SVIBOR - Projekt broj: 3-01-020

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-020


SLOBODAN IZBOR LIJEČNIKA U IZVANBOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI


Glavni istraživač: BUDAK, ANTUN (94945)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 40
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Katedra za opću medicinu
Adresa: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockfellerova 4
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 276 822
teleFaks: 385 (0)41 274 742

Sažetak: Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvode u nju tržneŤ uvjete gospodarenja i omogućuju građanima slobodan izborŤ liječnika u izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti. To namećeŤ potrebu da se ispitaju okolnosti organizacija izvanbolničkeŤ zdravstvene zaštite, a posebno institut slobodnog izboraŤ liječnika i okolnosti koje na njega utječu. Iskustva sa slobodnimŤ izborom liječnika u nas su vrlo skromna, a iskustva iz drugihŤ zemalja nije moguće u potpunitosti koristiti zbog različitihŤ kulturelnih, socijalnih i ekonomskih prilika. Zbog toga je vrloŤ važno provesti istraživanje u kojem će se ispitati okolnosti kojeŤ utječu na slobodan izbor liječnika i novu organizacijuŤ zdravstvene službe, kao i zadovoljstvo građana institutomŤ slobodnog izbora, te u kojoj mjeri on može utjecati naŤ poboljšanje zdravstvene zaštite stanovništva i na kvalitetu teŤ zaštite. To je od interesa za organizatore zdravstvene službe, zaŤ financiranje zdravstvene zaštite i za našu znanost.

Ključne riječi: slobodan izbor liječnika, izvanbolnička zdravstvena zaštita

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj isrtraživanja je ispitati u kojoj mjeri će se naši građani koristiti institutom slobodnog izbora liječnika u izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti i koje okolnosti utječu na taj izbor. Posebno se želi isražiti: -u kojoj mjeri i kojim intenzitetom se građani koriste institutom slobodnog izbora liječnika, -u kojoj mjeri koriste iste liječnike kod kojih su se ranije liječili, -u kojoj mjeri građani biraju liječnike za obiteljski koncept zdravstvene zaštite -u kojoj mjeri za svoju osobnu ili obiteljsku zdravstvenu zaštitu biraju liječnike iz privatne liječničke prakse, a u kojoj iz društvenih ili grupnih liječničkih praksi, te što na to utječe, -koji postotak liječnika je izabran od optimalnog broja građana, -koji postotak građana u promatranom trogodišnjem razdoblju mijanja svoje prvoizabrane liječnike, a koji ostaju duži rok kod istog liječnika, te što utječe na to i kakve posljedice na zdravlje tih pojedinaca ima, -u kojoj mjeri stručna razina ili zvanje (specijalizacija, magisterij i sl) ima utjecaj na taj izbor, -koje karakteristike liječnika (ili članova njegovog tima) imaju odlučujuću ulogu da taj tim bude izabran i to prema objektivnoj ocjeni i prema mišljenju korisnika zdravstvene zaštite, -koje implikacije će slobodni izbor liječnika imati na zdravstvenu potrošnju, na razvoj medicinske tehnologije, kućno liječenje i dr, -da li se broj posjeta liječniku smanjuje ili povećava i da li slobodni izbor ima utjecaja na korištenje specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, na broj i dužinu hospitalizacija i na potrošnju lijekova. Rezultati ovog istraživanja moći će se koristiti pri sustavnoj organizaciji izvanbolničke zdravstvene zaštite, kod kategorizacije izvanbolničkih radnih organizacija i pojedinih timova i u osnovi pokazati na kojim područjima zdravstvene zaštite je nužna dodatna edukacija stručnjaka u izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti i gdje bi se ona i kako trebala provoditi.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr