SVIBOR - Projekt broj: 3-01-001

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-001


BIOKEMIJSKI ASPEKTI PUŠENJA


Glavni istraživač: KLEPAC, RATIMIR (21205)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Komunikacija

Sažetak: Od 1991 do 1993 godine proučavali smo biokemijske promjene uposteljicama žena i krvnoj plazmi različitog pušačkog statusa. Promatrali smo razinu proteina,tiocijanata i vitamina C u homogenatu posteljica i krvi žena.U mitohondrijskoj i ribosomal- noj frakciji posteljica određivani su proteini, citokrom P-450 te aktivnost enzima rodaneze i citokrom c oksidaze.Pušenje povećava razinu tiocijanata i smanjuje količinu C vitamina u posteljicama i plazmi žena.Pušačice velikog broja cigareta imajuu staničnim organelama posteljica veču aktivnost citokroma P-450od nepušačica i manju aktivnost enzima rodaneze i citokrom c oksidaze.Ovi rezultati pokazuju da pušenje oštečuje funkciju posteljice.

Ključne riječi: Posteljica,pušenje,mitohondriji,placenta,krvna plazma,askorbinska kiselina,tiocijanat,citokrom P-450,citokrom c oksidaza,rodaneza.

Ciljevi istraživanja: Poznato je da pušenje štetno djeluje na ljudsko zdravlje.Pušenje je rizični faktor za razvitak mnogih vrsta raka ljudi,arterio- skleroze i perinatalne smrtnosti novorođenčadi.Naši rezultatipokazuju da je posteljica žena značajan organ za detoksikacijumnogih spojeva iz duhanskog dima.Ustanovili smo da posteljica mnogih spojeva iz duhanskogdima.Ustanovili smo da posteljicažena pušačica ima veću aktivnost citokroma P-450koji je značajanenzimski sustav organizma za detoksikaciju raznih štetnih tvari u našem okolišu.Slobodni radikali su važani faktori za razvoj mnogih bolesti.To smo željeli ustanoviti kod bolesnika sa oštećenjem bubrega i nervnog sustava. Oksidacija NADPH može postati jednostavan test za otkrivanje slobodnih radikala.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr