SVIBOR - Projekt broj: 3-01-002

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-002


STARENJE I PROMJENE FUNKCIJA UNUTRAŠNJIH ORGANA


Glavni istraživač: DURAKOVIĆ, ZIJAD (10962)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 71
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Interna klinika Rebro Medicinskog Fakulteta
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 2333233/303

Sažetak: Učinjena je obrada podataka 10-godišnjeg razdoblja jedinice Intenzivne skrbi Interne klinike glede hitno primljenih bolesnika starije dobi. Dominirala je u 48% kardiovaskularna kazuistika, za razliku od tzv. mlađe dobi, gdje je dominirala gastroenterološka kazuistika. Obrađeni su podaci kliničko-epidemiološke studije u šest hrvatskih regija: tri priobalne i tri u unutrašnjosti, učinjena 1978.g., a sada su analizirani podaci 588 osoba starije dobi, i uspoređeni s takvim podacima osoba dobi 35-54 godine i 22-41 godinu. Nađeno je više infarkta miokarda u elektrokardiogramu u starijih nego u ostalim skupinama, značajno više depresija ST segmenta i inverzija T vala, 60 puta više fibrilacije atrija nego u drugim dobnim skupinama, i rad električnog stimulatora srca u dva slučaja. U starijih su osoba analizirane i bubrežne bolesti, i uočeno je da je u njih u gotovo jedne trećine, bila prisutna proteinurija, za razliku od tzv. mlađih osoba, kao što je u starijih znatno češće nađena arterijska hipertenzija s oštećenjem srca. Ti podaci trebali bi poslužiti u planiranju zdravstvene zaštite tzv. starijih osoba. U starijih osoba liječenih u Internoj klinici, Rebro u Zagrebu, koje nisu bolovale od bolesti bubrega, analizirane su parcijalne bubrežne funkcije klirensom kreatinina(glomerularna filtracija)i uspoređene s četirima metodama brzog načina određivanja tog parametra, i zaključeno je da je formula Cockrofta i Gaulta prikladna za tu analizu, jer je u korelaciji s uobičajenim biokemijskim načinom određivanja klirensa, dok su druge metode slabije korelacije. U nastavku toga, analizirana je bubrežna funkcija u starijih bolesnika u kardiogenom šoku zbog infarkta miokarda. Uočeno je da je u malo slučajeva bilo prisutno akutno zatajenje bubrega, a parametri tzv. bubrežnog oštećenja, ne razlikuju funkcionalnu oliguriju od akutnog zatajenja bubrega u užem smislu. Za brojne ostale podatke, premalo je mjesta.

Ključne riječi: kardiovaskularne bolesti u starijih, bolesti srca u starijih u populaciji, bolesti bubrega u populaciji, bolesti bubrega u starijih osoba, arterijska hipertenzija u populaciji, arterijska hipertenzija u starijih osoba, infarkt miokarda, kardiogeni šok, parametri zatajivanja bubrega u starijih osoba.

Ciljevi istraživanja: Željelo se istražiti da li se i kojoj mjeri, funkcije unutrašnjih organa starijih osoba mijenjaju i u kojem stupnju, u normalnim uvjetima, za razliku od ovjeta u bolestima. Dva su moguća procesa starenja: procesi koji su normalna posljedica starenja, i oni koji su posljedica bolesti. Cilj ovog istraživanja podijeljen je u sedam dijelova: 1. analiza kazuistika Zavoda za kardiologiju Interne klinike, analiza kliničko-epidemiološkog istraživanja u šest hrvatskih regija u starijih osoba, analiza podataka Intenzivne skrbi Interne klinike glede starijih osoba; 2. analiza kardiovaskularnih promjena osoba bez bolesti srca prema dobnim skupinama: 41-50, 51-60, 61-64, 65-74, 75-84 godine, prema kliničkom nalazu, elektrokardiogramu i ehokardiografskom nalazu(kazuistika Zavoda za kardiologiju Interne klinike Rebro u Zagrebu)u osoba bez bolesti srca; 3. analiza funkcije srca u starijih osoba s povišenim krvnim tlakom, ehokardiografski(80-100 osoba)i usporedba s nalazima osoba srednje životne dobi(100-200), napose s obzirom na težinu hipertenzije; 4. analiza ehokardiografske studije starijih osoba i usporedba s ostalim parametrima(pitanje: koje bolesti srca u starijih dominiraju, a koje su slučajan nalaz, odn. koje su asimptomatske); 5. analiza rezultata i ishoda kardiokirurški operiranih bolesnika starije dobi, napose s osvrtom na koronarnu kirurgiju i njene rezultate u starijih u poredbi s ostalim skupinama, i ocijeniti terapijsko mjesto metoda u kardiokirurgiji u starijih osoba; 6. analiza bubrežne funkcije starijih bez bolesti bubrega, učestalost bolesti bubrega u našoj populaciji i intenzivnoj jedinici, analiza tijeka bolesti starijih s akutnim zatajenjem bubrega; 7. analiza farmakoterapijskih osobitosti u starijih osoba detaljno po sustavima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 30.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr