SVIBOR - Projekt broj: 3-01-009

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-009


RAČUNALOM PODRŽANO PREOPERATIVNO PLANIRANJE U ORTOPEDIJI


Glavni istraživač: BILIĆ, RANKO (17644)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 16
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Istraživački odjel - Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Šalata 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 276-911
teleFaks: 385 (0)41 277-810

Sažetak: Primjena računala u preoperativnom planiranju u ortopediji tek seŤ počela istaživati u svijetu. Objavljeni rezultati istraživanja iŤ razvijene metode uglavnom su od akademskog značenja, a vrloŤ rijetko se mogu šire praktično primjenjivati. Osnova ovogŤ projekta je BIZCAD metoda koja je razvijena u Klinici zaŤ ortopediju KBC Zagreb i MF u Zagrebu. To je metodaŤ trodimenzionalnog planiranja korektivnih osteotomija palčaneŤ kosti (radijusa) primjenom računala. U projektu se istražujuŤ daljnje mogućnosti trodimenzionalnog planiranja korektivnihŤ osteotomija u ortopediji. Istraživanje primjene BIZCAD metode naŤ radijusu ovim se projektom nastavlja simulacijama na postojećimŤ modelima operiranih bolesnika, kao i evaluacijom kasnih rezultataŤ izvedenih operacija. Za zglob kuka bit će ponovljen postupakŤ istraživanja i razvoja BIZCAD metode kao što je to bilo učinjenoŤ za ručni zglob. Razvoj metode uključuje prethodna biomehaničkaŤ istraživanja, te istraživanje na anatomskim preparatima.Ť Evaluacija rezultata izvedena je u dva stupnja: tehničkaŤ evaluacija nakon prve serije od 10 bolesnika, te evaluacijaŤ kasnih rezultata nakon operiranih 30 bolesnika. Ovaj projekt imaŤ pretežno tehnički karakter iako je u osnovi medicinski, pa jeŤ zato manje ovisan od evaluacije biološkog odgovora na samuŤ operaciju. Tijekom istraživanja ustanovilo se da ne postojiŤ adekvatna metoda mjerenja dužine radijusa nakon prijeloma. TakoŤ je izvršeno istraživanje koje je rezultiralo pronalaženjem noveŤ metode mjerenja dužine loše zaraslog radijusa. Nadalje, pomoćuŤ BIZCAD metode bilo je moguće egzaktno određivati mjesto i opsegŤ postoperacijske resorpcije koštanog autotransplantata, a što jeŤ ukazalo na mogućnost i potrebu poboljšanja tehnike osoteosintezeŤ pri korektivnim osteotomijama. Daljnja primjena računala uŤ preoperativnom planiranju ortopedskih zahvata ima svoje mjestoŤ kao pomoćna metoda pri određivanju CCD i AT kuta proksimalnogŤ femura "Sinus val" metodom. Prema do sada postignutim rezultatimaŤ liječenja bolesnika s loše zaraslim prijelomom radijusa BIZCADŤ metodom, te prednostima koje metoda ima u usporedbi sŤ konkurentnim, nedvojbeno je da će njena upotreba u perspektiviŤ biti jedina medicinski, etički i ekonomski prihvatljiva uŤ svjetskim razmjerima.

Ključne riječi: ortopedija, korektivna osteotomija, računalo, radijus, kuk, 3D pristup, računalska simulacija operacijskog zahvata, postoperativna kontrola.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je da se primjenom računala poboljša dijagnostika i terapija korektivnih zahvata u ortopediji. Tehnički aspekti, kojih uortopediji ima više nego u drugim medicinskim strukama, pogodni su za rješavanje na tehnički način, primjenom računala. Ciljevi istraživanja su slijedeći: 1. razrada BIZCAD metode za korektivnu osteotomiju radijusa u smislu optimalizacije koštanog autotransplantata i njegovih pomaka višestrukim simulacijama na više razina. 2. određivanje adekvatne metode mjerenja dužine radijusa nakon prijeloma i lošeg sraštavanja. 3. određivanje uzroka, te mjesta i opsega postoperacijske resorpcije koštanog autotransplantata. 4. određivanje važnosti razlike veličine kuteva mjerenih u 2D (projicirani kutevi) odnosno 3D (realni kutevi) sistemu u svakodnevnoj kliničkoj praksi. 5. istraživanje primjene BIZCAD metode za korektivne osteotomije kuka. OČEKIVANI REZULTATI projekta su teorijski i praktični. Teorijski će biti ukazano na aspekte korektivnih osteotomija na koje se u dvodimenzionalnom sistemu nije moglo računati. Praktični doprinos postići će se primjenom razvijenih metoda u praksi, što je i krajnji cilj. Očekivani rezultati za područje kuka, najmanje su isti kao oni koji su već ostvareni u slučaju primjene BIZCAD metode na radijusu. To znači da očekujemo slijedeće doprinose: 1.korektivne osteotomije bit će planirane u tri dimenzije, što će dati nove dijagnostičke parametre i bolje ulazne podatke za sam zahvat, 2. zadržat će se ili postići idealni biomehanički odnosi u zglobu, 3. moći će se razlučiti porijeklo eventualnih loših rezultata i komplikacija jer se varijacije u planiranju zahvata drže pod kontrolom, 4. liječenje bolesnika korektivnim osteotomijama bit će uspješnije, 5. postoperativna kontrola rezultata bit će objektivna i detaljna. Za korektivne osteotomije radijusa očekuje se doprinos koji ide dalje od gore navedenih, pošto su ti već postignuti. Višestrukim simulacijama zahvata utvrdit će se najpribližnije mjesto prijeloma, i time olakšati zahvat i smanjiti potrebna veličina koštanog transplantata. Očekuje se da će mnoga zanimljiva pitanja biti ovim projektom tek postavljena, što također smatramo svjevrsnim doprinosom projekta.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: ODJEL ZA TRAUMATOLOGIJU, KLINIKA ZA KIRURGIJU, KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.05.94
Informacije: svibor@znanost.hr