SVIBOR - Projekt broj: 3-01-026

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-026


HEURISTIČKI SUSTAVI PODRŠKE ODLUČIVANJU U ZDRAVSTVU


Glavni istraživač: KERN, JOSIPA (20746)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 34
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Zavod za statistiku, epidemiologiju i informatiku
Adresa: Rockefellerova 4
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: jkern@andrija.snz.hr

Sažetak: Istraživana je efikasnost metode induktivnog učenja kroz Ť realizaciju ekspertnih sustava u infektologiji, perinatologiji, Ť reumatologiji i epidemiologiji kronično-degenerativnih bolesti, Ť te neuronskih mreža u laboratorijskoj dijagnostici bolesti Ť štitnjače. Valjanost sustava je ocjenjivana prognostičkom Ť točnošću, apsolutnom, koja se kreće u intervalu od 61% do 90% i Ť relativnom, koja ne prelazi 88%. Najbolje rezultate postiže se u Ť laboratorijskoj dijagnostici, a najlošije u epidemiološkoj Ť predikciji. Razmatrane su mogućnosti razvoja sustava podrške Ť odlučivanju u zdravstvu. Kognitivno mapiranje je korišteno kao Ť metoda za formuliranje problema koji nužno uključuje vremensku Ť komponentu. Prikazani su primjeri analize pojava u PZZ, bolnici i Ť u Državnom institutu za javno zdravstvo kao osnova za odlučivanje Ť i intervenciju. Razvijen je epidemiološko-ekološko-informatički Ť model za analizu malih područja koji se sastoji u vizualizaciji i Ť spacijalizaciji epidemioloških i ekoloških podataka. Uključeno je Ť i statističko ocjenjivanje slučajnosti raspodjele pojava na Ť određenom geografskom teritoriju. Primjenom standardnog programa Ť za tablično računanje simulirana su dva problema: klasični Ť epidemiološki - dinamika šigeloze u populaciji, te problem Ť zdravstvene politike - potrebe za zdravstvenim kadrom kroz Ť sljedećih 20 godina. Da bi se ispitale mogućnosti zaključivanja i Ť odlučivanja temeljem kvalitativnih istraživanja i slobodnog Ť teksta, načinjeno je više različitih analiza slobodnog teksta, a Ť rezultati su komparirani s klasičnim pristupom.

Ključne riječi: Induktivno učenje, Ekspertni sustavi, Neuronske mreže, Medicinsko odlučivanje, Sustavi za podršku odlučivanju u zdravstvu, Analiza malih područja, Geografske baze podataka, Simulacijsko modeliranje, Analiza slobodnog teksta

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja: - ispitati upotrebljivost metode induktivnog učenja u problemima odlučivanja epidemiološkog, dijagnostičkog, upravljačkog i drugog karaktera - ustanoviti metodologiju za analizu malih područja sepidemiološko-ekološkog aspekta i aspekta upravljanja - simulirati ponašanje pojava u zdravstvenim i medicinskimsustavima - ispitati mogućnosti ekstrakcije informacija iz slobodnog teksta za potrebe odlučivanja Očekivani doprinos: Izgradnja modela sustava koji mogu služiti kao podrška odlučivanju u zdravstvu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CASE STUDY ZAGREB
  Naziv ustanove: Agencija za posebni otpad
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Agencija za posebni otpad
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr