SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-009

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-009


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 14
Ukupno objavljenih radova: 16


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Geometric analysis of opening-closing wedge corrective osteotomy of the distal radius after malunited fracture

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Nikolić, Vasilije
  Izdavač: Plenum Press
  Godina: 1994
  Stranice: od 441 do 448
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Possibilities for application of the "sine wave" method in clinical praxis

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Montani, Marijan
  Časopis: Orthopaedia et traumatologia
  Broj: 1
  ISSN: 0353-9040
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 19 do 27
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rippstein/Dunlop and "sinus wave" measurements of neck-shaft and antetorsion angles of the proximal femur

  Autori:
  Hašpl, Miroslav (161045)
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Časopis: Periodicum Biologorum
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 95
  Godina: 1993
  Stranice: od 167 do 170
  Jezik: engleski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osteotomy for deformity of the radius. Computer-assisted three-dimensional modelling

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Boljević, Zoran
  Časopis: The Journal of Bone and Joint Surgery (Br)
  Broj: 1
  ISSN: 0301-620
  Volumen: 76
  Godina: 1994
  Stranice: od 150 do 154
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: A computer-assisted method of preoperative planning was used tocreate virtual models of the deformed distal end of the radiusafter malunion of a fracture. By comparison with a similar modelof the uninjured wrist, values were calculated for the angles andlengths to be corrected by osteotomy. Shifts of the distalfragment were analysed for 33 deformed wrists, 27 of whichunderwent corrective osteotomy and bone grafting. In more thanhalf the cases there was dorsal or volar shift of 3 mm or more.The accuracy of the correction was measured by comparing thethree-dimensional models before and after osteotomy with themodel of the normal wrist. The volar and ulnar inclination anglesof the articular surface of hte radius were regularly restored tonormal.

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geometrical analysis of opening-closing wedge osteotomy of the distalradius after malunited fracture

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Nikolić, Vasilije
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Naslov zbornika: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop - Advances in the Biomechanic
  Jezik: engleski
  Mjesto: Brisel, Belgija
  Godina: 1992
  Stranice: od 63 do 0
  Skup: NATO Advanced Research Workshop - Advances in the Biomechanics of the Hand and Wrist
  Održan: od 22.05.92 do 23.05.92

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Computer-assisted three-dimensional modelling for definition and correction of deformities in orthopaedic surgery

  Autori:
  Boljević, Zoran
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Kovjanić, Jadranko
  Ružić, Lana
  Naslov zbornika: Proceedings of International Conference on Information technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  Stranice: od 357 do 364
  Skup: International Conference on Information Technology Interfaces
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Računalska pretvorba RTG snimaka u trodimenzionalni model u svrhu planiranja korektivne osteotomije

  Autori:
  Kovjanić, Jadranko
  Bilić, Ranko (17644)
  Boljević, Zoran
  Ružić, Lana
  Urednici
  Kern, Josipa
  Tonković, Stanko
  Hercigonja-Szekeres, Mira
  Golec, Branko
  Naslov zbornika: Medicinska informatika 93. Zbornik radova 1. simpozija Hrvatskog društva za medi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1799
  Stranice: od 139 do 145
  Skup: 1. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku
  Održan: od 21.10.93 do 22.10.93
  Sažetak: Prikazana je metoda računalski potpomognutog preoperativnogplaniranja koja omogućuje potpuniji uvid u trodimenzionalnuanatomiju pojedinih dijelova koštano-zglobnog sustava irješavanje problema planiranja operativnih zahvata. Računalostcara "žičane" modele odgovarajućih koštanih struktura na osnovukoordinata karakterističnih anatomskih točaka izmjerenih s dvijuklasičnih rtg snimaka. Model služi za analizu deformacije isimulaciju postupaka pri operaciji, a dobiveni podaci za preciznoizvođenje korektivne osteotomije. Praktična uporaba prikorektivnim osteotomijama palčane kosti i pri intertrohanternim osteotomijama proksimalnog kraja bedrene kosti pokazala je brojneprednosti pred klasičnim načinom planiranja operacija.

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ultrasonic measurement of femoral antetrosion angle in clinical practice

  Autori:
  Hašpl, Miroslav (161045)
  Matasović, Tihomil
  Bilić, Ranko (17644)
  Naslov zbornika: Abstracts: 6th World Congress in Ultrasound
  Jezik: engleski
  Mjesto: Copenhagen, Danska
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 6th World Congress in Ultrasound
  Održan: od 01.09.91 do 06.09.91

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rippstein/Dunlop and "sinus wave" measurement of neck-shaft and antetorsion angles of the proximal femur

  Autori:
  Hašpl, Miroslav (161045)
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka Devetog simpozija biomedicinske tehnike 1992
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 15 do 0
  Skup: Deveti simpozij biomedicinske tehnike 1992
  Održan: od 23.11.92 do 24.11.92

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bone graft after corrective osteotomy of the distal radius. Change in size and its influence on radiographic parameters

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Kovjanić, Jadranko
  Boljević, Zoran
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Ružić, Lana
  Naslov zbornika: Book of abstracts: 1st Congress of the Federation of the European Societies for
  Jezik: engleski
  Mjesto: Edinburgh, Velika Britanija
  Godina: 1993
  Stranice: od 19 do 0
  Skup: 1st Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand
  Održan: od 26.05.93 do 29.05.93

 11. Tip rada: Patent

  Naslov: Uređaj za translatorno i rotaciono pomicanje osteotomiranih kostiju kod krivog sraštavanja

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  Grozdanić, M.
  Špelić, I.
  Ustanova prijave: Državni zavod za patente Republike Hrvatske
  Datum prijave: 16.02.90
  Registarski broj prijave: P-355/90
  Zemlje u kojima je zaštićen: Hrvatska
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Biomehanička osnova liječenja Kienbockove bolesti osteotomijom palčane ili lakatne kosti
  Fakultet: Medicinski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 16.12.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 100


 13. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Komparativno ispitivanje određivanja kolodiafizarnog kuta i kuta antetorzije proksimalnog okrajka bedrene kosti
  Fakultet: Medicinski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 09.06.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 143


 14. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Biomehanička osnova liječenja Kienbockove bolesti osteotomijom palčane ili lakatne kosti
  Fakultet: Medicinski fakultet Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 16.12.91
  Broj stranica: 100
  Autor: Žiger Dr.med. Tihomil
  Rad: Doktorat


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Komparativno ispitivanje određivanja kolodijafizarnog kuta i kuta antetorzije proksimalnog okrajka bedrene kosti
  Fakultet: Medicinski fakultet Zagreb
  Mentor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 09.06.92
  Broj stranica: 143
  Autor: Hašpl Miroslav
  Rad: Doktorat


 16. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: BIZCAD

  Autori:
  Bilić, Ranko (17644)
  Zdravković, Vilijam (42403)
  HW platforma: PC, IBM compatible
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Quick Basic, Visual Basic
  Godina: 1988


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr