijska priprema za generiranje nepravilnih valova željene spektralne gustoće energije za uvjete bazenskih ispitivanja; postupci izbora valnog apsorbera s prihvatljivim stupnjem djelovanja uz stjecanje čvrstih spoznaja o mogućnostima iskorišćivanja energije valova na Jadranu.

Ključne riječi: Alternativni izvori energije, apsorber energije valova, energija valova, generiranje valova, hidrodinamički efekti, spektar valova

Ciljevi istraživanja: Cilj i očekivani doprinos istraživanja postavljen je polazeći oddosad primjenjenih fizikalnih osnova i postignutih rezultata. Na osnovu brojnih praktičnih saznanja, prije svega loših iskustava sa sagrađenim pilot-postrojenjima koje je more (snaga valova) uništilo, očito je da istraživanja valja usmjeriti prema čvrstim - prije svega betonskim konstrukcijama - koje će odoljeti bijesu mora. Drugim riječima, ne treba slijediti ona fizikalna načela i tehnička rješenja koja se zasnivaju na mehanički više ili manje složenim plutajućim posrtojenjima, budući su ona izložena vrlo vjerojatnom uništenju. Očekivani doprinos ovih istraživanja bile bi čvrste smjernice za gradnju sustava mogućeg iskorišćivanja energije valova u uvjetima Jadrana. Posebna pažnja posvetit će se traganju za onim lokacijama na našoj obali gdje je već sama priroda stvorila uvjete za optimalno korišćenje takva rješenja. Sve to zajedno treba voditi konačnom cilju, a to je poboljšanje energetske bilance zemlje.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr